„Experimenty doma i ve škole“

V letošním školním roce 2021/2022 proběhl, mimo jiných projektů, i projekt s názvem: „Experimenty doma i ve škole“. Žáci vyhledali, připravili a odprezentovali řadu různých fyzikálních, chemických a biologických pokusů, které bylo možné provést za běžných domácích podmínek a s běžně dostupnými surovinami. Jeden z projektových dnů jsme strávili v IQ Landii, kde si žáci mohli rozšířit vědomosti po teoretické i praktické stránce v oblasti chemie, fyziky a biologie.

Na projektu se sešli žáci z různých ročníků a vytvořili skvělou partu. Na závěrečný projektový den si každý zvolil dva své nejpovedenější pokusy, které následně odprezentovali návštěvníkům. O velkém úspěchu tohoto projektu svědčí nejen fakt, že veškeří zúčastnění se skvěle bavili a z projektu si odnesli cenné informace, ale i to, že při závěrečném projektovém dni byl tento projekt hojně navštěvován.

Ing. Kamila Málková

 

Publikováno: 05.05.2022