Informace Gymnázia Varnsdorf k uzavření školy

Informace Gymnázia Varnsdorf k uzavření školy

Na základě nařízení vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 bude ode dne 11. 3. 2020 Gymnázium Varnsdorf pro studenty uzavřeno až do odvolání (týká se školní i mimoškolní činnosti). Zároveň je uzavřena tímto dnem i školní jídelna a cestou školy byly obědy všem studentům odhlášeny.

Ve středu 11. 3. 2020 v odpoledních hodinách budou na webových stránkách - elektronická nástěnka učitelů školy zveřejněny informace k samostudiu z jednotlivých předmětů v rozsahu do 20. 3. 2020. Vyučujícími může být požadováno splnění samostatných úkolů ke klasifikaci (formou zaslání vypracovaných písemných prací). Další rozsah bude upřesněn vzhledem k vývoji situace. Na této nástěnce bude jednotlivými vyučujícími upřesněna informace o případných konzultacích (emailem, telefonicky).

Společné pořádání akcí Gymnáziem Varnsdorf – domníváme se, že vzhledem k uzavření škol se automaticky ruší i společné akce, které škola organizuje v rámci naplňování školního vzdělávacího programu. Jedná se o tyto nejbližší akce:

  1. Lyžařský výcvikový kurz ve dnech 16. 3. – 21. 3. 2020,
  2. Cesta do Anglie ve dnech 21. 3. – 26. 3. 2020.

V této chvíli komunikují vedoucí jednotlivých akcí s pořadateli a poskytovateli služeb ve věci možnosti navrácení finančních záloh zaplacených na realizaci těchto akcí.

Děkujeme za pochopení a v případě jakýchkoliv nových informací Vás budeme cestou webových stránek průběžně informovat.

Odkaz na mimořádné opatření MZDR ČR

Informace MŠMT k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Dne 10. 3. 2020 ve 12.30 hodin


Aktuální informace k akci Cesta do Anglie

Ředitelství školy doporučuje (dle sdělení CK níže) variantu přeložení akce na některý termín v první polovině školního roku 2020/2021. Při této variantě budou vráceny na účet školy platby z účtu CK Royal při garanci odloženého zájezdu. Po připsání finanční částky na účet školy budou zálohy po odečtení sankcí vráceny účastníkům nebo mohou zůstat na účtu školy k realizaci odložené akce. Zákonní zástupci budou neprodleně osloveni k realizaci jednotlivých variant včetně formy vrácení či nevrácení záloh.

Sdělení CK Royal k zájezdu do Anglie:

Reakce AČCKY na situaci ohledně uzavření škol zde v České republice:

Vyjádření prezidia zní tak, že pokud Váš zájezd směřuje do oblasti, která není zasažena karanténním opatřením a je možné ho realizovat beze změn hlavních náležitostí a dle ujednané Smlouvy (viz § OZ), pak není nutné ho rušit.

Pokud by odstupovali sami klienti (např. z důvodu obav), pak ale musí počítat s úhradou storno poplatků.

Zatím není z MŠMT nařízeno žádné prohlášení, že školy musí zrušit své objednané zájezdy (pokud se stále bavíme o bezproblémové oblasti).

Možné varianty:

Volali jsme si s hostitelským centrem a vyjednali pro Vás, že nebudete u rodin za změnu termínu platit žádný poplatek. Normálně se nám tak ještě nestalo, ale přihlédli k naší nelehké situaci a svolili k tomu, že Vás posunou na listopad.

  1. Varianta úplného zrušení je 70 procent z celkové ceny zájezdu.
  1. Varianta přesunutí by byla pouze v ceně storna trajektu, což je cca 10 tisíc Kč, to by bylo vyčísleno přesně podle faktury. Tady by bylo potřeba pak vymyslet, jakým způsobem by se toto uhradilo. Navrhujeme: je to cca 300 GBP, rozpočítat to pak dětem do vstupů a vybrat o to více. Bude to nejméně bolestivá situace.

Dne 10. 3. 2020 v 18.30 hodin


Informace Gymnázia Varnsdorf k odložení a zrušení školních akcí

Na základě nařízení vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 a následného rozhodnutí MŠMT ze dne 10. 3. 2020 č. j. MŠMT-11705/2020-1 jsem:

1. rozhodl o přeložení plánované akce „Srdce Anglie“ studentů Gymnázia Varnsdorf v termínu 21. 3. - 26. 3. 2020 na termín, který zákonným zástupcům bude následně upřesněn.

Na základě emailového sdělení CK Royal ze dne 10. 3. 2020 (viz webové stránky školy) a dnešního telefonického rozhovoru jsem požádal o navrácení doplatku na zájezd ve výši 215 550,- Kč na účet školy formou dobropisu nejpozději do 17. 3. 2020.

Záloha ve výši 135 000,- Kč bude použita na rezervaci zájezdu „Srdce Anglie“ v termínu od listopadu 2020 nejpozději do konce školního roku 2020/2021 a storno poplatků za trajekt do Anglie.

Tento postup byl zvolen z důvodu eliminace storno poplatků ve výši 70% z celkové ceny zájezdu.

2. rozhodl o zrušení LVK třídy G2 Gymnázia Varnsdorf ve dnech 16. 3. – 21. 3. 2020. Zaplacená záloha za realizaci LVK ve výši 45 000,- Kč bude poskytovatelem ubytování a stravování vrácena na účet školy bez jakýchkoliv sankcí.  Zákonní zástupci třídy G2 budou SMS zprávou od třídní učitelky informováni o zrušení akce s dotazem na finanční vypořádání buď vrácením celé částky zákonným zástupcům nebo ponecháním těchto záloh na účtu školy pro realizaci náhradního kurzu ve školním roce 2020/2021 v termínu 14. 3. – 19. 3. 2021. Na základě rozhodnutí většiny bude s platbami za LVK naloženo.

Děkuji za pochopení.

Dne 11. 3. 2020 ve 12.00 hodin

Ing. Bc. Jiří Jakoubek

ředitel školy


Termín akce „Srdce Anglie“ studentů Gymnázia Varnsdorf

přeložení akce je na termín: 1. 11. - 6. 11. 2020

Dne 12. 3. 2020 v 16.00 hodin

Ing. Bc. Jiří Jakoubek

ředitel školy