Přijímací zkoušky nanečisto

Pondělí 8. dubna 2024 bylo pro naše nejmladší budoucí studenty dnem ukončení půlroční přípravy na jednotné přijímací zkoušky. Všem patří velké poděkování za jejich přístup k přípravě na studium, které výrazně ovlivní budoucí pracovní, ale i osobní životní cestu. Poděkování patří i vyučujícím Mgr. Martině Janákové a Bc. Veronice Roudnické za jejich přístup k vytvoření rodinné atmosféry v přípravě dětí, které v rámci svého volného času v cizím prostředí udělaly velký kus práce ke zvládnutí jedné z nejdůležitějších zkoušek svého školního života.

Věříme, že nabyté znalosti a tím získané seběvědomí výrazně ovlivní úspěšnost při přijímacím řízení.

Fotogalerie zde:
 
Držíme všem palce. BGV
 

Publikováno: 15.04.2024