G8.

Jaderka chystá den otevřených dveří v úterý 30. listopadu 2021 / Zelinka Vlastimil

V úterý 30. listopadu 2021 od 9.00 hod. pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) den otevřených dveří (DOD).

https://mailchi.mp/fjfi/jaderka-online-dod-a-pripravny-kurz-z-m-a-f-vrabec-leti-do-skol-a-jaderkacz?e=e8de0767b7

G7 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Případné resty řešte individuálně s vyučujícími.

G7 - Dg - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

17. 6. online výuka: zásek a průsek trojúhelníků

G7 NJ/KNJ - 14.6. - 18.6.2021 / Moňaková Kateřina

15.6. Meet

17.6. Meet

Reálie Feste und Bräuche

Opakování učiva (präteritum, Indirekte Frage, Nullartikel + Adjektiv)

G7 - ZSV - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Tomáš Akvinský: člověk, stát

Součástí výuky je hodnocený úkol.

G7 - RET - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Králova řeč: projekce filmu

G7 - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Češi v letech 1. sv. války, rozpad R-U, vznik ČSR

- prezentace

- opakování, historické okénko

Úkol v Google Učebně.

G7 - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: první světová válka

- prezentace

- historické okénko, opakování

- něco o MZ

Úkol v Google Učebně.

G7 - ZSV - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Tomáš Akvinský: Důkazy Boží existence

G7 - Ret - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Projekce filmu: Králova řeč

G7 - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV 7.6.-11.6.2021

Online TV v týdnu 14.6.-18.6.2021 není. Plňte pohybové aktivity v rámci individuálních možností.

Zdar a sílu SH

G7-NJ- 14.06.- 18.06.2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.

G7 - AJ - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 40/1-4 - Speaking - Talking about photos - Similarities and differences
2. hodina - online (Google Meet) - SB 41/1-5 - Writing - A story

3. hodina - samostatná práce (úkol bude zadán při online hodině) - WB exercise - Developing speaking...

KONVERZACE: Dialogue - Talking about photos - similarities and differences (SB 40/5)