Jak se dělá divadlo 2

Tento projekt spolupracoval s projektem Let’s act. Žáci měli za úkol připravit zázemí pro herce z druhého projektu. Spolupráce spočívala v tom, že jim žáci připravovali kostýmy, kulisy a vybírali hudbu k jednotlivým scénkám.

Součástí projektu bylo také připravit plakáty ke každé scénce.

Naučili se naaranžovat scénu pro jednotlivé scénky, spolupracovali při výběru kostýmů a hudby, kreslili plakáty a podíleli se na celkovém vzhledu scének.

Našeho projektu se zúčastnili především žáci nižšího stupně gymnázia, zatímco v druhém projektu byli jako herce jak žáci nižšího, tak žáci vyššího stupně gymnázia.

Atmosféra byla skvělá, žáky projekt velmi bavil.

Žaneta Škáchová

Publikováno: 07.05.2024