Objevitelé, cestovatelé, mořeplavci, … aneb Cui nomen portat? (Koho jméno nese?)

Motivace k projektu:

Co je Mt. Kosciusko? Kdo byl Thadeus Kosciusko, že po něm pojmenovali nejvyšší horu Austrálie? Víte, že má jezdeckou sochu v Chicagu a že pomáhal s Georgem Washingtonem zakládat Spojené státy Americké?

Smysl a cíl projektu:

Smyslem tohoto projektu bylo propojení zeměpisu, dějepisu, IVT a popřípadě anglického či německého jazyka (některých informací je v češtině málo).
Cílem projektu bylo vyhledání spojitostí mezi zeměpisným objektem (hora, průliv, moře, ostrov, …) a historickou osobností, po které nese jméno.

Průběh projektových dnů:

Studenti si zvolili zeměpisný objekt, který nese jméno nějakého objevitele, cestovatele, mořeplavce, horolezce, generála, politika, atd. Na internetu nebo v encyklopediích či jiných zdrojích vyhledali důležité informace, které byly podkladem pro výstupy z projektových dnů.

Výstupy z projektu:

Článek z projektového dne na stránkách gymnázia, po kterých osobnostech jsme pátrali a zajímavosti, které jsme o nich zjistili.
Portréty daných osobností na nástěnce (popř. jako výzdoba učebny zeměpisu.
Tištěná „encyklopedie“ ve formě pořadače (průběžně doplňována), obsahuje karty v eurodeskách, kde je vždy dvojice: zeměpisný pojem - historická osobnost.
Prezentace (PowerPoint) ve formě přednášek (poslední projektový den), popř. studenti se svými prezentacemi vystoupí v hodinách zeměpisu či dějepisu.

Účastníci projektu:

G1: Lukáš Slavík, Rostislav Synek, Jáchym Šafránek, G2: Anna Butalová, Václav Kohout, G3: Jan Běhunčík, Max Drápal, G4: Šimon Haufert, G5: Josef Pokorný, Petr Švancara, G7: Olivia Heinrichová, Mai Horesh

Garant projektu: Vlastimil Zelinka

Publikováno: 06.07.2022