G6.B

G5.B - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G5B - ESV - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Navštěva galerie: současní umělci - Kokolia, Skála, Kintera

G5B - ZSV - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Sociologická paradigmata

G5B- ESV- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. 

G5.B - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.B - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.

G5B - ESV - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

 Otto Placht-  malíř džungle (Google Učebna)

 

Součástí výuky je úkol.

G5B - ZSV - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Socializace, instituce, organizace, rituály.

Sociologická paradigmata

Součástí výuky je hodnocený úkol.

G5.B - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV  ve čtvrtek 17.6.

Online tělocvik ve čtvrtek 12:00 - cca 12:40.
Hlavní trenéři: Ondra a Matouš
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

G5-NJ- 14.06.- 18.06.2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.

G5B - AJ - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet)  - SB 53/1-5 - Writing - Replying to informal invitations
2. hodina - online (Google Meet) - SB 55/1-3+1-3 - Grammar and vocabulary revision Unit 4
3. hodina - samostatná práce  - SB 53/6ab - Writig - Reply to an email invitation, WB exercises

KONVERZACE: Dialogue - Negotiating and justifying opinions (SB 52/5)