Petr Brandl: Příběh bohéma

Na začátku listopadu jsme se opět s kvintou a sextou vypravili do Prahy. Naším cílem byla Národní galerie, kde aktuálně probíhá výstava obrazů Petra Brandla, unikátní svým rozsahem a zaměřením na kontext autorova života a díla. Z přítmí Valdštejnské jízdárny se vynořovaly barokní skvosty, za kterými bychom jinak museli putovat po celých Čechách, aniž bychom se dostali do jejich bezprostřední blízkosti. Po minutách rozkoukávání se v šeru jsme mohli vnímat obrazy duchovně silné, mistrně provedené a zároveň autorem prožité a jeho životem „zaplacené“. Dále jsme vsadili na divokou kartu, kterou obvykle bývají výstavy současného umění.  Zamířili jsme přes řeku do Galerie Rudolfinum. Své abstraktní objekty a instalace zde vystavuje devítičlenná mezinárodní výtvarná skupina. Pojetí prostoru v obraze a obrazu v prostoru je zde pojato ve velmi neosobním a minimalistickém duchu. Ve srovnání s barokní estetikou se současné době vlastní odosobnění a vyprázdněnost jeví jako varující a znepokojivé.

Mgr. Milena Hedvíková

Publikováno: 10.11.2023