Paulus František Mgr.

Profil učitele

Zástupce ředitele, ředitel AP, informatika

Paulus František Mgr.

Kontakt: paulus@bgv.cz

Okruhy učiva z předmětu IVT – klasifikační týden

Okruhy učiva z předmětu IVT – klasifikační týden 6. – 10. 6. 2022

Na zkoušku je příprava 15 minut.

Pravidla hodnocení a klasifikace předmětu IVT

Pravidla hodnocení a klasifikace předmětu IVT

Vyučující: Mgr. František Paulus, Ing. Bc. Kamil Bujárek, Ing. Bc. Jiří Jakoubek

Třída: všechny třídy BGV

 • žák je povinen dodržet formu vypracování a odevzdání úkolu či samostatné práce dle požadavku vyučujícího – např. Google učebna, elektronické odevzdání e-mailem, uložení na disk H: apod.
 • pro elektronickou komunikaci s vyučujícím slouží žákům výhradně školní e-mail (tvar uživatel@bgv.cz)
 • uzavření známek ze zadaných prací vyučující provádí za určité období (zpravidla čtvrtletí), vyučující vždy s dostatečným předstihem žáky informuje, o které zadané práce se jedná a o nejzazším termínu jejich odevzdání
 • žák má možnost se s vyučujícím před termínem odevzdání prací dohodnout na případném posunutí termínu či neodevzdání některých zadaných úloh (pokud je k tomu pádný důvod, např. nemoc, technické problémy apod.)
 • práce žák vypracovává samostatně za sebe (pokud nebyla práce zadána pro dvojici či skupinově), kopírování práce i její část od spolužáků a její odevzdání za svou je považováno za podvod a může být postihnuto kázeňským opatřením, takto odevzdaná práce bude klasifikována nedostatečně
 • pokud žák prokazatelně poskytne svým spolužákům svou práci nebo její část pro účely kopírování, tak i jeho práce může být klasifikována nedostatečně
 • autorství práce může vyučující ověřit i dodatečně po odevzdání práce např. formou obhajoby práce žákem
 • jestliže odevzdaná práce obsahuje základní nedostatky z oblasti výpočetní techniky (např. typografické chyby v textovém dokumentu, absence vzorců v tabulkovém kalkulátoru apod.) může být klasifikována nedostatečně
 • některé známky ze zadaných prací mohou mít jinou váhu, o této skutečnost žáky vyučující informuje při zadání práce (např. příprava na ročníkovou práci, rozsáhlejší komplexní úlohy apod.)
 • u rozsáhlejších samostatných prací může vyučující požadovat obhajobu odevzdané práce žákem
 • pokud žák chyběl na rozdávání známek ze zadaných prací, je povinen si sám zajít za vyučujícím a známky si zjistit
 • znalosti z předmětu IVT za určité období může být ověřeno testem minimálních znalostí

G7 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / G8.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Případné resty řešte individuálně s vyučujícími.

G6 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / G7.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G5.B - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / G6.B

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G5.A - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / G6.A

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G4 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / G5.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G3 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / G4.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G2 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / G3.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G1 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / G2.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G7 - IVT - 7. 6. - 11. 6. 2021

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Případné resty řešte individuálně s vyučujícími.

G6 - IVT - 7. 6. - 11. 6. 2021

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny).

G5.B - IVT - 7. 6. - 11. 6. 2021

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny).

G5.A - IVT - 7. 6. - 11. 6. 2021

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny).

G4 - IVT - 7. 6. - 11. 6. 2021

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny).

G3 - IVT - 7. 6. - 11. 6. 2021

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny).

G2 - IVT - 7. 6. - 11. 6. 2021

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny).

G1 - IVT - 7. 6. - 11. 6. 2021

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny).

G7 - IVT - 17. 5. - 21. 5. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - není zadána další práce. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (závěrečná práce).

G6 - IVT - 17. 5. - 21. 5. 2021

V tomto týdnu pracujete na samostatné práci na rychlou masku a filtry v programu Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážního videa jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 17. 5. - 21. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - Rozdělení počítačů a jejich historie. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 30. 5. 2021, 18:00.

G5.A - IVT - 17. 5. - 21. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - Rozdělení počítačů a jejich historie. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 30. 5. 2021, 18:00.

G4 - IVT - 17. 5. - 21. 5. 2021

V tomto týdnu probíhá prezenční výuka - plán: shrnutí zadaných úkolů v distanční výuce. 

Termín zadané úlohy - v programu Microsoft Excel (lineární funkce a grafické řešení soustav rovnic) se zatím posouvá o týden. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 30. 5. 2021, 23:59 (o týden posunuto).

G3 - IVT - 17. 5. - 21. 5. 2021

V tomto týdnu probíhá prezenční výuka - plán: shrnutí zadaných úkolů v distanční výuce. 

Termín zadané úlohy z programování se zatím posouvá o týden. Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 6. 6. 2021, 23:59 (o týden posunuto).

G2 - IVT - 17. 5. - 21. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Powerpoint (prezentace na volté téma). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 30. 5. 2021, 23:59 (o týden posunuto).

G1 - IVT - 17. 5. - 21. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument jednotky). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 6. 6. 2021, 23:59 (o týden posunuto).

G7 - IVT - 10. 5. - 14. 5. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - není zadána další práce. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (závěrečná práce).

G6 - IVT - 10. 5. - 14. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete v samostatné práci na nástroj štětec v programu Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážních videí jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 16. 5. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 10. 5. - 14. 5. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - Rozdělení počítačů a jejich historie. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 30. 5. 2021, 18:00.

G5.A - IVT - 10. 5. - 14. 5. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - Rozdělení počítačů a jejich historie. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 30. 5. 2021, 18:00.

G4 - IVT - 10. 5. - 14. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (lineární funkce a grafické řešení soustav rovnic). Zadání je v Google učebně včetně. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 10. 5. - 14. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujeme v algoritmizaci a programování - programovací jazyk KAREL - stavba domu. V Google učebně je instruktážní video a pokyny. Termín odevzdání do neděle 30. 5. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 10. 5. - 14. 5. 2021

V tomto týdnu probíhá prezenční výuka - plán: shrnutí zadaných úkolů v distanční výuce. 

Termín zadané úlohy v programu Microsoft Word (dokument jednotky) se zatím posouvá o týden. Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 6. 6. 2021, 23:59 (o týden posunuto).

G7 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - není zadána další práce. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (lekce 8 - sloučení buněk v tabulce).

G6 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021

V tomto týdnu pracujete na samostatné práci na nástroj štětec v programu Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážních videí jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 16. 5. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (kalkulátor ceny). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 9. 5. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (kalkulátor ceny). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 9. 5. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (lineární funkce a grafické řešení soustav rovnic). Zadání je v Google učebně včetně. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujeme v algoritmizaci a programování - programovací jazyk KAREL - stavba domu. V Google učebně je instruktážní video a pokyny. Termín odevzdání do neděle 30. 5. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Powerpoint (prezentace na volté téma). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument jednotky). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 30. 5. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 26. 4. - 30. 4. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - test na příkazy jazyka SQL, pondělí 26. 4. 2021 ve 12 hodin. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (lekce 7 - 2. část).

G6 - IVT - 26. 4. - 30. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na samostatné práci na efekty vrstev, blend mód a gradient v programu Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážního videa jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 2. 5. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 26. 4. - 30. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (kalkulátor ceny). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 9. 5. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 26. 4. - 30. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (kalkulátor ceny). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 9. 5. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 26. 4. - 30. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (lineární funkce a grafické řešení soustav rovnic). Zadání je v Google učebně včetně. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 26. 4. - 30. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujeme v algoritmizaci a programování - programovací jazyk KAREL. V Google učebně je instruktážní video a pokyny. Odevzdáváte ofocenou obrazovku nebo printscreen dle zadání. Termín odevzdání do neděle 2. 5. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 26. 4. - 30. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Powerpoint (prezentace na volté téma). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 26. 4. - 30. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument průkazka). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 2. 5. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 19. 4. - 23. 4. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází (lekce 7 - opakování příkazů jazyka SQL). Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (lekce 7).

G6 - IVT - 19. 4. - 23. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na samostatné práci na efekty vrstev, blend mód a gradient v programu Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážního videa jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 2. 5. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 19. 4. - 23. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument matematické vzorce). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 25. 4. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 19. 4. - 23. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument matematické vzorce). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 25. 4. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 19. 4. - 23. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (absolutní a relativní adresování). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 25. 4. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 19. 4. - 23. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujeme v algoritmizaci a programování - programovací jazyk KAREL. V Google učebně je instruktážní video a pokyny na tento a příští týden. Odevzdáváte ofocenou obrazovku nebo printscreen dle zadání. Termín odevzdání do neděle 2. 5. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 19. 4. - 23. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci v programu Microsoft Powerpoint (prezentace na volté téma). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 19. 4. - 23. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument průkazka). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 2. 5. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 12. 4. - 16. 4. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází (lekce 7 - opakování). Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (lekce 6).

G6 - IVT - 12. 4. - 16. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete se selektivními nástroji v programu Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážních videí jsou v Google učebně. Termín odevzdání samostatné práce je do neděle 18. 4. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 12. 4. - 16. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument matematické vzorce). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 25. 4. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 12. 4. - 16. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument matematické vzorce). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 25. 4. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 12. 4. - 16. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (absolutní a relativní adresování). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 25. 4. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujeme v algoritmizaci a programování, začínáme programovací jazyk KAREL. V Google učebně je instruktážní video a pokyny na tento týden. Odevzdáváte ofocenou obrazovku nebo printscreen dle zadání. Termín odevzdání do neděle 18. 4. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 12. 4. - 16. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument matematické operátory). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 18. 4. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 12. 4. - 16. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument akční nabídka). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 18. 4. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu bez zadané práce - státní svátek.

G6 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu se věnujeme selektivním nástrojům v programu Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážních videí jsou v Google učebně. Termín odevzdání samostatné práce je do neděle 18. 4. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Excel (dokument stoletý kalendář). Zadání je v Google učebně včetně. Termín odevzdání je do neděle 11. 4. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Excel (dokument stoletý kalendář). Zadání je v Google učebně včetně. Termín odevzdání je do neděle 11. 4. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu bez zadané práce - státní svátek.

G3 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujeme v algoritmizaci a programování. V Google učebně je prezentace na teoretickou část a podrobnosti zadání. Odevzdáváte ofocené zápisky ze šešitu. Termín odevzdání do neděle 11. 4. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument matematické operátory). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 18. 4. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021

V tomto týdnu bez zadané práce - státní svátek.

G7 - IVT - 29. 3. - 2. 4. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází (lekce 6). Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML - dokončení samostatné práce s termínem odevzdání do 31. 3. 2021, 16:00.

G6 - IVT - 29. 3. - 2. 4. 2021

V tomto týdnu bez zadané práce - prázdniny.

G5.B - IVT - 29. 3. - 2. 4. 2021

V tomto týdnu bez zadané práce - prázdniny.

G5.A - IVT - 29. 3. - 2. 4. 2021

V tomto týdnu bez zadané práce - prázdniny.

G4 - IVT - 29. 3. - 2. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument teploty). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do středy 31. 3. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 29. 3. - 2. 4. 2021

V tomto týdnu bez zadané práce - prázdniny.

G2 - IVT - 29. 3. - 2. 4. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument mapa krajů). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do středy 31. 3. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 29. 3. - 2. 4. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument akční nabídka). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 18. 4. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 22. 3. - 26. 3. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází (lekce 5). Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (lekce 5).

G6 - IVT - 22. 3. - 26. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujeme v prostředí programu Affinity Photo a práci s vrstvou. Pokyny včetně instruktážního videa jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 28. 3. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 22. 3. - 26. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Excel (dokument stoletý kalendář). Zadání je v Google učebně včetně. Termín odevzdání je do neděle 11. 4. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 22. 3. - 26. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Excel (dokument stoletý kalendář). Zadání je v Google učebně včetně. Termín odevzdání je do neděle 11. 4. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 22. 3. - 26. 3. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument teploty). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do středy 31. 3. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 22. 3. - 26. 3. 2021

V tomto týdnu se věnujeme algoritmizaci a programování. V Google učebně je prezentace na teoretickou část a podrobnosti zadání. Odevzdáváte ofocené zápisky ze šešitu. Termín odevzdání do neděle 28. 3. 2021, 23:59. Máte zadánu i dobrovolnou práci (možná oprava známek z práce Obsahy).

G2 - IVT - 22. 3. - 26. 3. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument mapa krajů). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do středy 31. 3. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 22. 3. - 26. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument rozvrh hodin). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 28. 3. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 15. 3. - 19. 3. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází (lekce 4). Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (lekce 4).

G6 - IVT - 15. 3. - 19. 3. 2021

V tomto týdnu se věnujeme prostředí programu Affinity Photo a práci s vrstvou. Pokyny včetně instruktážního videa jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 28. 3. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 15. 3. - 19. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Excel (dokument dotazník). Zadání je v Google učebně včetně dvou instruktážních videí. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 15. 3. - 19. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Excel (dokument dotazník). Zadání je v Google učebně včetně dvou instruktážních videí. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 15. 3. - 19. 3. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument ceník jízdného). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 15. 3. - 19. 3. 2021

V tomto týdnu se věnujeme algoritmizaci a programování. V Google učebně je prezentace na teoretickou část a podrobnosti zadání. Odevzdáváte ofocené zápisky ze šešitu. Termín odevzdání do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 15. 3. - 19. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - databáze v programu Microsoft Excel (dokument databáze). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 15. 3. - 19. 3. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci v programu Microsoft Word (dokument rozvrh hodin). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 28. 3. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 8. 3. - 12. 3. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML.

Skupina, kde vyučuje F. Paulus - test v Google učebně, pondělí 8. 3. 2021, 12 hodin.

G6 - IVT - 8. 3. - 12. 3. 2021

V tomto týdnu provedete instalaci 90-ti denní trial verze Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážního videa jsou v Google učebně.

G5.B - IVT - 8. 3. - 12. 3. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument dotazník). Zadání je v Google učebně včetně dvou instruktážních videí. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 8. 3. - 12. 3. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (dokument dotazník). Zadání je v Google učebně včetně dvou instruktážních videí. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 8. 3. - 12. 3. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci -  v programu Microsoft Excel (dokument ceník jízdného). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 8. 3. - 12. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci Obsahy. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Máte zadánu i další dobrovolnou práci. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 14. 3. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 8. 3. - 12. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - databáze v programu Microsoft Excel (dokument databáze). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 8. 3. - 12. 3. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - tabulky v programu Microsoft Word (dokument matematická soutěž). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 14. 3. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 22. 2. - 26. 2. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML.

Další týden (po prázdninách) počítejte s tím, že skupina databáze bude mít připravený test na základní pojmy z databází (z lekce 1. a 2.). Test proběhne v pondělí 8. 3. 2021 (po prázdninách) ve 12 hodin (nemáte online výuku).

G6 - IVT - 22. 2. - 26. 2. 2021

V tomto týdnu dokončujete zadání práce "Příprava na ročníkovou práci - 2. část". Další pokyny a video jsou v Google učebně. Termín dokončení a odevzdání této práce je 28. 2. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 22. 2. - 26. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujte na zadané práci - Čísla. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 28. 2. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 22. 2. - 26. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujte na zadané práci - Čísla. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 28. 2. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 22. 2. - 26. 2. 2021

V tomto týdnu je naplánován test z probraných služeb internetu (www, email, ftp). Termín testu je v úterý 23. 2. 2021 od 11:10, čas na test je 30 minut.

G3 - IVT - 22. 2. - 26. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci Obsahy. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Máte zadánu i další dobrovolnou práci. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 14. 3. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 22. 2. - 26. 2. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - databáze v programu Microsoft Excel (dokument databáze). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 21. 3. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 22. 2. - 26. 2. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - tabulky v programu Microsoft Word (dokument matematická soutěž). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 14. 3. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 15. 2. - 19. 2. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML.

G6 - IVT - 15. 2. - 19. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadání práce "Příprava na ročníkovou práci - 2. část". Další pokyny a video jsou v Google učebně. Časový rozsah je 4 vyučovací hodiny. Termín dokončení a odevzdání této práce je 28. 2. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 15. 2. - 19. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujte na zadané práci - Čísla. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 28. 2. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 15. 2. - 19. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujte na zadané práci - Čísla. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 28. 2. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 15. 2. - 19. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadané pzáci - služba internetu ftp. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 21. 2. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 15. 2. - 19. 2. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci Obsahy (na 3 vyučovací hodiny). Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Máte zadánu i další dobrovolnou práci. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 13. 3. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 15. 2. - 19. 2. 2021

V tomto období pakračujete v zadání - tabulka Vývoj počtu uživatelů. Podrobnosti včetně instruktážního videa najdete v Google učebně. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Termín odevzdání je do neděle 21. 2. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 15. 2. - 19. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - dokument Obrazce, který vytvoříte v programu Microsoft Word. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 21. 2. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 8. 2. - 12. 2. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období - skupina databáze i skupina HTML. Od 8. 2. 2021 došlu k výměně skupin!

G6 - IVT - 8. 2. - 12. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadání práce "Příprava na ročníkovou práci - 2. část". Další pokyny a video jsou v Google učebně. Časový rozsah je 4 vyučovací hodiny. Termín dokončení a odevzdání této práce je 28. 2. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 8. 2. - 12. 2. 2021

V tomto týdnu máte zadanou práci - Čísla. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 28. 2. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 8. 2. - 12. 2. 2021

V tomto týdnu máte zadanou práci - Čísla. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 28. 2. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 8. 2. - 12. 2. 2021

V tomto týdnu máte zadánu další službu internetu - služba ftp. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 21. 2. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 8. 2. - 12. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadané práci - Bodové hodnocení. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Termín odevzdání je do neděle 14. 2. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 8. 2. - 12. 2. 2021

V tomto období pakračujete v zadání - tabulka Vývoj počtu uživatelů. Podrobnosti včetně instruktážního videa najdete v Google učebně. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Termín odevzdání je do neděle 21. 2. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 8. 2. - 12. 2. 2021

V tomto týdnu pracujete na zadané práci - dokument Obrazce, který vytvoříte v programu Microsoft Word. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 21. 2. 2021, 23:59.

G8.B - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

Z důvodu chystaných změn v organizaci výuky v G8.A a G8.B na 2. pololetí zatím nepokračujte v zadané komplexní práci na 2. pololetí (zadání bude na základě provedených změn upraveno).

G8.A - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

Z důvodu chystaných změn v organizaci výuky v G8.A a G8.B na 2. pololetí zatím nepokračujte v zadané komplexní práci na 2. pololetí (zadání bude na základě provedených změn upraveno).

G7 - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - test v Google učebně, pondělí 1. 2. 2021, 11 hodin.

Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML - zadání v Google učebně.

G6 - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

V Google učebně je zadání práce "Příprava na ročníkovou práci - 2. část" v textovém editoru včetně instruktážního videa. Časový rozsah je 4 vyučovací hodiny. Termín dokončení a odevzdání této práce je 28. 2. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadané práci - Minitest. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadané práci - Minitest. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadané práci - služba internetu e-mail. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadané práci - Bodové hodnocení. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Termín odevzdání je do neděle 14. 2. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

V Google učebně máte na toto období zadání - tabulka Vývoj počtu uživatelů. Podrobnosti včetně instruktážního videa najdete v Google učebně. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Termín odevzdání je do neděle 21. 2. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 1. 2. - 5. 2. 2021

V tomto týdnu pokračujete v zadané práci - dokument Seznamy, který vytvoříte v programu Microsoft Word. Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G8.B - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak v zadané komplexní práci pokračujte v pondělí 1. 2. 2021.

G8.A - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak v zadané komplexní práci pokračujte v pondělí 1. 2. 2021.

G7 - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak nové zadání v Google učebně naleznete v pondělí 1. 2. 2021. Plánovaný test v Google učebně skupiny databáze ze základů jazyka SQL proběhne v pondělí 1. 2. 2021 v 11 hodin.

G6 - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak nové zadání v Google učebně naleznete v pondělí 1. 2. 2021.

G5.B - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak v Google učebně bude posunut termín odevzdání zadané práce (minitest v MS Excel) o týden. Nový termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak v Google učebně bude posunut termín odevzdání zadané práce (minitest v MS Excel) o týden. Nový termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak v Google učebně bude posunut termín odevzdání zadané práce (služba internetu e-mail) o týden. Nový termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak v Google učebně bude posunut termín odevzdání zadané práce (bodové hodnocení v MS Excel) o týden. Nový termín odevzdání je do neděle 14. 2. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak nové zadání v Google učebně naleznete v pondělí 1. 2. 2021.

G1 - IVT - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhleden k tomu, že v tomto týdnu nemá být zadána další práce, tak v Google učebně bude posunut termín odevzdání zadané práce (seznamy v MS Word) o týden. Nový termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G8.B - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

V Google učebně máte zadání samostatné práce na 2. pololetí. Jedná se o komplexní dokument - fakturační systém. Termín dokončení a odevzdání je 5. 4. 2021, 23:59.

G8.A - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

V Google učebně máte zadání samostatné práce na 2. pololetí. Jedná se o komplexní dokument - fakturační systém. Termín dokončení a odevzdání je 5. 4. 2021, 23:59.

G7 - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny).

G6 - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

Pokračujete v zadané práci "Příprava na ročníkovou práci - 1. část". Instrukce v Google učebně včetně instruktážního videa. Časový rozsah je 3 vyučovací hodiny. Termín dokončení a odevzdání této části práce je 24. 1. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

V Google učebně máte na toto období zadání v tabulkovém kalkulátoru - Minitest. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Na práci máte dvě vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do neděle 31. 1. 2021, 23:59.

G5.A - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

V Google učebně máte na toto období zadání v tabulkovém kalkulátoru - Minitest. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Na práci máte dvě vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do neděle 31. 1. 2021, 23:59.

G4 - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

Na toto období máte připravenu prezentaci na službu internetu e-mail. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 31. 1. 2021, 23:59.

G3 - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

V Google učebně máte na toto období zadání v tabulkovém kalkulátoru - Bodové hodnocení. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Na práci máte tři vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do neděle 7. 2. 2021, 23:59.

G2 - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

V Google učebně máte na toto období zadání - tabulka s grafem - turisté. Pracujte výhradně v Microsoft Excel. Termín odevzdání je do neděle 24. 1. 2021, 23:59.

G1 - IVT - 18. 1. - 22. 1. 2021

V Google učebně máte na toto období připraven ke zpracování další dokument - Seznamy, který vytvoříte v programu Microsoft Word. Na práci máte dvě vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do neděle 31. 1. 2021, 23:59.

G8.B - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

V Google učebně je připraven TEST z příkazů SQL - čtvrtek 14. 1. 2021 ve 12.50 hodin. Na test je 20 minut.

G8.A - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

Pro obě skupiny IVT!
V Google učebně je připraven TEST z příkazů SQL - pondělí 11. 1. 2021 v 10 hodin. Na test je 20 minut.

Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek - HTML má zadánu závěrečnou práci z HTML. Podrobnosti a zadání v Google učebně.

G7 - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus má TEST z teorie datadází - pondělí 11. 1. 2021 v 11 hodin. Na test je 20 minut.

Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny).

G6 - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

Pokračujete v zadané práci "Příprava na ročníkovou práci - 1. část". Instrukce v Google učebně včetně instruktážního videa. Časový rozsah je 3 vyučovací hodiny. Termín dokončení a odevzdání této části práce je 24. 1. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

V tomto týdnu doděláte rozpracované práce ze školy z období než došlo k uzavření škol. Jedná se o práci: MS Excel - teploty. Pokud byla práce nědodělaná, tak ji máte poslanou e-mailem a v Google učebně máte již od minulého týdne zadaný úkol včetně předlohy, ke kterému přiložíte dokončenou práci. Termín odevzdání je do neděle 17. 1. 2021, 23:59. Pokud máte práce ze školy dokončené, tak jsou již oznámkované v Bakalářích a úkol v Google učebně na tento týden žádný nemáte. V případě nejasností napište email.

G5.A - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

V tomto týdnu doděláte rozpracované práce ze školy z období než došlo k uzavření škol. Jedná se o práci: MS Excel - teploty. Pokud byla práce nědodělaná, tak ji máte poslanou e-mailem a v Google učebně máte již od minulého týdne zadaný úkol včetně předlohy, ke kterému přiložíte dokončenou práci. Termín odevzdání je do neděle 17. 1. 2021, 23:59. Pokud máte práce ze školy dokončené, tak jsou již oznámkované v Bakalářích a úkol v Google učebně na tento týden žádný nemáte. V případě nejasností napište email.

G4 - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

V tomto týdnu doděláte rozpracované práce ze školy z období než došlo k uzavření škol. Jedná se o práce: MS Excel - směnárna, MS Word - Computermedia. Pokud byla některá z prací nědodělaná, tak ji máte poslanou e-mailem a v Google učebně máte již od minulého týdne zadaný úkol včetně předlohy, ke kterému přiložíte dokončenou práci. Termín odevzdání je do neděle 17. 1. 2021, 23:59. Pokud máte práce ze školy dokončené, tak jsou již oznámkované v Bakalářích a úkol v Google učebně na tento týden žádný nemáte. V případě nejasností napište email.

G3 - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

V tomto týdnu doděláte rozpracované práce ze školy z období než došlo k uzavření škol. Jedná se o práci: MS Word - editor rovnic. Pokud byla práce nědodělaná, tak ji máte poslanou e-mailem a v Google učebně máte již od minulého týdne zadaný úkol včetně předlohy, ke kterému přiložíte dokončenou práci. Termín odevzdání je do neděle 17. 1. 2021, 23:59. Pokud máte práce ze školy dokončené, tak jsou již oznámkované v Bakalářích a úkol v Google učebně na tento týden žádný nemáte. V případě nejasností napište email.

G2 - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

V tomto týdnu doděláte rozpracované práce ze školy z období než došlo k uzavření škol. Jedná se o práci: MS Word - jednotky. Pokud byla práce nědodělaná, tak ji máte poslanou e-mailem a v Google učebně máte již od minulého týdne zadaný úkol včetně předlohy, ke kterému přiložíte dokončenou práci. Termín odevzdání je do neděle 17. 1. 2021, 23:59. Pokud máte práce ze školy dokončené, tak jsou již oznámkované v Bakalářích a úkol v Google učebně na tento týden žádný nemáte. V případě nejasností napište email.

G1 - IVT - 11. 1. - 15. 1. 2021

V Google učebně máte na toto období připraven ke zpracování další dokument - CK Sky, který vytvoříte v aplikaci MS Word. Máte tam přiloženo i návodné video. Termín odevzdání je do neděle 17. 1. 2021, 23:59.

G8.B - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně je připraveno cvičení na jednoduché příkazy jazyka SQL s instrukcemi. Je to příprava na písemný test, který proběhne 14. 1. 2020.

G8.A - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

Pro obě skupiny IVT!
V Google učebně je připraveno cvičení na jednoduché příkazy jazyka SQL s instrukcemi. Je to příprava na písemný test, který proběhne 11. 1. 2020.

G7. - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny).

G6. - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně je zadání práce "Příprava na ročníkovou práci - 1. část" v textovém editoru včetně instruktážního videa. Časový rozsah je 3 vyučovací hodiny. Termín dokončení a odevzdání této části práce je 24. 1. 2021, 23:59.

G5.B - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně pokračujete v samostatné práci "inventura skladových zásob" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru nebo přes Tabulky Google). Termín odevzdání je do neděle 10. 1. 2021, 23:59 (termín byl posunut).

G5.A - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně pokračujete v samostatné práci "inventura skladových zásob" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru nebo přes Tabulky Google). Termín odevzdání je do neděle 10. 1. 2021, 23:59 (termín byl posunut).

G4 - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně máte instrukce k práci na tento týden - instalace Office 365 pro žáky. Na toto období není naplánován žádný test.

G3 - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně máte instrukce k práci na tento týden - instalace Office 365 pro žáky. Na toto období není naplánován žádný test.

G2 - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně máte instrukce k práci na tento týden - instalace Office 365 pro žáky. Na toto období není naplánován žádný test.

G1 - IVT - 4. 1. - 8. 1. 2021

V Google učebně máte instrukce k práci na tento týden - instalace Office 365 pro žáky. Na toto období není naplánován žádný test.

G7 - IVT - 14. 12. - 18. 12. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny). Práce skupiny HTML se odevzdává do 18. 12. 2020, 14:00.

G6 - IVT - 14. 12. - 18. 12. 2020

V Google učebně máte zadání na práci s databází v tabulkovém kalkulátoru - pokračujete v zadané práci. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je stanoven do neděle 18. 12. 2020, 23:59 (posunuto o týden).

G4 - IVT - 14. 12. - 18. 12. 2020

Na toto období máte připravenu prezentaci na službu internetu www. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 18. 12. 2020, 23:59.

G3 - IVT - 14. 12. - 18. 12. 2020

Pokračujete v zadané práci - ověřování dat v tabulkových kalkulátorech. Termín odevzdání je stanoven na 18. 12. 2020, 23:59 (posunuto o týden). Další pokyny včetně videa jsou v Google učebně.

G5.B - IVT - 7. 12. - 11. 12. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "inventura skladových zásob" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru nebo přes Tabulky Google). Rozsah práce je 2 vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do pátku 18. 12. 2020, 23:59.

G5.A - IVT - 7. 12. - 11. 12. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "inventura skladových zásob" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru nebo přes Tabulky Google). Rozsah práce je 2 vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do pátku 18. 12. 2020, 23:59.

G2 - IVT - 7. 12. - 11. 12. 2020

V Google učebně máte na toto období zadání - rozpočet CD (dokončujete zadání ze školy). Pracujte výhradně v Tabulkách Google. Termín odevzdání je do neděle 13. 12. 2020, 23:59.

G1 - IVT - 7. 12. - 11. 12. 2020

V Google učebně máte na toto období připraven ke zpracování další dokument - Věda, který vytvoříte v Dokumentech Google. Máte tam přiloženo i návodné video. Termín odevzdání je do neděle 13. 12. 2020, 23:59.

G7 - IVT - 30. 11. - 4. 12. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G6 - IVT - 30. 11. - 4. 12. 2020

V Google učebně máte zadání na práci s databází v tabulkovém kalkulátoru. Rozsah práce je dvě vyučovací hodiny v distanční formě studia. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je zatím stanoven do neděle 13. 12. 2020, 23:59.

G5.B - IVT - 30. 11. - 4. 12. 2020

Pokračujete v zadané práci z minuláho týdne - "jídelní lístek" ve Wordu (případně jiném textovém editoru nebo přes Dokumenty Google). Termín odevzdání je do neděle 6. 12. 2020, 23:59.

G5.A - IVT - 30. 11. - 4. 12. 2020

Pokračujete v zadané práci z minuláho týdne - "jídelní lístek" ve Wordu (případně jiném textovém editoru nebo přes Dokumenty Google). Termín odevzdání je do neděle 6. 12. 2020, 23:59.

G4 - IVT - 30. 11. - 4. 12. 2020

Na toto období vypracujte práci na statistiku přijímacího řízení (doplnéte předchozí práci). Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 6. 12. 2020, 23:59.

G3 - IVT - 30. 11. - 4. 12. 2020

Na období dvou vyučovacích hodin v distanční formě výuky máte připravenu práci na ověřování dat v tabulkových kalkulátorech. Podívejte se nejdříve na přiložené video. Termín odevzdání je zatím stanoven na 13. 12. 2020, 23:59 (případně bude upraveno dle termínu nástupu do školy). Další pokyny včetně videa jsou v Google učebně.

G8.B - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

V tomto období se uvidíme na klasické hodině IVT (čtvrtek). Přesto můžete dále pokračovat v zadané samostatné práci - dokument HTML (rozsah tří vyučovacích hodin). Upozorňuji na to, že každý žák má své individuální zadání! Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se odevzdává do 6. 12. 2020, 23:59 váš soubor prace.html.

G8.A - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na pondělí 23. 11. 2020 - rozděleno na skupiny HTML a databáze (děláte pouze ten úkol, který přísluší vaší skupině). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G7 - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G6 - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

V Google učebně máte naplánován test na počítačovou grafiku. Termín testu je úterý 24. 11. 2020, časové rozmězí testu je 12.00 - 12.25. Čas je zvolen v rozmezí "klasické" hodiny IVT tak, že neprobíhá jiná online výuka. Zopakujte si teorii počítačové grafiky (viz jednotlivé části prezentace).

G5.B - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "jídelní lístek" ve Wordu (případně jiném textovém editoru nebo přes Dokumenty Google). Rozsah práce je 2 vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do neděle 6. 12. 2020, 23:59.

G5.A - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "jídelní lístek" ve Wordu (případně jiném textovém editoru nebo přes Dokumenty Google). Rozsah práce je 2 vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do neděle 6. 12. 2020, 23:59.

G4 - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

Pokračujete v zadané práci na dvě vyučovací hodiny (tento týden 2. vyučovací hodina) - tvorba prezentace "Průzkum". Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 29. 11. 2020, 23:59.

G3 - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

Pokračujete v zadané práci na tři vyučovací hodiny (tento týden 3. vyučovací hodina) - tvorba prezentace. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 29. 11. 2020, 23:59.

G2 - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

V Google učebně máte na toto období připraveno doplnění předchozí tabulky škola o graf. Pracujte výhradně v Tabulkách Google. Máte tam přiloženo i návodné video. Termín odevzdání je do neděle 29. 11. 2020, 23:59.

G1 - IVT - 23. 11. - 27. 11. 2020

V Google učebně máte na toto období připraven ke zpracování další dokument - Počítačový servis, který vytvoříte v Dokumentech Google. Máte tam přiloženo i návodné video. Termín odevzdání je do neděle 29. 11. 2020, 23:59.

G8.B - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období, samostatná práce - dokument HTML (rozsah tří vyučovacích hodin). Upozorňuji na to, že každý žák má své individuální zadání! Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se odevzdává do 6. 12. 2020, 23:59 váš soubor prace.html.

G8.A - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V tomto týdnu neprobíhá výuka IVT (pondělí 16. 11. ředitelské volno). Další zadání práce proběhne v pondělí 23. 11. 2020, 8:00.

G7 - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V tomto týdnu neprobíhá výuka IVT (pondělí 16. 11. ředitelské volno). Další zadání práce proběhne v pondělí 23. 11. 2020, 8:00.

G6 - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V tomto týdnu neprobíhá výuka IVT (úterý 17. 11. státní svátek). Další zadání práce proběhne v pondělí 23. 11. 2020, 8:00.

G5.B - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "spoření" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru, lze použít i Tabulky Google). Termín odevzdání je do neděle 22. 11. 2020, 23:59.

G5.A - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "spoření" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru, lze použít i Tabulky Google). Termín odevzdání je do neděle 22. 11. 2020, 23:59.

G4 - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V tomto týdnu neprobíhá výuka IVT (pondělí 16. 11. ředitelské volno), původní datum odevzdání prezentace "Průzkum" se tedy posouvá o týden. Termín odevzdání je do neděle 29. 11. 2020, 23:59.

G3 - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

Pokračujete v zadané práci na tři vyučovací hodiny (tento týden 2. vyučovací hodina) - tvorba prezentace. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 29. 11. 2020, 23:59.

G2 - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V tomto týdnu neprobíhá výuka IVT (úterý 17. 11. státní svátek). Další zadání práce proběhne v pondělí 23. 11. 2020, 8:00.

G1 - IVT - 18. 11. - 20. 11. 2020

V tomto týdnu neprobíhá výuka IVT (pondělí 16. 11. ředitelské volno). Další zadání práce proběhne v pondělí 23. 11. 2020, 8:00.

G8.B - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období, pokračování v HTML. Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G8.A - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období na skupiny HTML a databáze (děláte pouze ten úkol, který přísluší vaší skupině). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G7 - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G6 - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V tomto týdnu pokračuje práce "grafika". Na práci máte 2 vyučovací hodiny. Pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 15. 11. 2020, 23:59.

G5.B - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google učebně máte naplánován test na čtvrtek 12. 11. 2020, 8 hodin. Více informací na streamu v Google učebně.

G5.A - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google učebně máte naplánován test na čtvrtek 12. 11. 2020, 8 hodin. Více informací na streamu v Google učebně.

G4 - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci - prezentace "Průzkum" (na dvě vyučovací hodiny). V tomto období odevzdáte i předchozí dvě práce - Olympiáda a Přijímací řízení. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání všech úloh je do neděle 22. 11. 2020, 23:59.

G3 - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

Na období příštích tří týdnů (tří vyučovacích hodin) máte připravenu tvorbu prezentace. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 29. 11. 2020, 23:59.

G2 - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google učebně máte na toto období připravenu ke zpracování tabulku, kterou vytvoříte v Tabulkách Google. Máte tam přiloženo i návodné video. Termín odevzdání je do neděle 15. 11. 2020, 23:59.

G1 - IVT - 9. 11. - 13. 11. 2020

V Google učebně máte na toto období připraven ke zpracování další dokument - Roboti, který vytvoříte v Dokumentech Google. Máte tam přiložena i návodná videa. Termín odevzdání je do neděle 15. 11. 2020, 23:59.

G8.B - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období, pokračování v HTML. Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G8.A - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období - 4. část samostatné práce, která je rozdělena na skupiny HTML a databáze (děláte pouze ten úkol, který přísluší vaší skupině). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G7 - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - pokračování databází. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G6 - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "grafika" ve Wordu (případně jiném textovém editoru, lze použít i Dokumenty Google). Na práci máte 2 vyučovací hodiny. Termín odevzdání je do neděle 15. 11. 2020, 23:59.

G5.B - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "převodní tabulka" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru, lze použít i Tabulky Google). Termín odevzdání je do neděle 8. 11. 2020, 23:59.

G5.A - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "převodní tabulka" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru, lze použít i Tabulky Google). Termín odevzdání je do neděle 8. 11. 2020, 23:59.

G4 - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "přijímací řízení" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru, lze použít i Tabulky Google). Práci v tomto období neodesíláte ani neukládáte do učebny, pouze si ji uložte na svůj Google disk.

G3 - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V tomto období dokončíte a odevzdáváte práci HITPARÁDA. Další pokyny jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 8. 11. 2020, 23:59.

G2 - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte na toto období připravenu ke zpracování tabulku, kterou vytvoříte v Tabulkách Google. Termín odevzdání je do neděle 8. 11. 2020, 23:59.

G1 - IVT - 2. 11. - 6. 11. 2020

V Google učebně máte na toto období připraven ke zpracování dokument, který vytvoříte v Dokumentech Google. Termín odevzdání je do neděle 8. 11. 2020, 23:59.

G8.B - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období, pokračování v HTML. Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se odevzdává do 25. 10. 2020, 23:59 váš soubor index.html, kde budou všechny příklady ze zadaných úkolů.

G8.A - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období - 3. část samostatné práce, která je rozdělena na skupiny HTML a databáze (děláte pouze ten úkol, který přísluší vaší skupině). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G7 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - budeme se zabývat databázemi. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek se bude zabývat HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G6 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020

V Google učebně je prezentace ve formátu Powerpoint a PDF. Nyní je prezentace kompletní (všechny tři části). Od minulé části bylo přidáno: barevný model RGB, barevný model CMYK a barevná (bitová) hloubka + "vztah" barevných modelů RBG a CMYK. Projděte si prezentaci a udělejte poznámky do sešitu. Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G4 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "vyhodnocení matematické olympiády" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru). Práci v tomto období neodesíláte ani neukládáte do učebny, pouze si ji uložte na svůj Google disk.

G3 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020

V tomto období pokračujete s na rozpracované práci HITPARÁDA. Práci vypracujte dle zadání z hodiny IVT. Na práci máte časový prostor dvou vyučovacích hodin při domácí distanční výuce. Poté vám ještě necháme na dokončení jednu vyučovací hodinu (buď ve škole nebo při případné pokračující distanční výuce). Termín odevzdání této práce bude tedy v týdnu po prázdninách (soubor neposílejte, uložíte ho na disk H: ve škole nebo jinam dle pokynů v prvním týdnu po prázdninách). Tyto pokyny máte i na Google učebně.

G2 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020

V Google učebně máte na toto období připraveno opakování z tabulkového kalkulátoru (probráno na hodinách IVT). Test (kvíz) je třeba vyplnit a odeslat do neděle 25. 10. 2020, 23:59.

G1 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020

V Google učebně máte na toto období připraveno opakování základních pojmů, které byly probrány na hodinách IVT. Test (kvíz) je třeba vyplnit a odeslat do neděle 25. 10. 2020, 23:59.

G3 - IVT - 14. 10. - 16. 10. 2020

Během středy 14. 10. 2020 vám pošlu do školních emailů jako přílohu rozpracovanou práci HITPARÁDA, kterou máte aktuálně uloženu na disku ve škole.

Soubor si z emailu uložte a dále pokračujte v jeho vypracování. Práci vypracujte dle zadání z hodiny IVT. Na práci máte časový prostor dvou vyučovacích hodin při domácí distanční výuce. Poté vám ještě necháme na dokončení jednu vyučovací hodinu (buď ve škole nebo při případné pokračující distanční výuce). Termín odevzdání této práce bude tedy v týdnu po prázdninách (soubor neposílejte, uložíte ho na disk H: ve škole nebo jinam dle pokynů v prvním týdnu po prázdninách). Tyto pokyny máte i na Google učebně.

G8.B - IVT - 12. 10. - 16. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období, pokračování v HTML. Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce. Pokračujte ve vytváření jednoho HTML souboru index.html.

G8.A - IVT - 12. 10. - 16. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období - 2. část samostatné práce, která je rozdělena na skupiny HTML a databáze (děláte pouze ten úkol, který přísluší vaší skupině). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G7 - IVT - 12. 10. - 16. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období - pokračuje dokončení dokumentu "příprava na ročníkovou práci". Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G6 - IVT - 12. 10. - 16. 10. 2020

V Google učebně máte prezentaci - počítačová grafika, 1. a 2. část (teorie). Projděte si prezentaci (jsou tam další snímky) a udělejte poznámky do sešitu. Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G8.B - IVT - 5. 10. - 9. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období, pokračování HTML. Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G8.A - IVT - 5. 10. - 9. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období, které je rozdělené na skupiny HTML a databáze (děláte pouze ten úkol, který přísluší vaší skupině). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G7 - IVT - 5. 10. - 9. 10. 2020

V Google učebně máte zadání na toto období - dokončení dokumentu "příprava na ročníkovou práci". Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G6 - IVT - 5. 10. - 9. 10. 2020

V Google učebně máte prezentaci - počítačová grafika, 1. část (teorie). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G1 - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

Vytvořte akční nabídku v textovém editoru (Word apod.) dle zadání a předlohy, kterou naleznete v příloze ve formátu PDF. Všimněte si v tabulce cen za jednotlivé komponenty počítače (hlavně HDD, což je pevný disk a procesor) a pokuste se odhadnout, z jakého roku by mohla toto akční nabídka být. Porovnejte si kapacitu dnešních pevných disků s kapacitou v akční nabídce.

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Zašlete ji e-mailem i vaším odhadem roku "akční nabídky". Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G2 - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

Vytvořte návrh na výlet dle zadání, které je v příloze.

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G3 - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

Budeme se dále zabývat programovacím jazykem Karel. Připravil jsem vám video na další příkazy. Nové příkazy vytvářejte dle pokynů ve videu, výsledky vaší práce mi odevzdáte tak, že mi zašlete e-mailem pouze soubor Karel.kar (soubor typu KAR) - viz video.

K videu přistupujte přes školní Google účet!

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G4.A - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

Vytvořte v tabulkovém kalkulátoru ceník jízdného dle zadání, které je v příloze.

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G4.B - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

Vytvořte v tabulkovém kalkulátoru ceník jízdného dle zadání, které je v příloze.

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G5 - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

Vytvořte v tabulkovém kalkulátoru výpočtovou tabulku pro cenu překladu dle zadání, které je v příloze.

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G6 - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

V tomto období dokončíme přípravu na ročníkou práci, podívejte na video, kde máte vysvětlivky k jednotlivým částem zadání, které je v příloze. V této části se budeme věnovat podbarvené (růžové) části. Finální práci mi zašlete emailem pod názvem "priprava_na_rp_final".

K videu přistupujte přes školní Google účet!

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

 

G7.A - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

Vytvořte v textovém editoru stránku zpravodaje dle zadání, které je v příloze.

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G7.B - IVT - 2. 6. - 5. 6. 2020

Vytvořte v textovém editoru stránku zpravodaje dle zadání, které je v příloze.

Termín dokončení práce je 14. 6. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G1 - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

Vytvořte průkazku v textovém editoru (Word apod.) dle zadání a předlohy, kterou naleznete v příloze. Termín dokončení této práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli.

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení práce je 31. 5. 2020, 23:59. Zašlete ji e-mailem. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G2 - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

K videu přistupujte přes školní Google účet!

Vytvořte mapu krajů ČR dle zadání a předlohy, kterou naleznete v příloze. Nejdříve se ale podívejte na video, kde máte popsáno, jak se pracuje s tzv. "printscreen". Termín dokončení této práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli.

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení práce je 31. 5. 2020, 23:59. Zašlete ji e-mailem. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G3 - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

K videu přistupujte přes školní Google účet!

Budeme se zabývat programovacím jazykem Karel. Připravil jsem vám video, kde je základní ovládání programu. Stáhněte si soubor karel.exe (pro Windows) - a následně postupujte dle  videa. Poté se podívejte na další video, kde je ukázka vytvoření složitějšího podprogramu, jak pracovat s chybovými hláškami a jaké podprogramy budeme chtím po vás vytvořit v první části naší práce vytvořit. Příkazy vytvářejte dle pokynů ve videu, výsledky vaší práce zatím nijak neposílejte. Termín dokončení této práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli.

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení této části práce je 31. 5. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G4.A - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

Vytvořte v tabulkovém kalkulátoru vykreslení lineární funkce dle zadání a předlohy, kterou naleznete v příloze. Termín dokončení této práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli.

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení práce je 31. 5. 2020, 23:59. Zašlete ji e-mailem. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G4.B - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

Vytvořte v tabulkovém kalkulátoru vykreslení lineární funkce dle zadání a předlohy, kterou naleznete v příloze. Termín dokončení této práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli.

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení práce je 31. 5. 2020, 23:59. Zašlete ji e-mailem. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G5 - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

Na toto období budete mít dvě práce. První bude dokončení dotazníku, který byl zadán ve škole. Od pondělí vám postupně zašlu vaše rozdělané dotazníky z disku H. Po dokončení mi ho zašlete zpět do termínu, který je uveden níže. Zadání je v příloze. Název práce: "dotazník".

Druhá práce bude na práci s daty (datumy) v tabulkovém kalkulátoru. Název souboru bude "stoletý kalendář". Využijte kategorii funkcí "DATUM a ČAS" v Excelu. Datum se v tabulkovém kalkulátoru vnitřně chová jako číslo (lze je tedy od sebe odčítat nebo je sčítat apod.). Nápověda k některým částem práce je i v zadání, které naleznete v příloze.

Termín dokončení této práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli.

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení obou prací je 31. 5. 2020, 23:59. Zašlete je e-mailem. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G6 - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

K videu přistupujte přes školní Google účet!

Nejdříve se ale podívejte na video, kde máte vysvětlivky k jednotlivým částem zadání, které je v příloze a je tam vysvětlen i důvod, proč děláme tuto práci již nyní. V první části se budeme věnovat podbarvené (žlutě) části. Termín dokončení této části práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli. Práci mi zašlete emailem pod názvem "priprava_na_rp_1.cast".

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení této části práce je 31. 5. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G7.A - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

K videu přistupujte přes školní Google účet!

Nejdříve se ale podívejte na video, kde máte ukázku využití hromadné korespondence. Poté vytvořte datový soubor v tabulkovém kalkulátoru, který bude obsahovat 15 řádků, kde budou obdobně zadaná data jako ve videu. Následně vytvořte pozvánku na párty (narozeniny, koncert apod.), kterou propojíte s datovým souborem, vložíte na správná místa slučovací pole. Minimálně jedno slučovací pole se bude vyplňovat na základě pohlaví (viz video). Jako poslední vytvořte soubor, kde budou všechny pozvánky najednou. Zpět mi zašlete všechny tři soubory emailem s názvy: "tabulka_dat", "pozvanka" a "dopisy_sloucene". Termín dokončení této části práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli.

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení práce je 31. 5. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G7.B - IVT - 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne.

K videu přistupujte přes školní Google účet!

Nejdříve se ale podívejte na video, kde máte ukázku využití hromadné korespondence. Poté vytvořte datový soubor v tabulkovém kalkulátoru, který bude obsahovat 15 řádků, kde budou obdobně zadaná data jako ve videu. Následně vytvořte pozvánku na párty (narozeniny, koncert apod.), kterou propojíte s datovým souborem, vložíte na správná místa slučovací pole. Minimálně jedno slučovací pole se bude vyplňovat na základě pohlaví (viz video). Jako poslední vytvořte soubor, kde budou všechny pozvánky najednou. Zpět mi zašlete všechny tři soubory emailem s názvy: "tabulka_dat", "pozvanka" a "dopisy_sloucene". Termín dokončení této části práce je konec května, ale neodkládejte to na poslední chvíli.

Časový prostor věnujte i odevzdání případných restů z minulých týdnů.

Termín dokončení práce je 31. 5. 2020, 23:59. Dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G1 - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

Toto období věnujeme dokončení všech prací, které byly zadány ve škole před uzavřením škol (dokončení ve škole se vzhledem k situaci asi nepovede). Od pondělí 27. 4. 2020 všem těm, kteří nemají dokončeny nějaké práce, budu zasílat e-mail, kde v příloze najdete nedokončené práce (z vašeho síťového disku) a PDF soubor, kde jsou oskenované všechny potřebné předlohy. Práce, které bych nyní hodnotil nejhůře známou 1- posílat nebudu, pokud by je přesto chtěl někdo dokončit či opravit, tak si je vyžádejte. Jestliže jste nějakou práci ve škole ani nazačali, tak napíšu o jakou práci se jedná. Pokud má někdo všechny práce hotové, tak v tomto období může více času věnovat dalším předmětům, třeba matematice :)

Dokončené práce mi zašlete e-mailem zpět, termín odevzdání je 10. 5. 2020, 23:59 (termín prodloužen).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G2 - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

Toto období věnujeme dokončení všech prací, které byly zadány ve škole před uzavřením škol (dokončení ve škole se vzhledem k situaci asi nepovede). Od pondělí 27. 4. 2020 všem těm, kteří nemají dokončeny nějaké práce, budu zasílat e-mail, kde v příloze najdete nedokončené práce (z vašeho síťového disku) a PDF soubor, kde jsou oskenované všechny potřebné předlohy. Práce, které bych nyní hodnotil nejhůře známou 1- posílat nebudu, pokud by je přesto chtěl někdo dokončit či opravit, tak si je vyžádejte. Jestliže jste nějakou práci ve škole ani nazačali, tak napíšu o jakou práci se jedná. Pokud má někdo všechny práce hotové, tak v tomto období může více času věnovat dalším předmětům, třeba matematice :)

Dokončené práce mi zašlete e-mailem zpět, termín odevzdání je 10. 5. 2020, 23:59 (termín prodloužen).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G3 - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

Toto období věnujeme dokončení všech prací, které byly zadány ve škole před uzavřením škol (dokončení ve škole se vzhledem k situaci asi nepovede). Od pondělí 27. 4. 2020 všem těm, kteří nemají dokončeny nějaké práce, budu zasílat e-mail, kde v příloze najdete nedokončené práce (z vašeho síťového disku) a PDF soubor, kde jsou oskenované všechny potřebné předlohy. Práce, které bych nyní hodnotil nejhůře známou 1- posílat nebudu, pokud by je přesto chtěl někdo dokončit či opravit, tak si je vyžádejte. Jestliže jste nějakou práci ve škole ani nazačali, tak napíšu o jakou práci se jedná. Pokud má někdo všechny práce hotové, tak v tomto období může více času věnovat dalším předmětům, třeba matematice :)

Dokončené práce mi zašlete e-mailem zpět, termín odevzdání je 10. 5. 2020, 23:59 (termín prodloužen).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G4.A - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

Toto období věnujeme dokončení všech prací, které byly zadány ve škole před uzavřením škol (dokončení ve škole se vzhledem k situaci asi nepovede). Od pondělí 27. 4. 2020 všem těm, kteří nemají dokončeny nějaké práce, budu zasílat e-mail, kde v příloze najdete nedokončené práce (z vašeho síťového disku) a PDF soubor, kde jsou oskenované všechny potřebné předlohy. Práce, které bych nyní hodnotil nejhůře známou 1- posílat nebudu, pokud by je přesto chtěl někdo dokončit či opravit, tak si je vyžádejte. Jestliže jste nějakou práci ve škole ani nazačali, tak napíšu o jakou práci se jedná. Pokud má někdo všechny práce hotové, tak v tomto období může více času věnovat dalším předmětům, třeba matematice :)

Dokončené práce mi zašlete e-mailem zpět, termín odevzdání je 10. 5. 2020, 23:59 (termín prodloužen).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G4.B - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

Toto období věnujeme dokončení všech prací, které byly zadány ve škole před uzavřením škol (dokončení ve škole se vzhledem k situaci asi nepovede). Od pondělí 27. 4. 2020 všem těm, kteří nemají dokončeny nějaké práce, budu zasílat e-mail, kde v příloze najdete nedokončené práce (z vašeho síťového disku) a PDF soubor, kde jsou oskenované všechny potřebné předlohy. Práce, které bych nyní hodnotil nejhůře známou 1- posílat nebudu, pokud by je přesto chtěl někdo dokončit či opravit, tak si je vyžádejte. Jestliže jste nějakou práci ve škole ani nazačali, tak napíšu o jakou práci se jedná. Pokud má někdo všechny práce hotové, tak v tomto období může více času věnovat dalším předmětům, třeba matematice :)

Dokončené práce mi zašlete e-mailem zpět, termín odevzdání je 10. 5. 2020, 23:59 (termín prodloužen).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G5 - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

Toto období věnujeme dokončení všech prací, které byly zadány ve škole před uzavřením škol (dokončení ve škole se vzhledem k situaci asi nepovede). Od pondělí 27. 4. 2020 všem těm, kteří nemají dokončeny nějaké práce, budu zasílat e-mail, kde v příloze najdete nedokončené práce (z vašeho síťového disku) a PDF soubor, kde jsou oskenované všechny potřebné předlohy. Práce, které bych nyní hodnotil nejhůře známou 1- posílat nebudu, pokud by je přesto chtěl někdo dokončit či opravit, tak si je vyžádejte. Jestliže jste nějakou práci ve škole ani nazačali, tak napíšu o jakou práci se jedná. Pokud má někdo všechny práce hotové, tak v tomto období může více času věnovat dalším předmětům, třeba matematice :)

Dokončené práce mi zašlete e-mailem zpět, termín odevzdání je 10. 5. 2020, 23:59 (termín prodloužen).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G6 - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

V tomto období vypracujte jednoduchý dokument v textovém editoru - obchodní dopis. V příloze je předloha, hlavička dopisu (odrážky i sídlo) bude v záhlaví, spodní část dopisu bude v zápatí (zvolte vhodný způsob, jak správně zarovnat jednotlivé části záhlaví a zápatí). Věnujte pozornost správnéhu umístění prázdného obdélníkového pole pro adresu příjemce. Velikosti a typy písma zvolte podobné jako na předloze. Pozor na typografické chyby!

Dokončenou práci mi zašlete e-mailem zpět, název práce: obchodní dopis, termín odevzdání je 10. 5. 2020, 23:59 (termín prodloužen).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G7.A - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

V tomto období vás necháme prostor na dokončení ročníkové práce a na přípravu její obhajoby. Pokud by práce nešla poslat e-mailem (např. z důvodu velikosti souborů), tak využijte službu uschovna.cz a zašlete pouze odkaz ke stažení. Soubor ve formátu PDF se bude tisknout, soubor ve formátu MS Word (případně v jiném textovém editoru) budeme opravovat z pohledu IVT.

Termín odevzdání RP je nejpozději v pondělí 4. 5. 2020 do 8 hodin, názvy souborů stejné jako je název RP (do emailu na paulus@bgv.cz a v kopii vedoucímu RP zaslat dva soubory obsahující RP - formát PDF a MS Word).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G7.B - IVT - 4. 5. - 7. 5. 2020

V tomto týdnu pokračuje zadání z minulého týdne:

V tomto období vás necháme prostor na dokončení ročníkové práce a na přípravu její obhajoby. Pokud by práce nešla poslat e-mailem (např. z důvodu velikosti souborů), tak využijte službu uschovna.cz a zašlete pouze odkaz ke stažení. Soubor ve formátu PDF se bude tisknout, soubor ve formátu MS Word (případně v jiném textovém editoru) budeme opravovat z pohledu IVT.

Termín odevzdání RP je nejpozději v pondělí 4. 5. 2020 do 8 hodin, názvy souborů stejné jako je název RP (do emailu na paulus@bgv.cz a v kopii vedoucímu RP zaslat dva soubory obsahující RP - formát PDF a MS Word).

Informace k ohodnocení testů z minulého období: do systému Bakaláři zadám výsledné známky z testů, škála hodnocení (v procentech) obou testů je následující: 100-80 (výborný), 79-60 (chvalitebný), 59-40 (dobrý), 39-20 (dostatečný), 19-0 nebo neodevzdané (nedostatečný). Za překlepy v testech, které vás mohly zmást, se všem omlouvám. Při hodnocení k nim samozřejmě přihlédnu.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G1, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G2, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.
Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G3, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.
Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G4.A, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.
Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G4.B, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.
Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G5, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G6, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G7.A, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G7.B, IVT, na období 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Tento týden si ověříme vaše znalosti načerpané z videomateriálů z milulého týdne. Otázky jsme rozdělili do dvou testů, aby jich nebylo najednou moc. Pomocí Google classroom vyplňte 2 testy, které v učebně budou postupně zadány (během pondělí 20. 4. 2020). Termín vyplnění obou testů je do 24. 4. 2020, 23:59. Veškeré odpovědi na otázky v testech opravdu naleznete ve videomateriálech z milulého týdne - možná si videa konečně spustíte, jsou pěkná :). Testy mají maximální počet 100 bodů, k hodnocení bude využita procentní škála, správné odpovědi zveřejním po uzavření známkování.

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

G1, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí několika videí (mají dohromady cca 30 minut), které souvisí s fungováním počítačů a Internetu. Videa jsou v angličtině s titulky a některé osobnosti z videí asi budete znát...

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne budu rozesílat pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G2, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí několika videí (mají dohromady cca 30 minut), které souvisí s fungováním počítačů a Internetu. Videa jsou v angličtině s titulky a některé osobnosti z videí asi budete znát...

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne budu rozesílat pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G3, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí několika videí (mají dohromady cca 30 minut), které souvisí s fungováním počítačů a Internetu. Videa jsou v angličtině s titulky a některé osobnosti z videí asi budete znát...

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne budu rozesílat pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G4.A, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí několika videí (mají dohromady cca 30 minut), které souvisí s fungováním počítačů a Internetu. Videa jsou v angličtině s titulky a některé osobnosti z videí asi budete znát...

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne budu rozesílat pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G4.B, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí několika videí (mají dohromady cca 30 minut), které souvisí s fungováním počítačů a Internetu. Videa jsou v angličtině s titulky a některé osobnosti z videí asi budete znát...

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne budu rozesílat pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G5, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí videoseriálu "Jak funguje Internet". Videa mají dohromady cca 45 minut a jsou v angličtině s titulky, takže si můžete procvičit i angličtinu.

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne rozešlu pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G6, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí videoseriálu "Jak funguje Internet". Videa mají dohromady cca 45 minut a jsou v angličtině s titulky, takže si můžete procvičit i angličtinu.

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne rozešlu pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G7.A, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí videoseriálu "Jak funguje Internet". Videa mají dohromady cca 45 minut a jsou v angličtině s titulky, takže si můžete procvičit i angličtinu.

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne rozešlu pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G7.B, IVT, na období 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Veškeré dotazy směřujte na paulus@bgv.cz.

Na tento týden jsme pro vás připravili trochu odpočinkovější práci, tedy bez Excelu, Wordu apod. Máme pro vás dva úkoly - jeden souvisí s Google classroom a druhý spočívá ve shlédnutí videoseriálu "Jak funguje Internet". Videa mají dohromady cca 45 minut a jsou v angličtině s titulky, takže si můžete procvičit i angličtinu.

Takže k jednotlivým úkolům:

1. Během týdne rozešlu pozvánky do Google classroom, tak se tam prosím zapište :) Tam si potom ověříme, že jste videa viděli.

2. Podívejte se na následující videa:

G1, IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Pro primu máme připravenou kapitolu pro práci s tubulkou v textovém editoru. Nejdříve se podívejte na video (omlouvám se za "blekotání" ve videu), kde je popsáno, jak se s tabulkami dá pracovat v MS Word. V jiných textových editorech je to obdobné. Následně se pokuste vytvořit jednu práci, která obsahuje tabulku. V příloze "prima_rozvrh_hodin.pdf" naleznete pokyny k vypracování práce, její název apod.

Odevzdání práce pro primu je: do pátku 10. 4. 2020, 23:59 SEČ

G2, IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Na období 30. 3. 2020 - 8. 4. 2020 (9. 4. - 10. 4. se odevzdává) jsme pro sekundu připravili praktickou úlohu v tabulkovém kalkulátoru, kterou snad aktuálně využijete - tzv. TO-DO LIST. Zadání úlohy je v příloze tohoto příspěvku. Úkoly, které jsou uvedené na předloze do výsledné práce nepřepisujte, jen je proveďte. Práci vytvářejte průběžně (viz zadání), tabulka vám může být k ruce i po odevzdání a to po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odevzdání práce pro sekundu: v termínu od 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020, 23:59 SEČ (neposílejte dříve, nebylo by totiž splněno zadání)!

G3, IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Na období 30. 3. 2020 - 8. 4. 2020 (9. 4. - 10. 4. se odevzdává) jsme pro tercii připravili praktickou úlohu v tabulkovém kalkulátoru, kterou snad aktuálně využijete - tzv. TO-DO LIST. Zadání úlohy je v příloze tohoto příspěvku. Úkoly, které jsou uvedené na předloze do výsledné práce nepřepisujte, jen je proveďte. Práci vytvářejte průběžně (viz zadání), tabulka vám může být k ruce i po odevzdání a to po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odevzdání práce pro tercii: v termínu od 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020, 23:59 SEČ (neposílejte dříve, nebylo by totiž splněno zadání)!

G4.A, IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Na období 30. 3. 2020 - 8. 4. 2020 (9. 4. - 10. 4. se odevzdává) jsme pro kvartu připravili praktickou úlohu v tabulkovém kalkulátoru, kterou snad aktuálně využijete - tzv. TO-DO LIST. Zadání úlohy je v příloze tohoto příspěvku. Úkoly, které jsou uvedené na předloze do výsledné práce nepřepisujte, jen je proveďte. Práci vytvářejte průběžně (viz zadání), tabulka vám může být k ruce i po odevzdání a to po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odevzdání práce pro kvartu: v termínu od 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020, 23:59 SEČ (neposílejte dříve, nebylo by totiž splněno zadání)!

G4.B, IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Na období 30. 3. 2020 - 8. 4. 2020 (9. 4. - 10. 4. se odevzdává) jsme pro kvartu připravili praktickou úlohu v tabulkovém kalkulátoru, kterou snad aktuálně využijete - tzv. TO-DO LIST. Zadání úlohy je v příloze tohoto příspěvku. Úkoly, které jsou uvedené na předloze do výsledné práce nepřepisujte, jen je proveďte. Práci vytvářejte průběžně (viz zadání), tabulka vám může být k ruce i po odevzdání a to po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odevzdání práce pro kvartu: v termínu od 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020, 23:59 SEČ (neposílejte dříve, nebylo by totiž splněno zadání)!

G5., IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Na období 30. 3. 2020 - 8. 4. 2020 (9. 4. - 10. 4. se odevzdává) jsme pro kvintu připravili praktickou úlohu v tabulkovém kalkulátoru, kterou snad aktuálně využijete - tzv. TO-DO LIST. Zadání úlohy je v příloze tohoto příspěvku. Úkoly, které jsou uvedené na předloze do výsledné práce nepřepisujte, jen je proveďte. Práci vytvářejte průběžně (viz zadání), tabulka vám může být k ruce i po odevzdání a to po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odevzdání práce pro kvintu: v termínu od 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020, 23:59 SEČ (neposílejte dříve, nebylo by totiž splněno zadání)!

G6., IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Na období 30. 3. 2020 - 8. 4. 2020 (9. 4. - 10. 4. se odevzdává) jsme pro sextu připravili praktickou úlohu v tabulkovém kalkulátoru, kterou snad aktuálně využijete - tzv. TO-DO LIST. Zadání úlohy je v příloze tohoto příspěvku. Úkoly, které jsou uvedené na předloze do výsledné práce nepřepisujte, jen je proveďte. Práci vytvářejte průběžně (viz zadání), tabulka vám může být k ruce i po odevzdání a to po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odevzdání práce pro sextu: v termínu od 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020, 23:59 SEČ (neposílejte dříve, nebylo by totiž splněno zadání)!

G7.A., IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Na období 30. 3. 2020 - 8. 4. 2020 (9. 4. - 10. 4. se odevzdává) jsme pro septimu připravili praktickou úlohu v tabulkovém kalkulátoru, kterou snad aktuálně využijete - tzv. TO-DO LIST. Zadání úlohy je v příloze tohoto příspěvku. Úkoly, které jsou uvedené na předloze do výsledné práce nepřepisujte, jen je proveďte. Práci vytvářejte průběžně (viz zadání), tabulka vám může být k ruce i po odevzdání a to po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odevzdání práce pro septimu: v termínu od 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020, 23:59 SEČ (neposílejte dříve, nebylo by totiž splněno zadání)!

G7.B, IVT, na období 30. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Veškeré dotazy a výsledné práce směřujte na paulus@bgv.cz.

Pozn.: 9. 4. jsou prázdniny, 10. 4. stání svátek, tak si práci nenechávejte na  poslední chvíli.

Na období 30. 3. 2020 - 8. 4. 2020 (9. 4. - 10. 4. se odevzdává) jsme pro septimu připravili praktickou úlohu v tabulkovém kalkulátoru, kterou snad aktuálně využijete - tzv. TO-DO LIST. Zadání úlohy je v příloze tohoto příspěvku. Úkoly, které jsou uvedené na předloze do výsledné práce nepřepisujte, jen je proveďte. Práci vytvářejte průběžně (viz zadání), tabulka vám může být k ruce i po odevzdání a to po celou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odevzdání práce pro septimu: v termínu od 9. 4. 2020 - 10. 4. 2020, 23:59 SEČ (neposílejte dříve, nebylo by totiž splněno zadání)!

Odevzdání zadaných prací z IVT na období 11. 3. - 27. 3. 2020

Vzhledem k okolnostem předpokládaného návratu do školy došlo ke změně způsobu odevzdání práce (viz škrtnuté níže) a žádám žáky o zaslaní zadaných prací do 27. 3. 2020, 23:59 SEČ.

Obecné pokyny pro všechny třídy:

 • práce posílejte zásadně na e-mail paulus@bgv.cz
 • v e-mailu bude v předmětu zprávy uvedeno jméno a příjmení žáka a třída
 • pokud žák nemá k dispozici balík MS Office, může využít volně šiřitelné balíky OpenOffice apod.
 • dotazy směřujte zásadně na e-mail paulus@bgv.cz

Pokyny pro jednotlivé třídy:

 • Prima - textový editor - odevzdat práci seznamy
 • Sekunda - prezentace - odevzdat práci sekunda-prezentace
 • Tercie - neodevzdává žádnou práci, ověření znalostí proběhne testem
 • Kvarta - tabulkový kalkulátor - odevzdat práci ctverec, obdelnik a kruznice
 • Kvinta - tabulkový kalkulátor - čísla
 • Sexta - textový editor - odevzdat práci grafika
 • Septima
  • skupina databáze v septimě A a celá septima B - neodevzdává žádnou práci, ověření znalostí proběhne testem
  • skupina HTML - v příloze zašlete jeden zabalený soubor (pomocí ZIP nebo RAR - nápověda pro Win10 viz příloha), který bude obsahovat celou strukturu souborů a složek práce (tedy HTML soubor, podsložku images a v ní obrázky)
 • Oktáva - v příloze zašlete jeden zabalený soubor (pomocí ZIP nebo RAR - nápověda pro Win10 viz příloha), který bude obsahovat celou strukturu souborů a složek práce na 2. pololetí (tedy HTML soubor, podsložku images a v ní obrázky a soubor v tabulkovém kalkulátoru). Pokud je již některá z prací hotová a uložená na síťovém disku ve škole, tak tuto skutečnost uveďte v e-malu (např. práce z Excelu je na disku ve škole)

Zadání z předmětu IVTp na období od 11. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (předpoklad)

V souboru Zadání z IVT - všechny třídy.pdf jsou zadání pro všechy třídy gymnázia a všechny skupiny IVT. Jako další jsou přiložené soubory - předlohy.

Poznámky:

 • Práce není nutné vytvářet v kancelářském balíku MS Office (viz zadání)
 • Výsledné soubory nikam neposílejte, nechte si je uložené doma na svých zařízeních.
 • Na způsobu odevzdání prací se dohodneme po vašem návratu do školy.
 • Pro sekundu: je mi jasné, že jsme prezentace ještě neprobírali, ale je to asi nejintuitivnější aplikace z celého kancelářského balíku, prostě se tu práci pokuste vytvořit, jak nejlépe budete umět s tím, že budete muset případně hledat, použít nápovědu apod. Nebojte se, hlavu vám za nedostatky neutrhneme :)