Tercie šije

Začalo to přišitím knoflíku a praktickým nácvikem několika základních stehů. Studenti si na další hodiny výtvarné výchovy přinesli pomůcky pro zvládnutí složitějších úkolů. Někdo se pustil do ušití voňavého polštářku, někdo si vyrobil obal na mobil a jiní vytvořili náročnější hračku. Při našich hodinách výtvarné výchovy se stala zvláštní a podivuhodná věc… zazvonilo na přestávku a nikdo z terciánů neměl potřebu odejít. Místo toho se studenti pokojně věnovali šití a brblali se spolužáky… Že je šití pro mnohé z nás opravdu relaxační činností nelze zpochybnit, druhou stránkou věci je, že se jedná o činnost praktickou s uplatněním v reálném životě. Kdo ví… třeba někdo objevil skrytý talent a šití se bude věnovat i v budoucnu.

Mgr. Lenka Foberová

Publikováno: 05.12.2022