BGV - Dobrá volba

Vážení rodiče žáků pátých tříd, zájemců o studium na Gymnáziu Varnsdorf,

na základě dobrých zkušeností z minulých let nabízíme Vám, resp. Vašim dětem přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky zaměřený na jednotnou státní přijímací zkoušku.

Kurz povedou učitelé Gymnázia Varnsdorf a bude probíhat od 8. října 2020 do dubna 2021 na Gymnáziu Varnsdorf vždy ve čtvrtek od 16.15 do 17.15 hodin  - střídavě jeden týden český jazyk, jeden týden matematika (celkem 8 lekcí českého jazyka a 8 lekcí matematiky a závěrečný test, který je zároveň přijímací zkouškou nanečisto). Na první hodinu je třeba, aby s žákem přišel dospělý, který bude na jeho přípravě k přijímacím zkouškám spolupracovat, aby vyslechl pokyny k organizaci kurzu a doporučení k domácí práci.

Kurz je bezplatný. Přípravný kurz je předmětem školního klubu Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (informace najdete i na webových stránkách akademie.bgv.cz).

Aby mohlo Vaše dítě být do kurzu přijato, je třeba ho přihlásit do Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (přihláška ve formátu PDF - vytiskněte na papír formátu A4 nebo si přihlášku můžete vyzvednout v kanceláři BGV), a to nejpozději do 15. 10. 2020. Přihlášku odevzdejte přímo v kanceláři BGV.

Pořiďte prosím žákům pro domácí přípravu tyto publikace nakladatelství DIDAKTIS:

TESTY 2019-20 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

TESTY 2019-20 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Dále budou žáci potřebovat psací potřeby a rýsovací potřeby (ořezané tužky, kružítko, 2 pravítka, z toho 1 s ryskou) a desky formátu A4 na ukládání pracovních listů.

V původně plánovaných termínech 15. 10. a 22. 10. nemůže kurz vzhledem k vyhlášeným opatřením proběhnout. Děkujeme za pochopení.

Termíny jednotlivých kurzů v PDF

Gymnázium Varnsdorf

 

Publikováno: 25.09.2020