loader

Akademie příslibu - školní klub a středisko volného času při Gymnáziu Varnsdorf

logo
 • Map Icon

  Střelecká 1800
  407 47 Varnsdorf

 • Call Icon

  +420 777 232 367
  +420 412 371 423

 • Mail Icon

  paulus@bgv.cz


img

img

Mgr. Jan Hedvík

hedvik@bgv.cz

Malý princ

Předmět je zaměřen na osobnostní rozvoj žáků. Ti by měli získat základní kompetence v oblastech etiky, psychohygieny, psychického a fyzického zdraví, komunikaci, v práci s informacemi. Za pomoci procesů sebeuvědomění a sebereflexe jsou studenti vedeni k hodnotové orientaci a k identifikace se skutečnými vzory.

čtvrtek

08:00 - 08:45

uč. 41