Příjemné odpoledne pro dobrou věc

Příjemné odpoledne pro dobrou věc

Naše škola se připojila k výzvě v rámci Celostátní umělecké přehlídky církevních škol a uspořádala 12. 3. odpoledne charitativní akci BĚH PRO ZDRAVOTNÍHO KLAUNA.

Na školním hřišti proběhla pohybově kreativní akce všech tříd, které byly ve škole s otevřenou účastí pro veřejnost.

Namaskovaní za klauny i bez masek měli za úkol jednotlivě i ve skupinách absolvovat jakýmkoli způsobem připravenou překážkovou dráhu. Pro radost, pro legraci, na čas – jak so kdo přál.

Dobrovolné startovné bylo určeno pro zdravotní klauny, kteří působí radost v nemocnicích a domovech seniorů – účastníci přispěli celkovou částkou 4 605 korun.

Děkujeme všem startujícím a především HoHo-tělocvikářům a třídě sexta za organizaci…

Fotogalerie zde:

Mgr. Martina Janáková

Publikováno: 03.04.2024