Maturitní zkoušky

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

Informace k maturitní zkoušce
Přihláška k jarnímu termínu MZ se podává do 1. 12. předcházejícího kalendářního roku.
Přihláška k podzimnímu termínu MZ, opravné nebo náhradní zkoušce se podává:

a) v případě společné části do 23. července 2021

b) v případě profilové části do 30. července 2021
 

Organizační pokyny k MZ a ukončení školního roku za druhé pololetí:

  • ukončení klasifikace za druhé pololetí: 20. 5. 2021
  • pedagogická rada pro maturitní ročníky: 21. 5. 2021
  • didaktické testy společné části: 24. - 26. 5. 2021
  • přípravný týden: 17. - 21. 5. 2021
  • ústní část maturitních zkoušek: 1. 6. - 4. 6. 2021 (v závislosti na počtu dobrovolných zkoušk z ČJL a CJ)
  • termín pro odevzdání seznamu literárních děl žáka je do 30. 4. 2021, vzor seznamu děl k odevzdání, maturitní seznam literárních děl 2020-2021

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020 - 2021 ze dne 8. 2. 2020 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2021 zde:

1. Písemná část společné části maturitní zkoušky 24. 5. – 26. 5. 2021 + 7. 7. - 9. 7. 2021 náhradní termín (neveřejná část maturitní zkoušky)

  • časový plán a zadavatelé pro didaktické testy zde:

2. Ústní část maturitní zkoušky 1. 6. - 4. 6. 2021 (veřejná část maturitní zkoušky):

  • maturitní komise G8A zde a G8B zde

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2020 - 2021

V souladu s §79 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2020/2021 počet dalších povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Hodnocení ústní profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (AJ, FJ, NJ) ve školním roce 2020/21

Ústní zkouška je monotematická. Je hodnocena jednou známkou, kterou navrhují ve shodě zkoušející a přísedící. Známka je hodnocením předvedeného ústního výkonu zahrnujícího znalost lexikálních, gramatických a fonetických jazykových prostředků a schopnosti interakce na základě úkolů v pracovním listu k vylosovanému tématu.

Nabídka dvou povinných zkoušek (§79 odst.3. 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura 2020 - 2021 - osnova ústní zkoušky

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel zveřejněn dne 7. 9. 2020