Školné

1. pravidla pro vybírání školného, zde:

2. prohlášení zákonného zástupce pro vybírání školného, zde:

3. číslo účtu pro vybírání školného: 115-7376130227/0100

4. výpis z účtu pro vybírání školného

5. důvody pro zavedení školného, zde:

6. projektový záměr pro využití finančních prostředků ve školním roce 2018/2019, zde: