Pořadí a seznam uchazečů o přijetí do vyššího ročníku

POŘADÍ A SEZNAM UCHAZEČŮ POD IDENTIFIKAČNÍM KÓDEM

Pořadí Identifikační kód Počet bodů Datum doručení žádosti Přijat/nepřijat
1. K02 200 31. leden 2020 Přijat
2. K04 181 31. leden 2020 Přijat
3. K03 180 31. leden 2020 Přijat
4. K08 167 4. únor 2020 Přijat
5. K12 167 14. únor 2020 Přijat
6. K07 154 4. únor 2020 Přijat
7. K05 149 3. únor 2020 Přijat
8. K09 127 5. únor 2020 Přijat
9. K06 124 3. únor 2020 Přijat
10. K11 118 13. únor 2020 Přijat
11. K10 112 5. únor 2020 Nepřijat
12. K01 106 28. leden 2020 Nepřijat

Seznam zveřejněn dne 21. 2. 2020 v 11.00 hodin.

 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole (dále jen rozhodnutí) bude přijatým uchazečům předáváno osobně od úterý 3. března 2020 od 12.00 hodin v sekretariátu ředitelství školy. V dalších dnech vždy od 8.00 – 15.00 hodin. Rozhodnutí je nutné vyzvednout nejpozději do 31. března 2020. Při nepřevzetí rozhodnutí do 31. března 2020 bude toto považováno za pozbytí platnosti zveřejněného pořadí ze dne 21. února 2020 a na uvolněné místo bude přijat další uchazeč v uvedeném pořadí. V případě nemožnosti vyzvednout rozhodnutí v termínu do 31. března 2020 žádáme zákonné zástupce uchazečů o sdělení důvodu nemožnosti převzetí rozhodnutí.

V případě naplněného počtu (10) budou další uchazeči v případě zájmu přijímáni v uvedeném pořadí na základě zveřejněných podmínek ze dne 10. ledna 2020.

Další informace na telefonním číslem 412 371 423 nebo 606 105 434, případně osobně.

 

Děkujeme BGV