30. ročník celostátní přehlídky uměleckých činností církevních škol v Odrách

30. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY UMĚLECKÝCH ČINNOSTÍ CÍRKEVNÍCH ŠKOL V ODRÁCH

Studenti Gymnázia Varnsdorf úspěšně reprezentovali školu, město Litoměřickou diecézi i Ústecký kraj.

Ve dnech 19. – 21. března 2024 se konal jubilejní 30. ročník Celostátní přehlídky uměleckých činností církevních škol, který pořádá Střední pedagogická a střední zdravotnická škola sv. Anežky české v Odrách.

Stejně jako v předchozích ročnících reprezentovali na tomto svátku hudby, tance a mluveného slova studenti Gymnázia Varnsdorf nejen svou školu a město, ale jako jedna z nejvzdálenějších škol i celý Ústecký kraj, a především svého zřizovatele Biskupství litoměřické a celou diecézi. Během tří přehlídkových dnů bylo k vidění více než 70 uměleckých vystoupení studentů z 15 škol z celé republiky a ze Slovenska, která potěšila diváky i lektorský sbor, který ta nejpovedenější ocenil.

Studenti varnsdorfského gymnázia Hana Hedvíková, Viktorie Jelínková, Barbora Pohludková, Michal Ratuský a Martin Šuma obohatili přehlídku jednou dramatizací, třemi recitačními vystoupeními a jedním autorským čtením.

Dařilo se Martinu Šumovi, který za interpretaci textu Jiřího Suchého Tři slabiky získal Cenu poroty. Ocenění nejvyšší si z Oder odvezl Michal Ratuský, který zaujal recitací povídky Jaroslava Haška Hovor s malým Mílou.

V rámci této přehlídky byla vyhlášena také celostátní literární soutěž na téma Spolu a společně, v jejíchž třech kategoriích rovněž uspěli studenti Gymnázia Varnsdorf. Třetí místo v kategorii poezie si odvezla Karolína Křížová, nejlepší literární práce a vítězství v kategorii próza je spojeno se jménem Karolíny Rambouskové, a i ve třetí kategorii – obrazová poezie – byli oceněni studenti oktáv za společný sborník kaligramů.

Všem studentům děkujeme a přejeme další umělecký růst.

Mgr. Martina Janáková

Publikováno: 03.04.2024