Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2020/2021 v aule Gymnázia Varnsdorf bylo letos ovlivněno dvěma výjimečnými událostmi, a to chmurnou obavou z pokračujících koronavirových opatřeních ve školských zařízeních a na druhé straně významnou radostnou událostí v historii Biskupského gymnázia Varnsdorf, a to připomenutí 25. výročí založení školy, která se za dobu své existence stala významnou vzdělávací institucí celého Šluknovského výběžku.

U této příležitosti zahájil školní rok primánů, ale některých dalších ročníků naší školy Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek a starosta MěÚ ve Varnsdorfu Mgr. Roland Solloch.

Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant požehnal studentům, rodičům a zaměstnancům školy pokojný školní rok, a to jak v osobním, ale i profesním životě. Vyjádřil víru a naději v úspěšný průběh a budoucí zakončení studia na biskupském gymnáziu, kde k tomuto úspěchu výrazně napomáhá tradiční rodinná atmosféra školy vycházející z křesťanských principů lidské společnosti založené na principu pokory a vřelých osobních vztahů.

BGV

Publikováno: 07.09.2020