Výstavba venkovní učebny a volnočasového hřiště Gymnázia Varnsdorf byla zahájena

Na přelomu měsíce října a listopadu byla po delší době příprav zahájena výstavba venkovní učebny a volnočasového hřiště Gymnázia Varnsdorf. Nejzazší termín dokončení byl smluvně ujednán na konec měsíce dubna 2021. I když výstavba byla zahájena překvapením v podobě odkrytí bývalého a již nepoužívaného septiku, tak se zdá, že časové termíny budou dodrženy. Záměr pochází z dílny tělocvikářů gymnázia a máme velkou radost z podpory této myšlenky rodičovskou veřejnosti školy, která souhlasila, že výstavba bude zcela hrazena z prostředků školného. Souhlas byl jednoznačně podpořen na třídních schůzkách rodičů a zákonných zástupců v listopadu 2019, jednomyslně třídními důvěrníky a následně Školskou radou Gymnázia Varnsdorf.

Poděkování patří i Městu Varnsdorf, které nám pro tyto účely dalo k dispozici stavební pozemek včetně uhrazení nákladů za oplocení. Celkové náklady na terénní úpravy a výstavbu učebny jsou cca 170 000,- Kč (bez DPH). Věříme, že tento záměr výrazně zkvalitní možnost výuky některých hodin tělocviku bez nutných přesunů na vzdálenější sportoviště, zároveň umožní nestandardní venkovní vyučování ve venkovní učebně a zároveň umožní možnost odpočinku či naplnění volnočasových aktivit studentů školy.
 
Gymnázium Varnsdorf 
 
 
 

Publikováno: 15.11.2020