Maturitní zkoušky

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

Informace k maturitní zkoušce
Přihláška k jarnímu termínu MZ se podává do 1. 12. předcházejícího kalendářního roku.
Přihláška k podzimnímu termínu MZ, opravné nebo náhradní zkoušce se podává do 25. 6. příslušného roku.

Organizační pokyny k MZ a ukončení školního roku za druhé pololetí:

  • ukončení klasifikace za druhé pololetí: 29. 4. 2024, 14:00
  • pedagogická rada pro maturitní ročníky: 30. 4. 2024, 7:00
  • didaktické testy: 2. - 7. 5. 2024
  • přípravný týden:  2. - 4. 4. 2024 a 29. - 30. 4. 2024
  • ústní část maturitních zkoušek: 20. 5. - 24. 5. 2024
  • termín pro odevzdání seznamu literárních děl žáka je do do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období, vzor seznamu děl k odevzdání, maturitní seznam literárních děl 2023-2024

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023 - 2024 ze dne 14. 9. 2023 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2024 zde:

1. Písemná část maturitní zkoušky a didaktické testy

  • písemné práce z ČJL - 5. 4. 2024, NJ - 8. 4. 2024 a FJ - 8. 4. 2024
  • didaktické testy: 2. - 7. 5. 2024 - JZS

2. Ústní část maturitní zkoušky 20. 5. - 24. 5. 2024 (veřejná část maturitní zkoušky):

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2023 - 2024

V souladu s §79 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2023/2024 počet dalších povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Struktura a kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2023/2024

Struktura a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka (AJ, FJ, NJ) ve školním roce 2023/2024

Nabídka dvou povinných zkoušek (§79 odst. 3 a 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek s výjimkou českého jazyka literatury a cizího jazyka konaných ústní formou

Návrh pravidel zveřejněn dne 4. 3. 2022