Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

PRIMA

Úterý 1. září 2020 od 9.00 hodin společné zahájení v aule školy za přítomnosti BISKUPA LITOMĚŘICKÉHO Mons. Mgr. Jana Baxanta. Při zahájení budou rodičům a žákům představeni jednotliví vyučující. Po skončení společného zahájení budou žáci pokračovat v programu ve své třídě - uč. č. 23 1NP, třídní učitel pan Mgr. Milan Hrabal. Rodiče mají možnost besedy s ředitelstvím školy. Předpokládaný čas ukončení je kolem 11.00 hodin. Od středy 2. září 2020 se vyučuje dle rozvrhu.

Další Informace:

1. Společný pobytový kurz primy se bude konat v termínu 2. – 4. září 2020 - Rekreační areál Pod Jedlovou, osada Jedlová 14, Jiřetín pod Jedlovou, (odchod 2. 9. 2020 v odpoledních hodinách), více informací o organizaci pobytu a platbě

2. Obědy školní jídelna Varnsdorf (412 372 112). Rodiče prosíme o přihlášení svých dětí ke konci prázdnin v kanceláři vedoucího jídelny.

 

SEKUNDA – OKTÁVA

Úterý 1. září 2020 od 8.00 hodin zahájení v kmenových třídách. Od středy 2. září 2020 se vyučuje dle rozvrhu.

Nově příchozí studenti a studentky budoucí KVINTY Gymnázia Varnsdorf (z devátých ročníků ZŠ) přijdou prosím v úterý 1. 9. 2020 v 7.45 hodin do ředitelny školy. Pokud již v této chvíli budete mít jasno, zda budete chtít nastoupit do kvinty A (TU pan Mgr. Jan Hedvík) nebo B (TU paní Mgr. Radka Holubářová), tak bude kromě Vašeho přivítání na Gymnáziu Varnsdorf vše pouze formální záležitostí :). Děkujeme.