Škáchová Žaneta

Profil učitele

Angličtina a francouzština

Škáchová Žaneta

Kontakt: skachova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden

10 důvodů, proč se učit francouzsky

Projektové dny 2021/2022

Název projektu: Starověké civilizace

Popis projektu:

V tomto projektu zavzpomínáme na starověké národy. Budeme společně zjišťovat, jaký byl jejich každodenní život, jak pracovali, trávili volný čas, co jedli nebo jak se oblékali. Zjistíme také, jak se vzdělávali, čím platili, jaké měli písmo a spoustu dalších zajímavých věcí. Součástí projektu bude také výroba předmětů každodenní potřeby dle výběru. Výstupem bude nejenom ukázka těchto výrobků, ale také vše, co se o jednotlivých národech dozvíme.

Pokud vás projekt zaujal, kontaktujte mě osobně nebo e-mailem.

Pravidla klasifikace

Pravidla klasifikace:

 

  • Žák je povinen si napsat všechny písemné práce a mít všechny známky za dané období
  • Pokud žák chybí na písemnou práci, je povinen si ji dopsat v nejbližším termínu, popřípadě se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu
  • Pokud žák chybí na ústní zkoušení, je povinen se nechat vyzkoušet v nejbližším termínu, popřípadě se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu
  • Pokud žák chyběl na rozdávání známek z písemných prací, je povinen si sám zjistit tyto známky u vyučujícího a zapsat do žákovské knížky nebo do studijního průkazu
  • Chybí-li žákovi známky ke klasifikaci, má učitel právo na vysvědčení žáka neklasifikovat
  • Každá známka má jinou váhu, nelze si počítat průměr známek
  • Do celkové známky na vysvědčení se počítá ve značné míře také aktivita v hodinách, domácí příprava a celkový přístup k předmětu
  • Známka ze zkoušky v klasifikačním týdnu není při konečné klasifikaci rozhodující
  • Veškeré domácí práce se odevzdávají ve stanoveném termínu, neodevzdaný domácí úkol může být hodnocen známkou nedostatečnou
  • Hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem bude přizpůsobeno podmínkám žáka