Petrová Jana Mgr.

Profil učitele

Dějepis a český jazyk, AP – školní knihovna, diskusní kroužky. „Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.“

Petrová Jana Mgr.

Kontakt: petrova@bgv.cz

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / G6.B

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / G6.A

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / G7.

Li- 12 knih k maturitě ( dle ústního zadání)

Gr - slovesné třídy

Sloh - reklama

2x školní sešit

Klasifikační týden - požadavky ( leden 2022)

Žáci se řídí požadavky na klasifikační týden zapsanými v hodině do sešitu ČJ ( SP) a D ( SX A,B, OK, OK seminář).

ČJ - gramatika: slovní druhy, VČ, pádové ot. ( latinsky), odborný styl - RP, větný rozbor, pravopis, spojky souřadící

     - literatura: generace buřičů

D - SX A,B - letopočty, pojmy, časová přímka, pomoc.vědy historické, gotika, pozdní středověk až ke Karlu IV., historický předmět s promluvou

D - OK - letopočty, pojmy, časová přímka, pomoc.vědy historické, období po 1.světové válce - 20.a30.léta, historický předmět s promluvou

D -  OK seminář: domluvené učivo

Nabídka kroužku

Pravopis mě (ne)baví

Aktivita bude probíhat každý týden v úterý od 7.00hodin ráno ve třídě septima.Bližší informace osobně.

Projektové dny

Projekt VOJENSTVÍ - zaměřeno na válečné konflikty ve Šluknovském výběžku ( pro žáky III. supně G)

Projekt je obsazen!

Změna: uvolnila se dvě místa!!!

Klasifikce šk.rok 2021 / 2022

Podmínky klasifikace  2021/2022

- podmínkou je splnění minimálně 80% zadaných prací

-s danými podmínkami známkování byli studenti seznámeni v průběhu vyučovací hodiny

G7 - D 14. 06. - 18.06.2021 / G8.

Téma: Češi v letech 1. sv. války, rozpad R-U, vznik ČSR

- prezentace

- opakování, historické okénko

Úkol v Google Učebně.

G6 - ČJL- 14.06. - 18. 06. 2021 / G7.

Téma: Impresionismus, symbolismus, dekadence - úvod, Francie

ML: neohebné druhy slov, pravopis

Sloh: opakování

Úkol v Google Učebně.

G5.A - D 14. 06. - 18.06.2021 / G6.A

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.B - D 14. 06. - 18.06.2021 / G6.B

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G7 - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / G8.

Téma: první světová válka

- prezentace

- historické okénko, opakování

- něco o MZ

Úkol v Google Učebně.

G6 - ČJL - 07. 06. - 11. 06. 2021 / G7.

Téma : dokončení výčtu českých realistických spisovatelů - život a dílo

ML: přechodníky, VJR, pravopis

- referát ( dohodnuto)

- kniha do čtenářského deníku ( příští úkol)

Úkol v Google Učebně.

 

G5.B - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / G6.B

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.

G5.A - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / G6.A

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.

29.3.- 02.04.2021

Všem veselé a zdravé Velikonoce!!!

Upozornění

Upozorňuji, že pozdní odevzdání úkolů bude penalizováno horší známkou ( stále na někoho čekám).