Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

PRIMA A + B

Středa 1. září 2021 od 9.00 hodin společné zahájení v aule školy za přítomnosti BISKUPA LITOMĚŘICKÉHO Mons. Mgr. Jana Baxanta. Při zahájení budou rodičům a žákům představeni jednotliví vyučující. Po skončení společného zahájení budou žáci pokračovat v programu ve své třídě – G1.A uč. č. 37 2NP, třídní učitelka paní Mgr. Milena Hedvíková a G1.B uč. č 24 2NP, třídní učitelka slečna Mgr. Nikola Hendrichová.

Rodiče mají možnost besedy s ředitelstvím školy. Předpokládaný čas ukončení je kolem 11.00 hodin.

Od čtvrtka 2. 9. 2021 se vyučuje dle rozvrhu.

Další Informace:

1. Plánovaný společný pobytový kurz G1.A se bude konat v termínu 6. – 8. 9. 2021, více informací o organizaci pobytu a platbě třídy G1.A a G1.B se bude konat v termínu 8. – 10. 9. 2021- Rekreační areál Pod Jedlovou, osada Jedlová 14, Jiřetín pod Jedlovou, více informací o organizaci pobytu a platbě třídy G1.B.

2. Obědy – školní jídelna při ZŠ Náměstí Varnsdorf (412 372 112). Rodiče prosíme o přihlášení svých dětí ke konci prázdnin v kanceláři vedoucího jídelny.

3. Jmenné seznamy s rozdělením do tříd ve fromátu PDF: G1.A (PRIMA A), G1.B (PRIMA B). Případné připomínky k rozdělení žáků do tříd adresujte na krausova@bgv.cz.

4. Předpokládaný seznam pomůcek pro primy v PDF

5. Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

SEKUNDA – OKTÁVA

Středa 1. září 2021 od 8.00 hodin zahájení v kmenových třídách. Od čtvrtka 2. 9. 2021 se vyučuje dle rozvrhu.

Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy