Mediace ve škole

Školní mediace

Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy - rodiče, vrstevníci či sourozenci. Na malém prostoru tak do sebe narážejí odlišné názory, přístupy, hodnoty či aspirace, a to samozřejmě přináší i  konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru, ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy. Říká se, že konflikt je koření života – to platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu, aby se domluvili, může posloužit právě mediace.

Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktů. Její kouzlo spočívá v komunikaci, která má jasná pravidla. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

V každé třídě působí dva až tří mediátoři. Každým rokem jsou vybíráni svými spolužáky noví peer mediátoři ze třídy prima. Současně naši mediátoři působí i jako školní parlamentní tým.

Naši vrstevničtí mediátoři monitorují situaci ve svých třídách a o problémech hovoří s ostatními dětmi, nabízejí jim pomoc a především je vyslechnou a projeví zájem o ně samotné a jejich případné starosti. Snaží se tak zabránit eskalaci konfliktů, jejich prohlubování a napomáhají k jejich potlačování a ke zlepšování třídního a školního klimatu.

Co školní mediace nabízí?

  • pracuje s emocemi, které k životu a konfliktu patří 
  • pomáhá rozhodovat se vědomě a samostatně 
  • ujasnit si potřeby jak své, tak druhé strany 
  • vede účastníky od negativního zážitku k pozitivnímu chování 
  • tvoří podmínky pro budoucí spolupráci 

Na koho se obrátit?

  • Mgr. Radka Holubářová, koordinátorka školní mediace, holubarova@bgv.cz
  • Peer - mediátorský tým

S čím můžete přijít?  

  • konflikt, nedorozumění (problém s kýmkoliv ze školy)  
  • drobnosti, ale i větší trápení (napětí v kolektivu)   
  • rozhodnutí nebýt v nepříjemné situaci sám  

Školní mediace není nabízena a neřeší spory mimo rámec školy a osob se školou spojených. 

Seznam peer - mediátorů:

PRIMA:           Adam Berdar, Nela Michalíčková, Nikola Hazdrová

SEKUNDA:     Klára Baráková, Nikol Kalvachová, Bára Hrozová

TERCIE A:      Anička Menšíková, Róza Svobodová

TERCIE B:      Markéta Švecová, Adéla Dlouhá             

KVARTA:         Nela Hazdrová, Valerie Krausová, Tereza Hrozová

KVINTA:         Matouš Tomko

SEXTA:          Alžběta Křížová, Aneta Benešová

SEPTIMA:      Adriana Jandourková

OKTÁVA A:    Karolína Křížová

OKTÁVA B:     Kristýna Křížová, Tereza Křížová