Motor na Jawu 250/353 „Kývačku“

Na hodinu fyziky jsem si připravil pro spolužáky motor na Jawu 250. Jelikož ve fyzice s panem učitelem probíráme elektromotory, tak i když tento motor funguje na principu benzinu, tak se zde nachází dynamo na 6 voltů a 45 wattů s rotorem a elektromagnetickým relátkem. Jako zdroj napětí je zde 6 voltová baterie se 14 ampérhodinami, dále je zde spínací skříňka s ampérmetrem a indukční cívka se svíčkou. Princip elektroniky je takový, že pomocí baterie přivedeme do spínací skříňky proud, poté otočíme klíčkem na polohu, kdy se sepne elektromagnetické relé a následně elektromagnet vytváří elektrický proud a dynamo se začne dobíjet a díky kladívku na dynamu, které dává jiskru do indukční cívky, ta dále do svíčky, tak nám motor běží a ručička ampérmetru se vychyluje do plusu. 

Video zde:
 

Text: František Svoboda, G4

Video: Vlastimil Zelinka

Publikováno: 26.02.2024