Advent 2022

Často říkávám, že se rok dělí na dva úseky: do Vánoc a do prázdnin (letních:). Ale i tohle dělení bere poslední dobou zasvé. Mám pocit, že včera bylo září. Abych ten advent vůbec stihl registrovat, trochu se u něj zastavím. Advent, otevírající nový církevní rok, je především přípravou na Slavnost Narození Páně. Přestože jsme všichni, kdo tvoříme komunitu gymnázia, prožili mnohé Vánoce, v té či oné podobě, a mohlo by se zdát, vždy tak nějak stejně, cítíme, že naše vnímání tohoto svátku se proměňuje. Náhledy mohou být různé, od rodinného času (dobrá varianta) po formálně naplňovaný, a tak trochu otravný, nepříjemně sentimentální zvyk. Pro tu, jak by řekl Kierkegaard, otevřenější část lidstva, mohou být Vánoce zajímavým setkáním. My sami jsme tázáni Vánocemi. Slavnost Narození Páně, Slavnost příchodu Světla se nás ptá, kde jsme, … kým jsme dnes. Jsem si jist, že víte, že nejde o to, jestli jste učitelem, studentkou kvinty, kominíkem, dcerou nebo tatrmanem... Jde o něco daleko podstatnějšího. Kdo a kde jsem ve svém nitru. Naslouchám svému vnitřnímu já (Jung) odkazujícímu na tajemství člověka, nechávám promlouvat duchovní osobu, která je, jak říká Frankl, nesmrtelná a zároveň zdrojem moudrosti? Nebo žiju v dvojrozměrné periferii svého bytí, abych si nekomplikoval(a) život „hloupými“ otázkami? Slavnost Vánoc je o tajemném setkání, a nikoliv jen u sváteční tabule. Slavnost Narození Páně je pozváním k setkání s Logem, podle kterého byl stvořen každý člověk. Právě v tomto setkání se stáváme tím, kým máme být. On nám nastavuje zrcadlo, ve kterém se objeví buď jen stín popřeného lidství, nebo nádherná rozvíjející se originalita mikrokosmu lidského srdce vyvěrající jako studna k životu věčnému. A nic menšího nám Bůh nenabízí, odpověď na otázku smyslu a plnost Života, nikoliv přežívání. Zve nás k tomu abychom nejen byli, ale Byli. Bůh se představil Mojžíšovi: Jsem, který jsem, JHVH. To až se podíváte na tvář chlapce v jeslích. Stojí to za přípravu, za ztišení…v adventu

                                                                                                           Mgr. Jan Hedvík+jáhen

Publikováno: 01.12.2022