Informace k zahájení školního roku 2024/2025

Informace k zahájení školního roku 2024/2025

Informace o rozdělení studentů prim (do tříd) BGV od 2. 9. 2024

PRIMA A

Pondělí 2. září 2024 od 9.00 hodin společné zahájení v aule školy za přítomnosti Mons. Stanislava Přibyla, biskupa litoměřického. Při zahájení budou rodičům a žákům představeni jednotliví vyučující. Po skončení společného zahájení budou žáci pokračovat v programu ve své třídě - uč. č. 35, 1NP, třídní učitel pan Mgr. Jan Hedvík. Rodiče mají možnost besedy s ředitelstvím školy. Předpokládaný čas ukončení je kolem 11.00 hodin.

Úterý 3. září 2024

  • 8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.
  • Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu.

Další Informace:

1. Schůzka třídního učitele s rodiči před zahájením školního roku proběhne ve čtvrtek 29. 8. 2024, 15:45 hod v budově školy, učebna č. 35, 1NP.

2. Společný pobytový kurz primy se bude konat v termínu 9. – 11. září 2024 - Rekreační chata Sempra, Nové Křečany, zahájení 9. 9. 2024 v odpoledních hodinách

3. Obědy školní jídelna Varnsdorf (412 372 112). Rodiče prosíme o přihlášení svých dětí ke konci prázdnin v kanceláři vedoucího jídelny.

4. Předpokládaný seznam pomůcek pro primu A v PDF

5. Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

PRIMA B

Pondělí 2. září 2024 od 9.00 hodin společné zahájení v aule školy za přítomnosti Mons. Stanislava Přibyla, biskupa litoměřického. Při zahájení budou rodičům a žákům představeni jednotliví vyučující. Po skončení společného zahájení budou žáci pokračovat v programu ve své třídě - uč. č. 27, 1NP, třídní učitelka paní RNDr. Štěpánka Dlouhá. Rodiče mají možnost besedy s ředitelstvím školy. Předpokládaný čas ukončení je kolem 11.00 hodin.

Úterý 3. září 2024

  • 8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.
  • Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu.

Další Informace:

1. Schůzka třídní učitelky s rodiči před zahájením školního roku proběhne v úterý 27. 8. 2024, 16:00 hod v budově školy, učebna č. 27, 1NP.

2. Společný pobytový kurz primy se bude konat v termínu 4. – 6. září 2024 - Rekreační chata Sempra, Nové Křečany, zahájení 4. 9. 2024 v odpoledních hodinách

3. Obědy školní jídelna Varnsdorf (412 372 112). Rodiče prosíme o přihlášení svých dětí ke konci prázdnin v kanceláři vedoucího jídelny.

4. Předpokládaný seznam pomůcek pro primu B v PDF

5. Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

 

SEKUNDA – OKTÁVA

Pondělí 2. září 2024 od 8.00 hodin zahájení v kmenových třídách.

Úterý 3. září 2024

  • 8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.
  • Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

Nově příchozí studenti a studentky budoucí KVINTY Gymnázia Varnsdorf (z devátých ročníků ZŠ) přijdou prosím v pondělí 2. 9. 2024 v 7.45 hodin do ředitelny školy.