Projekt Let´s Act!

Cílem našeho projektu bylo nazkoušet a odehrát 3 divadelní představení – scénky v anglickém jazyce. Projekt jsme se rozhodli realizovat ve spolupráci s dalším projektovým týmem (Jak se dělá divadlo), který měl na starosti výrobu kostýmů, přípravu scény, rekvizit a doprovodné hudby, návrh plakátů k představení, zajištění nápovědy a dalších potřebných věcí k úspěšnému zvládnutí závěrečného představení.

Vybrali jsme vhodné scénky tak, aby odpovídaly počtu a úrovni studentů, rozdělili jsme jednotlivé role, provedli nezbytné úpravy textu a korekci výslovnosti. V průběhu projektových dnů jsme vše pilně nacvičovali, postupně i za použití rekvizit a kostýmů.

Na závěr proběhla vystoupení v aule naší školy. Oproti původnímu plánu jsme nakonec odehráli 2 scénky (Arnold in Love, The Perfect Pet), které byly velmi vydařené a zejména ve „druhém kole“ jsme se u nich všichni dobře bavili. Děkuji všem účastníkům našeho "anglického divadla" za odvedenou práci v průběhu celého školního roku.

Jana Pohludková

Publikováno: 13.05.2024