Výuka chemie na naší škole

Na naší škole začínáme s výukou chemie už v sekundě. Chemie je experimentální věda, proto se v rámci výuky snažíme zařazovat praktická cvičení. I když máme omezené možnosti, povedlo se nám u sekundy a kvinty v rámci jedné hodiny týdně dělení třídy na dvě skupiny. Díky tomu můžeme častěji provádět praktické laboratorní práce. Žákům se tato část chemie většinou velmi líbí a práce v laboratoři si užívají.

Na naší škole také funguje již několik let chemický kroužek, kde žáci mohou prohlubovat své znalosti a užít si i trochu zábavy. Většina z nich se pak často účastní chemických olympiád. Někteří zase v rámci vánočního jarmarku zajišťují tradiční „lití olova“.

Také mezi tématy projektových dnů můžeme najít taková, která se zaměřují přímo na chemii, nebo se jí dotýkají aspoň okrajově. V letošním školním roce to byly projekty „Za skláři do hutě aneb podoby skla“ a „Chemie mě baví“. V rámci toho prvního žáci nejenom navštívili sklářskou huť v Novém Boru, ale také měli možnost seznámit se některými technikami zdobení skla. Druhý projekt se první den věnoval bílkovinám. Žáci měli možnost si vyrobit vlastní tvaroh či pšeničnou bílkovinu seitan. V rámci druhého se pokusili vysublimovat kofein z kávy nebo vyrobit model, který demonstruje, co se děje v plících při kouření cigarety.

                                                                                               Mgr. Vladislava Krejčová

Publikováno: 26.01.2024