Studium v zahraničí aneb Být dobrý nebo nejlepší?

Studium v zahraničí aneb Být dobrý nebo nejlepší?

V rámci kariérního poradenství na našem gymnáziu nám byla mimo jiné představena možnost studia v zahraničí. Za tým společnosti UniLink k nám zavítala konzultantka poradenského centra, která je sama absolventkou zahraniční univerzity. UniLink je poradenské centrum, které pomáhá studentům dostat se na prestižní univerzity v Německu, Irsku, Velké Británii a v Dubaji.

Mnozí ze studentů ročníků letošních oktáv již mají představu o svém vysokoškolském zaměření. Studium v zahraničí je však lákavé téma a stojí za to si jej alespoň vyslechnout. Někteří z gymnazistů možná nad zahraničním studiem přemýšlí díky strategické poloze naší domoviny, jež se nachází nedaleko hranic s Německem. Studium v Irsku, Velké Británii nebo v Dubaji by však znamenalo opustit území České republiky a vydat se stovky až tisíce kilometrů za vysněným studiem. Jedná se o životní krok, k němuž je potřeba velká dávka odvahy. K tomuto vykročení nabízí podporu a další své služby právě UniLink.

Úvodem prezentace jsme se zamýšleli nad důvody studia v zahraničí. Proč studovat v zahraničí? Jsme snad první generace, která má tolik různých možností a téměř celý svět na dosah. Proč tedy studovat v zahraničí? Protože na rozdíl od minulých generací, které vyrůstaly v kolébce socialismu, můžeme. Je zde spousta dalších dobrých důvodů k zahraničnímu studiu. Ať už je to touha po osamostatnění, nebo pozdější přívětivé možnosti, jak se uplatnit na trhu práce. Další výhodou studia na zahraniční univerzitě je zdokonalení cizího jazyka, získání zkušeností z praxe, poznání nových přátel z různých zemí či navázání kontaktů s kapacitami v oboru. I přes velké finanční náklady v podobě školného za rok na některých univerzitách se jedná o neocenitelnou zkušenost a investici do svého vzdělání.

Žijeme ve společnosti, která je globálně propojená. Mladá generace čelí výzvě uchopit celý svět, snažit se pochopit a porozumět různým kulturám a pracovat na celosvětové úrovni. V prezentaci zaznívaly motivační fráze, které velmi podpořili myšlenku studia v zahraničí. Mladí lidé by se jistě měli rozvíjet ve svých dovednostech, schopnostech a znalostech a také růst a stát se kvalitními osobnostmi. Jaké by tyto schopnosti měly být? Jakým směrem by měli mladí osobnostně růst? V prezentaci byly zmíněny schopnosti jako „umět se prodat“, „převálcovat konkurenci“, „spolehnout se na sebe“. Směr osobního růstu by zase mohl být určen větou, která z prezentace jednoznačně vyzněla: „Být nejlepší za všech okolností.“ Tento výkonnostní tlak je dle mého názoru nezdravým pohonem dnešní pokrokové společnosti.

Využívat dobré příležitosti, které nám do života přichází, není pouze možnost, je to snad dokonce povinnost každého z nás. Každého, kdo svůj život žije zodpovědně a chce přinášet užitek také ostatním lidem. V rozporu s prezentací bych však chtěla zmínit, že jsou v životě podstatnější věci než ty, které UniLink propaguje. Zkusme proto před tím, než se budeme pokoušet pochopit celý svět, pochopit své rodiče a odpustit jim chyby, kterých se na nás při výchově dopustili. Pojďme hledat své životní povolání a rozlišovat v tichosti správnou životní cestu, než se vrhneme do rušného světa nepřeberných možností. Pokořme se, naslouchejme moudřejším a třeba pochopíme, že úspěch nestojí na tom zvítězit nad ostatními, nýbrž dopomoct, aby zvítězilo dobro ve světě.


Karolína Křížová

Líbí se Vám článek?


Podívejte se na další články

Čaj

Čaj

Znáte čínskou legendu o čaji? Vše zajímavé o čaji se dozvíte právě v tomto článku!

09.11.2021
Krásná cesta s rizikem

Krásná cesta s rizikem

„Slovinsko a celkově turistický kurz byl opravdu skvělý zážitek. Země je to opravdu krásná. Napadlo ale někoho vůbec, jak moc rizikové to může být?” Damian Vambera

08.11.2022
Pozorování lýkožrouta na projektovém dni

Pozorování lýkožrouta na projektovém dni

O zážitku z projektu "Srdcem pro park" paní učitelky Dlouhé a pana učitele Jasy napsal Milan Zavřel z kvarty.

15.02.2022
Feminismus

Feminismus

Komentář Dominika Marka Siebera o feminismu s jeho přínosy, klady i zápory.

12.04.2021