Boumová Kateřina Mgr.

Profil učitele

Němčina

Boumová Kateřina Mgr.

Kontakt: boumova@bgv.cz

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G6.

Prüfungsanforderungen (KNJv)

1. Deutschland, Österreich 

2. Reisen - Umfrage in der Klasse, Bilder, Gespräch

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G6.

Prüfungsanforderungen

 1. Klassenfahrt nach Hamburg - Erzähle von deiner Klassenfahrt nach Hamburg und informiere über: Organisation der Reise, Gründe, Dauer, Verkehrsmittel, Unterkunft, Reisebegleitung, Aktivitäten. Du darfst deinen Text mitbringen. 
 2. Wortschatz - L39, L40; du ziehst 10 Vokabeln
 3. Grammatik - Fragewort Wo(r) + Präposition, Pronomen da(r) + Präposition, Konjunktiv 2 würde + Infinitiv, Artikel und Nomen im Genitiv, Konjunktiv 2 sollen, temporale Nebensätze (Konjunktionen während und bevor). Ich wähle eine grammatische Übung aus.

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G3.B

Požadavky na KT

 1. Umfrage - vyberete si 2 spolužáky a připravíte si  jednoduchý dotazník dle učebnice na straně 21/1; vyplněný dotazník si přinesete s sebou na zkoušku a odprezentujete 
 2. Slovní zásoba - L10, L11; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - časování sloves sammeln a basteln, časování nepravidelných sloves, rozkazovací způsob 2. os. č.j., předložka in + č. pád, osobní zájmena ve 3. pádu mir, dir, préteritum sloves haben, sein; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení 

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G3.A

Požadavky na KT

 1. Umfrage - vyberete si 2 spolužáky a připravíte si  jednoduchý dotazník dle učebnice na straně 21/1; vyplněný dotazník si přinesete s sebou na zkoušku a odprezentujete 
 2. Slovní zásoba - L10, L11; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - časování sloves sammeln a basteln, časování nepravidelných sloves, rozkazovací způsob 2. os. č.j., předložka in + č. pád, osobní zájmena ve 3. pádu mir, dir, préteritum sloves haben, sein; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení 

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.- 11.1. 2024 / G2.

Požadavky na KT

 1. Mein Tag - vyberte si libovolný den v týdnu a popište co v jednotlivou denní dobu děláte. Text si můžete vzít s sebou na zkoušku k nahlédnutí. Jde o mluvní cvičení. 
 2. Slovní zásoba - L5, L6; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - PJ s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu, slovesa se 4. pádem (kaufen, brauchen, finden, haben), časování slovesa möchten, modální slovesa müssen a können, slovosled věty s modálním slovesem, předložky am, um; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, ke kterému budu mít připraveno cvičení

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN LEDEN - 8.-11.1. 2024 / G1.

Požadavky na KT

 1. Plakát -  doma si připravíte jednoduchý plakát, který si s sebou na zkoušku přineste a odprezentujete; na plakátu bude vaše fotografie a krátký text o vás, text připravte dle pracovního sešitu na str. 15/13 a 14/10
 2. Slovní zásoba - Start, Lekce 1; vylosujete si 10 slovíček
 3. Gramatika - člen podtatných jmen, časování sloves v 1. a 2. os. čj., předložka aus + město; během zkoušky vám vyberu jeden gramatický jev, k němu budu mít připraveno cvičení

G6A - Písemné opakování slovní zásoby k tématu Neue Medien (učebnice str. 93-96)

G5 - Písemné opakování slovní zásoby k tématu Schule (učebnice str.49-52)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN ČERVEN 2019

4. PD - ROZPIS STANOVIŠŤ

4. PROJEKTOVÝ DEN - SCHŮZKA

v pondělí 1. 4. v 10.45 - učebna NJ
 

3. PROJEKTOVÝ DEN - SCHŮZKA

25. 2. v 9. 40 UČEBNA NJ

Samostudium pro skupinu KNJv / kvinta

téma: WOHNEN/ PŘÍPRAVA SLOVNÍ ZÁSOBY

 • v učebnici na str. 27 pracovat s obrázkem, pojmenovat jednotlivé místnosti (i se členy) a v každém pokoji popsat nábytek, slovíčka se nachází pod obrázkem, opět nezapomenout na členy
 • slovní zásobu zapsat do sešitu
 • Hausarbeiten (str. 28) - odpovědět na otázky: 1. Wie sind die Hausarbeiten bei euch zu Hause verteilt? (verteilen = rozdělit), 2. Welche Hausarbeiten hasst du? (hassen = nenávidět)

Klasifikační týden - podmínky zkoušení

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – PRIMA

 • povídání o sobě a kamarádovi v rozsahu 2 minut
 •  slovní zásoba – okruhy: Start, L1, L2 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika (časování sloves, tvoření W-otázek a odpovědí)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – SEKUNDA

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. rodina, 2. co mám / nemám rád/a + dialog v obchodě při koupi pití)
 • slovní zásoba L7 a L8 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika v rozsahu obou lekcí (L7, L8)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – TERCIE

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. Essen und Trinken + Tagesablauf, 2. Hobbys, 3. Was ist gestern passiert)
 • slovní zásoba L9, L10, L11 (vyberu 10 slovíček)
 • gramatika v rozsahu probraných lekcí (L9, L10, L11)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – KVARTA

 • připravit si dvouminutové povídání na vybraná témata (1. Ferien – Perfekt, 2. Geburtstag, 3. Wohnen/ Meine Wohnung, 4. Person beschreiben – über Laura sprechen, Charakteristik, Gefühle)
 • slovní zásoba L17, L18, L19, L20
 • gramatika v rozsahu probraných lekcí

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – KVINTA

 • 1. Familie und Verwandschaft, 2. Freizeit und Hobbys, 3. Sport (10 minutové povídání, jedno ze tří témat si vylosujete)

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN – NĚMECKÝ JAZYK – Mgr. K. BOUMOVÁ – SEXTA

 • 1. Ferien / Reisen, 2.Wohnort, 3. Essen und Trinken (10 minutové povídání, jedno ze tří témat si vylosujete)

Projektové dny

PROJEKTOVÉ DNY

„KDY, JAK, KDO, KAM?“ ANEB ETIKETA V PRAXI

Jak zdravit? Tykat, nebo vykat? Jak se chovat u stolu? Jaké zvolit oblečení? Jak správně telefonovat? A ještě mnohem více. Žáci vyhledají informace a pomocí modelových situací se vzájemně seznámí s pravidly slušného chování ve společnosti i mimo ni. Půjde především o skupinovou práci a praktické procvičení daných situací. Projektové dny budou probíhat v budově gymnázia.

Informativní schůzka proběhne v pondělí 24. 9. v 9. 40 v učebně NJ.

Samostudium pro skupinu KNJv / sexta A

téma: LIEBE UND FREUNDSCHAFT

 • připravit si slovní zásobu k tématu ze strany 99/cv. 2
 • písemně zpracovat cvičení 4, str. 99 (znát význam přídavných jmen v rámečku)

2. projektový den - schůzka

Schůzka k projektu ve středu 31. 10. v 9.40 v učebně NJ. Díky