Zelinka Vlastimil

Profil učitele

Zeměpis a fyzika, AP – fyzikální aktivity

Zelinka Vlastimil

Kontakt: zelinka@bgv.cz

Učebnice fyziky pro kvintu - školní rok 2022/2023 / G4.

Kupte si do kvinty (viz příloha):

 - Fyzika I. pro SŠ (pro kvintu a sextu)
 - Sbírka úloh pro SŠ Fyzika (pro kvintu až oktávu)
 - MFCh Tabulky pro SŠ (jsou společné na matematiku, fyziku a chemii)


Zatím kupovat nemusíte:
 - Fyzika II. pro SŠ (pro septimu a oktávu)

Fyzika ve škole - animace

RNDr. Vladimír Vaščák - osobní stránky učitele z Moravy (vascak.cz)
https://www.vascak.cz/#

 

Ampérovo pravidlo pravé ruky

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mag_vodic&l=cz

Flemingovo pravidlo levé ruky

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mag_fleming&l=cz

Slepé mapy Zeměpis - Jaroslava Barešová, Fragment, 2009

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2022, 5. vydání

Dobré vědět - kombinace populární vědy a humoru

https://www.youtube.com/c/Dobr%C3%A9v%C4%9Bd%C4%9Bt/featured

Dobré vědět - Vznik tohoto pořadu byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky v rámci projektu OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364), který je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Fyzika ZŠ - Petr Němec (Playlist)

KLUB DELTA 2021/2022

PONDĚLÍ     13:40 - 15:10 (učebna FYZIKA)
​ÚTERÝ         13:40 - 15:10 (učebna FYZIKA)

AKADEMIE PŘISLIBU - KLUB DELTA 2021/2022

Pomoc a rady jak se poprat s fyzikou od primy až po oktávu. Doučování a konzultace, řešení příkladů a slovních úloh, pomoc s domácími úkoly, příprava na písemné práce, praktické úlohy s využitím fyzikálních pomůcek aneb fyzika hrou, počítačové animace fyzikálních dějů. Pomoc maturantům s přípravou k maturitní zkoušce a také na přijímací zkoušky na vysoké školy, kde je fyzika. Dále také doučování a konzultace ze zeměpisu, zejména pomoc oktavánům ke zdárné maturitě a příprava žáků na zeměpisnou olympiádu.

PROJEKTOVÉ DNY 2021 /2022

Název projektu:
Objevitelé, cestovatelé, mořeplavci, … aneb Cui nomen portat? (Koho jméno nese?)

Motivace:
Co je Mt. Kosciusko? Kdo byl Thadeus Kosciusko, že po něm pojmenovali nejvyšší horu Austrálie? Víte, že má jezdeckou sochu v Chicagu a že pomáhal s Georgem Washingtonem zakládat Spojené státy Americké?

Smysl a cíl projektu:
Smyslem tohoto projektu je propojení zeměpisu, dějepisu, IVT a popřípadě anglického jazyka (některých informací je v češtině málo).
Cílem projektu je vyhledání spojitostí mezi zeměpisným objektem (hora, průliv, moře, ostrov, …) a historickou osobností, po které nese jméno.

Výstup z projektu:
1.  Aktuální články z projektového dne na stránkách gymnázia (po které osobnosti jsme pátralali, zajímavosti, které jsme o ní zjistili).
2.  Portréty osobností, jako výzdoba učebny zeměpisu.
3.  Tištěná „encyklopedie“ ve formě pořadače (průběžně doplňována), bude obsahovat karty v eurodeskách, kde bude vždy dvojice: zeměpisný pojem - historická osobnost.
4.  Prezentace (PowerPoint) ve formě přednášek - studenti se svými prezentacemi vystoupí poslední projektový den (popřípadě v hodinách zeměpisu / dějepisu).

Počet studentů:
10-12 (omezeno počtem počítačů v IVT).

Počet dnů:
3+1 projektové dny ve školním roce 2021/2022. 
Podle zájmu bude projekt pokračovat i příští školní rok.

Průběh dnů:
Studenti si zvolí zeměpisný objekt, který nese jméno nějakého cestovatel, objevitele, generála, politika, horolezce, mořeplavce, …, na internetu, v encyklopediích či jiných zdrojích vyhledají důležité informace, které budou podkladem pro výstupy 1. – 4.

Garant projektu:
Vlastimil Zelinka

 

Encyklopedie fyziky

Přes hory a potoky 2019/2020

V letošním školním roce se v rámci projektu "Přes hory a potoky" zaměříme na Národní přírodní památky (NPP) a Přírodní rezervace (PR) v "blízkém" okolí.

1 .PD (7. 10. 2019) - NPP Zlatý vrch u Lísky (čedičové varhany), Stříbrný vrch, PR Studený vrch (rozhledna Studenec)
2. PD (7. 11. 2019) - NPP Panská skála (u Kamenického Šenova), Zámecký vrch (Kamenický hrad) nad Českou Kamenicí
3. PD (6. 3. 2020) - PR Klíč (u Svoru), kopec Klíč (759 m. n. m.)
4. PD (14. 4. 2020) - Prezentace projektu (výstupy žáků - PowerPoint)

Přes hory a potoky 2018/2019

Projekt zaměřený na poznávání Šluknovského výběžku:

1 .PD (3. 10. 2018) - Nejsevernější bod ČR (Lobendava, Severní, Nordkap ČR)
2. PD (8. 11. 2018) - Rozhledna Weifberg (Mikulášovice, Hinterhermsdorf)
3. PD (4. 3. 2019) - Rozhledna Prinz-Friedrich-August-Baude (Sohland-Neudorf), Zámek Lipová (Lipová u Šluknova)
4. PD (12. 4. 2019) - Prezentace projektu (výstupy žáků - PowerPoint)

Matematika polopatě

Podmínky klasifikace

UŽITEČNÉ ODKAZY

OBYVATELSTVO (státy a jejich největší města)

www.citypopulation.de

SLEPÉ MAPY:

www.d-maps.com

ZEMĚPIS 24 - online učebnice zeměpisu

https://www.zemepis24.cz/

RŮZNÉ TABULKY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

VÍTEJTE NA ZEMI...

multimediální ročenka životního prostředí

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia