Výstupy z projektů ve školním roce 2012-2013

Logoterapie

Jiří Čunát, projekt zde:

Zaniklá obec Fukov

Petr Dopita, projekt zde:

Lidice

Kateřina Filipová, projekt zde:

Český underground

Jan Hedvik, projekt zde:

Demokracie x Socialismus

Jan Hedvik, projekt zde:

Zbabělci nebo hrdinové

Jan Hedvik, projekt zde:

Paso por aqui text

Miroslav Holeček, projekt zde:

Předmět, který z rozvrhů vymizel Branná výchova

Radka Holubářová projekt, zde:

Odsun a doosidlování sudet p0 2. sv. válce

Milan Hrabal, projekt zde:

Znám místo, které umí vyprávět, chcete naslouchat?

Martina Janáková, projekt zde:

Studená válka, její průběh a důsledky nejen ve východním bloku

Marek Jasa, projekt zde:

Lidice Memorial

Zuzana Jirchářová, projekt zde:

Osvětim

Zuzana Jirchářová, projekt zde:

Stopy války ve Varnsdorfu

Zuzana Jirchářová, projekt zde:

Mají vliv historické události na umění?

Vladislava Krejčová, projekt zde:

Důraz na tělesnou výchovu a sport za socialismu (v ČSSR)

Kateřina Loubková, projekt zde:

Šlechta za socialismu

Kateřina Loubková, projekt zde:

Opevnění Šluknovského výběžku

Kateřina Makalová, projekt zde:

Fabriky a fabrikanti 30. až 40. let minulého století

Kamila Málková, projekt zde:

Co se nosilo za socialismu

Ivana Novodárská zde:

Projekt Manhattan

Jana Paulusová, projekt zde:

Ruský jaderný výzkum

Jana Paulusová, projekt zde:

Výzkum jaderné bomby v Německu

Jana Paulusová, projekt zde:

300 metrů varnsdorfských ulic Tyršova, Partyzánů a Ležácká

Jana Petrová, projekt zde:

Abeceda socialismu

Jana Pohludková, projekt zde:

Regionální zeměpis Šluknovska

Marcela Svobodová, projekt zde:

Demografické proměny

Honza Šišulák, projekt zde:

Průmysl ve Varnsdorfu

Žaneta Škáchová, projekt zde:

Víra za socialismu

Jana Veselá, projekt zde:

Města a vesnice Šluknovska a jejich proměny v mapách a fotografiích

Vlastimil Zelinka zde:

Vlastimil Zelinka zde:

Vlastimil Zelinka zde:

Vlastimil Zelinka zde:

Vlastimil Zelinka zde:

Vlastimil Zelinka zde:

Vlastimil Zelinka zde: