Odhalení pamětní desky lužiskosrbským studentům

U příležitosti pamětní akce "Rok Lužických srbů v Libereckém kraji" naší školu navštivili pamětnící studentských let 1947 - 1949. Poslední čtyři stále vitální studenti navštívili místa bývalých studií, setkali se na společné besedě se současnými studenty a učiteli a prohlédli si místa ve městě Varnsdorf, která souvisela s jejich pobytem. Z jejich vzpomínek, ale i posuzování stávajícího období vyplývala nesmírná vděčnost možnosti studia na zdejší české škole a pokora lidí, kterým studium na zdejším gymnáziu umožnilo přístup k dalším studiím již v rodném Německu.  U příležitosti této akce byla pod patronací města Varnsdorf a společnosti SAL Liberec odhalena pamětní deska věnovaná tomuto historickému období spojeného s touto budovou. Zvláštní poděkování patří panu Milanovi Hrabalovi st., panu Trebatickému, panu Ivo Šafusovi, zástupci města Varnsdorf panu Mgr. Rolandovi Sollochovi a zástupcům společnosti SAL za realizaci této akce. 

Gymnázium Varnsdorf 

Publikováno: 08.10.2019