Za Tutanchamonem do Prahy

Třináctka zvídavých primánů, sekundánů a terciánů se o ředitelském volnu vydala v pátek 18. 11. 2022 na exkurzi do Prahy. Nalákala je sem výstava "Kouzlo objevování: od hieroglyfůk Tutanchamonovi", která je k vidění na Univerzitě Karlově v Karolinu. Společně pátrali, jak se před 200 lety podařilo rozluštit hieroglyfy a jaké poklady ukrývala hrobka faraona Tutanchamona, objevená před 100 lety. Prošli si Staré Město a zavítali také na Národní třídu, kde se připomínal 17. listopad 1989.

Mgr. Klára Mágrová

Publikováno: 01.12.2022