G1.

G1 - Občanská výchova - požadavky na KT (zima 2023) / Jasa Marek Mgr.

Témata:

1) Státní svátky a významné dny v ČR - žáci představí vybrané 3 státní svátky nebo významné dny, promluví o jejich významu a původu, uvedou, kdy a jak se slaví.

2) Státní symboly ČR - žáci promluví o státních symbolech ČR, popíší, jak vypadají, promluví o jejich významu a využití (příležitostech, kdy se používají).

3) Historie Vánoc, původ sv. Mikuláše - žáci promluví o vzniku Vánoc, jaké mají kořeny (pohanské i křesťanské slavnosti), promluví o zvycích a tradicích v ČR, dále řeknou základní informace o osobě sv. Mikuláše, jeho původu, uvedou datum, kdy se slaví mikulášská tradice, co se dělá a jaký význam tradice má.

G1 - požadavky na KT (zima 2023) / Jasa Marek Mgr.

 Požadavky na klasifikační týden AJ
Zkouška se skládá obecně ze dvou částí:
a) Grammar and structures - zde žák prokáže znalost gramatiky formou vysvětlení použití (v jaké situaci/kontextu se používá) a formy (jak se tvoří) gramatických struktur, uvede terminologii - stačí česky (např. "přítomný čas prostý"), dá příklady, popřípadě prokáže znalost provedením zadaného cvičení 
b) Vocabuary and speaking - zde žák prokáže praktickou schopnost hovořit na vylosované téma samostatně a v rozhovoru se zkoušejícím použije slovní zásobu, která se váže k danému tématu

Grammar and structures:

 1. Can/ can't - používání a význam, časování, zápor, otázka
 2. Adverbs of manner - jak se tvoří způsobová příslovce z přídavných jmen (slow - slowly)

Vocabulary and speaking:

 1. Talking about food and drinks - What do you eat for breakfast, lunch, dinner? What are your favourite food and drinks? What is healthy/ fast food?
 2. Talking about your town - Where do you live? (Town or village? House or flat?) Talk abpout your home (furniture, rooms) Talk about your town. (shops, hotels, restaurants, other places)
 3. Talking about ideal weekend - What do you do at the weekend? (places and activities, people you do it with)
 4. Talking about apps on your phone - What are some apps on your phone? What can they do? How ofthen do you use them? 

 

Klasifikační týden - LEDEN 2024 / Hedvíková Milena Mgr.

Prima- Vv

Předmětem přezkoušení bude umění doby pravěku- materiál s obrázky najdete v Google Učebně, dále pak vlastní náměty a výtvarné techniky poznané ve Vv.

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

-  slovní zásoba: 1. 2. a 3. lekce  + Monate, Farben, Jahreszeiten, Weihnachten

- časování sloves haben, sein + ostatní slovesa

-  tvoření jednoduchých vět (věty oznamovací, otázky i "W-Fragen" (wer, was, woher, wie....)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu - celá 1. a 2. lekce, ze 3. lekce strany 24 a 25

- mluvený projev: žák o sobě řekne pár vět (jak se jmenuje, kolik mu je, co dělá rád....)

 

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

 

           

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / Boumová Kateřina Mgr.

Požadavky na KT

 1. Plakát -  doma si připravíte jednoduchý plakát, který si s sebou na zkoušku přineste a odprezentujete; na plakátu bude vaše fotografie a krátký text o vás, text připravte dle pracovního sešitu na str. 15/13 a 14/10
 2. Slovní zásoba - Start, Lekce 1; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - člen podtatných jmen, časování sloves v 1. a 2. os. čj., předložka aus + město; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení

Požadavky na klasifikační týden 2024 / Petrová Jana Mgr.

Český jazyk

- gramatika: VS, VČ, podstatná jména, pravopis

- sloh: připravit doma na A5 popis vánočního dárku

- literatura: básnička ( libovolná), autoři a jejich dílo

Vše je zapsáno v sešitech a vysvětleno v hodinách.

Okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 8. - 11. 1. 2024 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,
pokud si vyberete právě biologii, připravte se, prosím, na následující:

 • poznávání hub - viz Poznávačka hub v sekci "Práce v kurzu" v Google učebně
 • pozorování přírody, mikroskop a pomůcky k mikroskopování
 • houby
 • buněčná biologie
  • názvy organel a k čemu slouží
  • rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou a buňkou hub

Průběh zkoušky: 8 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

Zveřejněno: 4. 12. 2023