Informace o rozdělení studentů prim (do tříd) BGV od 2. 9. 2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci.

Na základě výsledků přijímacího řízení do prvního ročníku Gymnázia Varnsdorf Vám předkládáme seznamy rozdělení studentů do dvou tříd od 2. 9. 2024.
 
Při rozdělení do jednotlivých tříd bylo přihlíženo k následujícím okolnostem:
1. přibližně stejně početné třídní kolektivy,
2. přibližně stejný počet chlapců a dívek v obou třídách,
3. zachovat příslušnost školních kolektivů z jednotlivých škol,
4. aby studenti s volbou francouzského jazyka byli v jedné třídě.
 
Třídy a třídní seznamy (upraveno 3. 6. 2024):
PRIMA A (G1.A), učebna číslo 35: třídní učitel Mgr. Jan Hedvik, seznam třídy G1.A
PRIMA B (G1.B), učebna číslo 27: třídní učitelka RNDr. Štěpánka Dlouhá, seznam třídy G1.B
 
V případě dotazů se prosím obracejte na sekretariát ředitelství školy paní Ivana Krausová, 412 371 423, krausova@bgv.cz.
 
Informace o zahájení školního roku budou umístěny na webových stránkách školy do 30. 6. 2024.
 
Děkujeme za pochopení, BGV