Hurá ke korytu

Hurá ke korytu

Pokaždé když nadejde čas voleb, je třeba kriticky myslet a odolat tzv. vábničkám některých politických stran. Je nutné umět dešifrovat hesla na volebních programech a orientovat se v projevech a gestech jednotlivých politiků. Kromě toho, co nám řeknou, je celá řada věcí obsažena i v jejich mimoverbální komunikaci a postojích. Ne vždy nám naplno odhalí své záměry, proto je nutné jejich sliby brát s rezervou.

            O co tedy politikům při volbách vlastně jde? Jde o to dostat se co nejrychleji ke korytu, zvýšit obsah svého konta, vyplundrovat zdroje země a zase z politiky odejít? Nebo se za tím vším skrývají ušlechtilejší důvody? Důvody něco zlepšit, pomoci občanům České republiky? Lidé jsou různí, a tudíž existuje celá řada motivů. Některé osoby mohou stát na pomezí dvou jmenovaných skutečností, mohou sice usilovat o dobro státu, zároveň si však chtějí dobře vydělat. Pravda nikdy není zcela černobílá.

            Když tyto aspekty člověk občas pozoruje, říká si: „Má vůbec smysl jít k volbám? Není to jen mrhání časem, když se nejspíše stejně nic nezmění k lepšímu?“ To je pravdivý, leč velmi pesimistický náhled na problematiku politiky.

            Nikdy není dobré se uchylovat do extrémů – není dobré vidět svět čistě skrze skla růžových brýlí ani tím nejčernějším pohledem. Od toho se střední cestě říká zlatá, je nejvhodnější a nejobjektivnější, poskytuje nejvíce prostoru k zamyšlení nad danou realitou.

            Buďme tedy mimořádně pozorní, snažme se nahlédnout za pozlátko politiky a poznat pravdu, jež se skrývá za některými dobře znějícími hesly politických stran. Nebuďme konformisty a neplujme s davem, nepřejímejme většinové názory, snažme si utvořit svůj.

            Někteří politici si přejí, aby měl celý český lid čistě konformní rysy. Aby fungoval jako jednolitá masa, jež je ve všech názorech naprosto identická. Přejí si, aby vymizeli lidé, kteří přemýšlejí. Potřebují konformní nemyslící dav, s nímž by bylo nejjednodušší manipulovat. Neuvažují ale poněkud krátkozrace? Není to cesta ke zkáze všeho, co český stát představuje?

            Pokud se ve státě bude podporovat celková konformizace (podle C. S. Lewise se jedná o chování, které se demokracii líbí, ale které ji nezachovává), časem vymizí veškerá stébla převyšující ostatní. Časem se vše zarovná do roviny. Národ však nedosáhne žádného pokroku v myšlení ani ve vědě. Politici přející si konformisty si v podstatě přejí stagnaci, zánik.

            Na první pohled, bavíme-li se o komunálních volbách, se může zdát, že se jedná o poměrně malichernou věc. Mysleme ale na to, že oceán se skládá z malých kapek stejně jako podoba našeho světa je budována všemi rozhodnutími, menšími i většími, která učiníme. I rozhodnutím jít k volbám či nikoliv. Každý člověk sleduje nějaké své cíle. Žádný politický systém není zcela bez chyby. Používejme svoji intuici, pokusme se najít pravdu, učinit správné rozhodnutí a zlepšit svět.


Julie Běláčová

G7.A

Líbí se Vám článek?


Podívejte se na další články

Pokusy na projektovém dni

Pokusy na projektovém dni

Milan Zavřel nám ve svém článku představí chemický projekt paní učitelky Málkové. Na co se těšil nejvíce? Na pokusy.

12.11.2022
SEKUNDA INFORMACÍ 3

SEKUNDA INFORMACÍ 3

Žáci ze sekundy vydávají vlastní noviny.

15.11.2023
Kdybych se mohla vrátit zpět v čase, udělala bych to?

Kdybych se mohla vrátit zpět v čase, udělala bych to?

„Každý si však aspoň jednou řekl větu: ‚‚Kéž bych řekl něco jiného‘‘, nebo: ‚‚Kdybych se vrátil v čase, tak bych to rozhodně udělal jinak‘‘. Chyby z nás však dělají lidi. Jak můžeme vědět, že vrácení by nezměnilo náš život naopak k horšímu...“ Anna Ryšavá

04.03.2023
SEKUNDA INFORMACÍ 5

SEKUNDA INFORMACÍ 5

Žáci ze sekundy vydávají vlastní noviny.

22.11.2023