Maturitní zkoušky

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

Informace k maturitní zkoušce
Přihláška k jarnímu termínu MZ se podává do 1. 12. předcházejícího kalendářního roku.
Přihláška k podzimnímu termínu MZ, opravné nebo náhradní zkoušce se podává do 25. 6. příslušného roku.

Organizační pokyny k MZ a ukončení školního roku za druhé pololetí:

  • ukončení klasifikace za druhé pololetí: 27. 4. 2022, 14:00
  • pedagogická rada pro maturitní ročníky: 27. 4. 2022, 14:30
  • didaktické testy: 2. - 5. 5. 2022
  • přípravný týden: 9. - 13. 5. 2022
  • ústní část maturitních zkoušek: 16. 5. - 20. 5. 2022
  • termín pro odevzdání seznamu literárních děl žáka je do do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období, vzor seznamu děl k odevzdání, maturitní seznam literárních děl 2021-2022

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021 - 2022 ze dne 7. 9. 2021 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2021 zde:

1. Písemná část maturitní zkoušky a didaktické testy

2. Ústní část maturitní zkoušky 16. 5. - 20. 5. 2022 (veřejná část maturitní zkoušky):

  • maturitní komise G8. zde
  • časový plán G8 zde

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2021 - 2022

V souladu s §79 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2021/2022 počet dalších povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Hodnocení ústní profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (AJ, FJ, NJ) ve školním roce 2021/22

Ústní zkouška je monotematická. Je hodnocena jednou známkou, kterou navrhují ve shodě zkoušející a přísedící. Známka je hodnocením předvedeného ústního výkonu zahrnujícího znalost lexikálních, gramatických a fonetických jazykových prostředků a schopnosti interakce na základě úkolů v pracovním listu k vylosovanému tématu.

Nabídka dvou povinných zkoušek (§79 odst. 3 a 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura 2021 - 2022 - osnova ústní zkoušky

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel zveřejněn dne 7. 9. 2021