Výsledky přijímacího řízení do PRIMY ze dne 9. června 2020

Výsledky přijímacího řízení do PRIMY ze dne 9. června 2020 ve formátu PDF

Zveřejněno 17. 6. 2020 ve 14.00 hodin

Informace o přijetí/nepřijetí po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Pořadí je zveřejněno pod osobním kódem: 2020XX

Přijatí uchazeči (1-34) mohou na základě zveřejněného seznamu do 5 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek. Pokud jste o studiu na konkrétní škole rozhodnuti, tak Vás prosíme o neprodlené předání zápisového lístku do sekretariátu ředitelství školy. Výrazně tím urychlíte možnost přijetí uchazečů, na uvolněná místa. Zápisový lístek si vyzvednete na škole, ze které se uchazeč hlásí ke studiu na Gymnázium Varnsdorf. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Varnsdorf, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání na škole.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí osobně vyzvednout v sekretariátu školy v den vydání rozhodnutí, a to ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 8.00 do 16.00 hodin a domluvit se na dalším postupu. Pokud si tento den nevyzvednete osobně rozhodnutí, tak Vám bude odesláno poštou.

Na základě zkušeností z minulých let je zřejmé, že někteří přijatí uchazeči (cca 15 uchazečů) ve lhůtě 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení neodevzdají zápisový lístek. Jakmile budeme znát, kolik přijatých uchazečů v pořadí 1 až 34 nenastoupí, bude ředitelství školy kontaktovat zákonné zástupce původně nepřijatých uchazečů v pořadí dle zveřejněného seznamu o možnosti dodatečného přijetí na základě žádosti (formulář pro podání žádosti dodatečného přijetí),  

Zákonné zástupce nepřijatých uchazečů (především s pořadovým číslem 35 až cca 50), kteří by o přijetí měli zájem, prosím neprodleně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení o kontaktování ředitele Gymnázia Varnsdorf na čísle 723 522 977, kde bude domluven další postup včetně administrativních záležitostí. Od pondělí 22. 6. 2020 prosím o kontakt na telefonním čísle 777 232 367 nebo 412 371 423.

Děkujeme za pochopení a pro bližší informace se můžete obrátit na sekretariát ředitelství školy.

Ve Varnsdorfu, dne 17. 6. 2020 ve 14.00 hodin

BGV