DOFE

Jsme místním centrem programu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - The Duke of Edinburgh's International Award (DOFE)

DOFE je mezinárodní program osobnostního rozvoje pro všechny ve věku 14-24 let (účast je možná již od 13 let). Spočívá v tom, že se účastníci pravidelně jednu hodinu týdně věnují aktivitám ze tří oblastí. Oblasti DOFE jsou pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U aktivit si každý individuálně stanoví svůj dosažitelný cíl, který ho zároveň motivuje a posouvá dál. V průběhu programu se ho pak s pomocí svého dospělého mentora snaží dosáhnout. Na závěr ještě všichni absolvují týmovou expedici v přírodě.

Absolvování programu je oceněno mezinárodně uznávaným certifikátem - bronzovým (6 měsíců plnění), stříbrným (12 měsíců plnění) či zlatým (18 měsíců plnění).

Další přínosy DOFE mladým lidem:


- Schopnost řešení problémů a zvládání nových situací
- Zlepšení fyzické kondice a zdraví
- Zlepšení komunikačních dovedností a práce v týmu
- Větší samostatnost, vytrvalost a kreativita
- Zlepšení zaměstnatelnosti a finančního ohodnocení
- Zvýšení zájmu o životní prostředí
- Zapojení se do dobrovolnictví a komunitního života
- Zlepšení emoční pohody a zvýšení EQ

 

Účastníkům se pravidelně věnují naši proškolení vedoucí: Mgr. Stanislav Hocko (koordinátor DOFE na škole), Mgr. Marek Jasa, Mgr. Milan Hrabal, Bc. Nikola Hendrichová, Mgr. František Paulus a RNDr. Štěpánka Dlouhá, kteří

- pomáhají účastníkům se stanovením cílů
- motivují je a radí jim, když potřebují pomoc
- sledují postup mladých lidí programem v on-line aplikaci
- realizují volnočasové aktivity s vazbou na DOFE v Akademii příslibu
- spravují společnou DOFE Google Učebnu
- vedou expediční výcvik, doprovázejí účastníky na expedicích a jsou hodnotiteli expedic

Kontakt pro zájemce: dlouha@bgv.cz

Více informací o programu na www.dofe.cz

Další zajímavé odkazy:

Výroční zpráva DofE za školní rok 2021-2022

DofE u nás frčí

DofE napříč školami a městy

Louisa Cimrmanová a Dobytí Kralického Sněžníku: Zlatá expedice DofE 2020 - YouTube