Informace k provozu Akademi příslibu - střediska volného času

MŠMT dne 4. 5. 2020 zveřejnilo dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který stanovuje základní provozní podmínky středisek volného času, jejichž provoz je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

Na základě informace ředitele školy ze dne 3. 5. 2020 můžete kontaktovat vedoucí příslušných aktivit střediska volného času za účelem naplánování činností.

Důležité otázky a odpovědi:

Od kdy je možné na aktivity začít chodit?
Nejdříve od pondělí 11. 5. 2020, ale je třeba vše domluvit s vedoucím aktivity.
 
Kdo z nás může na aktivity přijít?
V našem případě se jedná o žáky kvinta až oktáva, není tedy možné, aby se aktivitu účastnil kohokoliv z primy až kvarty. V případě nejasností se zeptejte na paulus@bgv.cz.
 
Co musím splnit, abych mohl na aktivitu chodit?
Určitě je dobré se podívat do materiálu MŠMT. Důležité je zejména: dodržení principů použití roušek, počet účastníků ve skupinách, dodržování rozestupů, používání dezinfekce a povinnost podepsat čestné prohlášení.
 
Musím mít roušku?
Ano, ale jen v přesně stanovených situacích. Např. ve společných prostorách se roušky musí nosit nebo pokud by v místnosti docházelo k bližšímu kontaktu (méně než 1,5 m). Na roušku je potřeba mít s sebou sáček.
 
A jak je to se sportovními aktivitami? Musím mít také roušku?
Pokud se v rámci SVČ uskutečňuje organizovaný trénink sportovců na venkovním či vnitřním sportovišti, tak podle usnesení vlády 490 ze dne 30. dubna 2020 platí mimo jíné: vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry a sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 
Můžeme používat šatny, sprchy a toalety?
Šatny a sprchy u tělocvičny se zatím používat nesmějí. Na toalety můžete v budově školy chodit do 1. patra, kde budou připraveny veškeré hygienické prostředky dle materiálu MŠMT.
 
Když nechci sportovat, můžu také na nějakou aktivitu?
Ano, samozřejmě. Je třeba se ale dohodnout s příslušným vyučujícím a dodržet podmínky výše uvedeného materiálu. Maximální počet účastníků v takové skupině je 15.
 
František Paulus, Akademie příslibu