G7.

G6 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G6 - NJ/KNJ - 14.6. - 18.6.2021 / Moňaková Kateřina

16.6. Meet

18.6. Meet

Reálie Deutschland

Opakování učiva (zájmenná příslovce, VV účelová s vazbou um zu + Infinitiv)

G6 - ESV - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Navštěva galerie: současní umělci - Kokolia, Skála, Kintera

G6 - ZSV - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Bioetika

Součástí výuky je hodnocený úkol.

G6- ESV- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. 

G6 - ČJL- 14.06. - 18. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Impresionismus, symbolismus, dekadence - úvod, Francie

ML: neohebné druhy slov, pravopis

Sloh: opakování

Úkol v Google Učebně.

G6_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

opět zase distančně,. Tak vám posílám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

15. 6.  ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ - Koordinačně kovalentní sloučeniny, Analytická chemie - definice, rozdělení analytické chemie

B: NOVÉ: ANALYTICKÁ CHEMIE: KVALITATIVNÍ chemická makroanalýza

17. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování zadaných otázek č.10 - 30

G6 - ČJL - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma : dokončení výčtu českých realistických spisovatelů - život a dílo

ML: přechodníky, VJR, pravopis

- referát ( dohodnuto)

- kniha do čtenářského deníku ( příští úkol)

Úkol v Google Učebně.

 

G6 - ESV - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

 Otto Placht-  malíř džungle (Google Učebna)

 

Součástí výuky je úkol.

G6 - ZSV - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Dějiny etického myšlení

G6 - Z - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Příprava na hodinu 16.6.2021 Střední Amerika + Jižní Amerika
1. Test na známky: lokalizace: Střední a Jižní Amerika (https://online.seterra.com/cs/l/sam (Jižní a Latinská Amerika - státy, města, fyzické vlastnosti - viz. příloha ve streamu z 4.6.).

2. Prezentace - krátký referát o zadané oblasti ve Střední Americe - domluvte se a připravte referát na online hodinu dle zadání z předminulé hodiny

3. Jižní Amerika - obecně-geografický úvod

NIC SE NEODEVZDÁVÁ, STEJNÉ ZADÁNÍ TAKÉ V GU
 
S pozdravem SH

G6 - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.Online TV v týdnu 14.6.-18.6.2021 není. Plňte individuální pohybové aktivity v rámci možností karantény.

Zdar a sílu SH

G6-NJ- 14.06.- 18.06.2021 / Hanková Jana Bc.

 Souhrnné opakování.

G6 - AJ konv. - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Pohludková Jana

The assignment will be found in our Google Classroom - please proceed as per the instructions.

Describing a past event - A memorable trip/concert/exhibition/play

G6 (Fy) - domácí studium a práce na týden 23.3. - 27.3. / Zelinka Vlastimil

Vše vypracuj do sešitu, naskenuj (vyfoť) a pošli na zelinka@bgv.cz nejpozději do 30. 3.

technická poznámka : Naskenuj /vyfoť to tak, abych to neměl v mailu otočené o 90 ° !

Částicová stavba látek
Hmotnost částic a látkové množství

Zadání práce (viz příloha)