Pokyny k odevzdání přihlášek ke studiu na Gymnáziu Varnsdorf

  • Vyplněnou přihlášku s  doloženou účastí o aktivitách mimoškolní zájmové činnosti (nepovinné) odevzdat nejpozději do 2. 3. daného školního roku do sekretariátu Gymnázia Varnsdorf (cestou ZŠ, ze které žák přihlášku podává, osobně nebo poštou),
  • Přihlášku můžete získat na našich webových stránkách (zde), cestou ZŠ, ze které žák přihlášku podává (např. ze systému BAKALÁŘI) nebo individuálně,
  • Na přihlášce vyplňujte povinné údaje (viz vzor – zde). Je možné vyplnit max. dvě školy na které se může žák hlásit. Při účasti na přijímacích zkouškách na dvou zvolených školách se započítává lepší z obou výsledků jednotné přijímací zkoušky. Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce,
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání škola nevyžaduje,
  • Potvrzení o mimoškolní zájmové činnosti uchazeče odevzdejte na předem stanoveném formuláři, který získáte v sekretariátu školy nebo na webových stránkách zde (v případě ZUŠ platí i kopie vysvědčení),
  • Gymnázium Varnsdorf uznává aktivní mimoškolní zájmovou činnost uchazečů spojenou s přípravným kurzem „BGV – dobrá volba“. Potvrzení na vyplněném formuláři lze získat v sekretariátu školy.