Bujárek Kamil Ing.

Profil učitele

Fyzika, zeměpis a informační a výpočetní technika

Bujárek Kamil Ing.

Kontakt: bujarek@bgv.cz

Klasifikační termíny jaro 2022

Okruhy pro klasifikační týden 30.5. - 2.6.2022

G1AB - Vnitřní a vnější děje (rozdíl, porovnání), vnější děje s příklady, uvod do ekologie a environmentalistiky s příklady přírodních rizik a antropogenních jevů, glóbus - mapa - měřítko - GPS - GIS

G2 - oceány, Austrálie, Oceánie, Amerika, úvod do Severní Ameriky

G3 - vzpomínky na Ameriku:-), úvod do Asie, Japonsko x Čína

G4 - ČR - dle komentované prezentace v gooučebně, hydrologie ČR, ochrana přírody, úvod do obyvatelstva do konce probrané látky

G6AB - Austrálie a Oceánie, Amerika, Jižní Amerika - obecný přehled s orientací a členitostmi, Brazílie, Kolumbie x Venezuela

 

IVT dle pokynů Mgr. Pauluse - nejlépe se hlasit jen k němu, ve výjimečných případech ke mně...

Klasifikační týden leden 2022, upřesnění

Prima: vesmír - přírodní sféry. Samostatné vyprávění.

Sekunda: Litosféra - Modrá planeta, světový oceán

Tercie: Afrika (stručně), Severní Amerika až po regionalizaci USA

Kvarta: Evropa přírodní poměry až doprava a cestovní ruch

Sexty: Hydrosféra a Atmosféra celá s důrazem na vliv člověka a environmentalistika. Pedosféra.

Oktáva: Česká Republika od přírodních poměrů, přes geopolitiku až po základní orientaci na mapě

PS: Vzhledem k malému množství odučených hodin, a tedy i probrané látky, je letos vymezení okruhů nasnadě: připravte se na vše, co jsme probrali od září. Díky za pochopení. KBujárek

Okruhy ke zkoušení na KT pro všechny mé (půl) třídy

Okruhy učiva z předmětu IVT – klasifikační týden 10. – 14. 1. 2021

Okruhy pro žáky G2. – G6 (primárně se zapisujte k Mgr. Paulusovi, i když jste z mé skupiny - je to s p. Paulusem domluveno):

  • praktické znalosti úloh vypracovaných v období měsíců září až prosinec 2021, 
  • základní typografická pravidla při úpravě a zpracování textu (formát, styl, obrázek, …),
  • základní pojmy (počítač, soubor, složka, operační systém, software, hardware, grafické vyjádření vztahu mezi HW a SW a OS, informatika, informace, dělení informací, algoritmus, program, základní jednotky informace – Bit, Byte, …),
  • charakteristika produktů programového balíku MS OFFICE,
  • charakteristika základních služeb internetu (kvinta, sexta),
  • číselné soustavy (kvinta),
  • technické vybavení počítačů – charakteristika (kvinta, sexta),
  • počítačová grafika (sexta), základní práce v bitmapovém grafickém editoru Adobe Photoshop nebo Affinity Photo,

Vyučující IVT, Jakoubek, Paulus, Bujárek

 

G5A - Zeměpis - 9.12. - 15.12

Test pátek 13:00 h Uč. od strana 46 vnitřní stavba Země se souvislostmi z výkladu a vaší samostatné práce. Praktické informace upřednostňujte! Litosféra, litosf.rozhran, důsledky pohybu, sopky, zemětř., horotvorba. Souš x pevnina. Skladba a tvorba světadílů (kratony, štíty, geosynklinály). Geomorfologický cyklus.

G5B - Zeměpis - 7.12. - 14.12

Probrána historie kartografie a definice mapy. Test 14:25 čtvrtek 10.12.2020

Uč. od strana 46 vnitřní stavba Země se souvislostmi z výkladu a vaší samostatné práce. Praktické informace upřednostňujte! Litosféra, litosf.rozhran, důsledky pohybu, sopky, zemětř., horotvorba. Souš x pevnina. Skladba a tvorba světadílů (kratony, štíty, geosynklinály). Geomorfologický cyklus.

G2 - Zeměpis - 2.12. - 9.12.

Ahoj, předem zasílám pokyny ke středečnímu opravnému testu:

"Vyplňte test přesně dle pokynů v zadání otázek, pečlivě je čtěte. Někdy zaškrtáváte jednu odpověď, někdy dvě a někdy i více; přesně dle zadání! Jde o pamětní test, tak nehledejte věci v materiálech všeho druhu, nestihnete to! Máte na to 15 minut. Navíc jde o opravu již napsaného testu, tak budu velmi rozlobený, pokud to nestihnete ve stanoveném časovém limitu. Držím palce!"

G7 - Zeměpis - 4.12. - 11.12

Dobrána JZ Asie a vlastně celá Asie:-) Naučte se na avizovaný test v pátek 11.12.2020.

G5A - Zeměpis - 30.11. - 7.12 upraveno

Probrány endogenní procesy, teorie geosynklinály a geomorfologický cyklus - poslední to látka do testíku po návratu do školních lavic. Sledujte zadání na další samostatnou hodinu, kde uvedu motivační úkoly a otázky na výše zmíněný test. Tak vzhledem ke změně nástupu do školy, si to ujasníme v online hodině.

G4 - Zeměpis - 30.11. - 6.12. upraveno!!!

Probrán Izrael a Jordánsko; uděleny pokyny k následujícímu testu; čekejte na zadání návodných dobrovolných odevzdatelných úkolů

Zadán dobrovolný úkol na procvičení JZ Asie, ze které budeme příští hodinu ve škole psát. Pečlivě procvičte.

G5B - Zeměpis - 30.11. - 6.12 upraveno

Probrány endogenní procesy, teorie geosynklinály a geomorfologický cyklu - poslední to látka do testíku po návratu do školních lavic. Sledujte zadání na další samostatnou hodinu, kde uvedu motivační úkoly a otázky na výše zmíněný test. Tak vzhledem ke změně nástupu do školy, si to ujasníme v online hodině.

G7 - Zeměpis - 27.11. - 4.12

Procházejte si materiály, které máte k JZ Asii tak, aby bylo lze napsat bezprostředně po probrání Izraele a Jordánska test, který bude smíšenou formou: mapa, třídění, testové otázky otevřené a uzavřené.

G3 - Zeměpis - 25.11. - 2.12.

Probrána prezentace Země Perského zálivu. Projděte si příslušnou kapitolu v učebnici, ale pozor třídit info o státech Perského zálivu a Blízkým Východem... viz.hodina online.

Za úkol máte projít prezentaci o Zakavkazsku na streamu a v textu vyhledávat skrtyté odpovědi, které budou vodítkem v dalším testíku o celé jihozápadní ASII.

G1 - Zeměpis - 24.11. - 1.12.

Zhodnocení samostatné práce.

Správné řešení třídění pojmů do sloupečku podnebí a počasí.

Meteorologické prvky dle učebnice strana 48. Teplota, vlhkost, srážky: úkol roztřídit srážky z druhého odstavečku třetího sloupce do skupin následovně - 

pevné/kapalné

atmosferické ("padající")/přízemní

G5A - Zeměpis - 25.11. - 1.12

Dobrána geofyzika. Úvod do zemětřesení a sopečná činnost.

Do slepé mapy světa pojmenujte jednotlivé světadíly a kontinenty a oceány (zkuste jemně vyznačit i ten Jižní). Připište rozlohu v kilometrech čtverečných. Zkuste trefit co nejpřesněji hranice. Čili je nějak obtáhněte?

U každého světadílu a oceánu udělejte pod název kružnici o obsahu, který odpovídá jejich rozloze v jednotném měřítku, tak aby byla dobře porovnatelná velikost (tato kartografické metoda se jmenuje kartodiagram). Vymyslete způsob, jak to udělat, jsem na vás zvědav:-)

Držím palce. Dodržujte termín!

KB

G5B - Zeměpis - 23.11. - 29.11

Do slepé mapy světa pojmenujte jednotlivé světadíly a kontinenty a oceány (zkuste jemně vyznačit i ten Jižní). Připište rozlohu v kilometrech čtverečných.

U každého světadílu a oceánu udělejte pod název kružnici o obsahu, který odpovídá jejich rozloze. Vymyslete způsob, jak to udělat, jsem na vás zvědav:-)

Držím palce. Dodržujte termín!

KB

G4 - Zeměpis - 23.11. - 29.11

Ahoj, tady je odkaz na super francouzský dokument o Íránu. Je trochu delší než jedna vyučovací hodin, tak to snad přežijete. Děkuji.

Dělejte si geografické (ty se zeměpisnou tématikou) výpisky a něco z toho se objeví v dalším, snad již školním, testíku. Nejlépe vzít papír a tužku a psát si v průběhu dokumentu.

Komu se to super povede, tak se pochlubte do mailu, ale musí to být super! Ne nějaká strohá škrábanice!

Odkaz:

https://uloz.to/file/gF9SNjuvY9C0/kamera-na-cestach-iran-poklady-persie-mp4

Ať se vám to líbí. KB

G7 - Zeměpis - 20.11. - 27.11.

Dokončen subregion Země Perského zálivu.

Základní informace o Zakavkazsku s oporou v prezentaci v GU.

G2 - Zeměpis - 20.11. - 27.11.

Dnes upřesněno důležité ze šedého rámečku v učebnici (Pacifik - podnebí, proudy, hosp. využití, města...)

Začali jsme Indický oceán - rozloha, poloha, zálivy, ostrovy, průlivy, geologie... a latimérie podivná:-)

Příště Indický oceán dokončíme a prolétneme důležité věci pro test z Pacifiku a Indiku.

Přikládám video o Mauriciu (odkaz), mrkněte na něj, je to taková syntéza, prolnutí všeho v Indickém oceánu. Kdo chce, tak udělá středně podrobné poznámky a pošle mi je, nicméně určitě se v testíku na něco z videa zeptám.

https://uloz.to/file/6TUwStAcB55L/kamera-na-cestach-mauricius-perla-indickeho-oceanu-mp4

Pěkný víkend.

G8B - Zeměpis - 18.11. - 23.11 upraveno

Makejte na mapách, příště (možná už v pondělí 23. osobně) dojedeme nějaký logický celek ČR, ať můžeme napsat.

Počasí a podnebí samostatně zdůrazněno.

Vodstvo a vodní hospodářství ČR, dokončení při normální výuce.

 

G4 - Zeměpis - 18.11. - 23.11

Z google clasroomu:

Očekávejte zadání samostatné práce na příští hodinu
A je to tady:
Z přiložené prezentace si udělejte výpisky a průběžně odpovídejte na otázky dovedně (:-)) skryté ve slidech. Odpovědi podtrhejte nebo jinak odlište. Schválně, kdo je bude mít všechny. Je to dobrovolné, ale můžete se pochlubit.

G5B - Zeměpis - 17.11. - 25.11

Litomerické desky se pohybují...
tam, kde sousedí jsou tzv. litosférická rozhraní.
jsou: konvergentní, divergentní, neutrální

1/ Na přiložené slepé mapě světa vyznač alespoň:
dvě konvergentní pevninská
jedno konvergentní oceánské
tři konvergentní oceánsko - pevninské
čtyři divergentní oceánská
jedno divergentní pevninské
2/ ve všech případech pojmenuj sousední litosférické desky
3/ do mapy naznač zbylé hranice všech litosférických desek a "dopojmenuj" je, pokud si je již nepojmenoval.
4/ mapu velmi pěkně ofoť a vlož jako přílohu do úkolu.

G5A - Zeměpis - 17.11. - 25.11

Litosférické desky se pohybují...
tam, kde sousedí jsou tzv. litosférická rozhraní.
jsou: konvergentní, divergentní, neutrální

1/ Na přiložené slepé mapě světa vyznač alespoň:
dvě konvergentní pevninská
jedno konvergentní oceánské
tři konvergentní oceánsko - pevninské
čtyři divergentní oceánská
jedno divergentní pevninské
2/ ve všech případech pojmenuj sousední litosférické desky
3/ do mapy naznač zbylé hranice všech litosférických desek a "dopojmenuj" je, pokud si je již nepojmenoval.
4/ mapu velmi pěkně ofoť a vlož jako přílohu do úkolu.

G3 - Zeměpis - 18.11. - 25.11.

Dle pokynů z hodiny vyplnit slepou mapu JZ Asie, nalepit a odevzdat do 25.11.

Mějte se KB

G2 - Zeměpis - 13.11. - 20.11. upraveno

Probrány tvary mořského dna Pacifiku a vybrané sopky Tichooceánského ohnivého prstence.

Hospodářské využití a hlavní mořské proudy v Pacifiku vypracují žáci samostatně dle materiálů vložených v google classroom. Neposílejte mi je vypracované, vaši připravenost a píli opět ověřím v testíku (v klidu, přijde až po Indickém oceánu a bude společný pro něj i Pacifik).

Měl jsem pocit, že to bylo zadáno ke konci hodiny, ale evidentně někteří spali, tak to sem ještě připomenu:

Ze šedého rámečku v učebnici na stranách 10 a 11 si proveďte velmi stručné výpisky s ukazováním si na vložené mapě v google classroom (spojený Tichý oceán).

Podkapitolky jsou: Podnebí pasáty, monzuny, tajfuny)

                            Mořské proudy - hlavně čtyři první z příslušného odstavce

                            Rybolov

                            Přístavy

Na začátku další hodiny to prolítneme, tak si jen podtrháte a doplníte. Bude to fofrem. Mějte se.

Odpočívejte. KB

G1 - Zeměpis - 10.11. - 17.11. (resp. do 24.11) změna!

Dnes probrán úvod do atmosféry dle učebnice strana 48/49.

Jako dobrovolný úkol zadáno roztřídění zadaných pojmů, údajů, tvrzení atp. do sloupečku pod počasí a podnebí. Seznam je jako dobrovolný úkol v google učebně do příštího týdne.

V google učebně je přiložena kraťoučká prezentace kolegyně Ivany Zábranské o vrstvách atmosféry, pročtěte a nejlépe si i vypište, ať toho poté při hodině nemáte tolik na psaní...

Zde bylo omylem vloženo zadání pro sekundu, omlouvám se. :-(

G7 - Zeměpis - 6.11. - 13.11. resp 20.11

Pokyny k testu, který se bude konat 18.11.2020 v 10:00, fakt;-)

Střední Asie - úvod - sami dobrat, připravit se na test

JZ Asie - úvod

G2 - Zeměpis - 6.11. - 13.11.

Vypracován test z látky až do konce Atlantiku.

Začali jsme probírat Pacifik, dle učebnice str.10-11.

Za úkol uděleno vypsat si po pěti (nejvyšších, nejznámějším) sopkách v Jižní Americe, Severní Americe, Asii (nebo někde jinde?) obklopujících Pacifik v rámci Pacifického ohnivého prstence. Příště prověříme.

Zadán dobrovolný úkol z výpisek z povinného videa o Pacifiku.

Odkaz: https://uloz.to/file/uJ1AuUpu1jQc/kamera-na-cestach-polynesie-perla-pacifiku-mp4

 

a třeba i: https://uloz.to/file/Dfz7lgK8M9ul/kamera-na-cestach-novy-zeland-zeme-maoru-mp4

G3 - Zeměpis - 4.11. - 11.11.

Provedeno shrnutí o učivu, principu jeho učení se za účelem sloupečkového testu příští týden.

Proveden základní přehled o střední Asii a vyložen Kazachstán.

Žáci mají za úkol si projít zbylé státy Asie dle prezentace na streamu a projít si i příslušný text v učebnici (66,67) tak, abychom příště dobrali státy střední Asie a projeli si nejdůležitější fakta z inkriminovaných třech regionů do sloupečkového testu.

G1 - Zeměpis - 3.11. - 10.11.

Při dnešní online hodině určen termín konání testu v google učebně - pátek 6.11.2020 od 12:00 hod, tedy v době standartní hodiny. Meet pojede od 11:55, abychom mohli ladit nesrovnalosti.

Dnes společně vyplněn pracovní list "clipboard1" ze streamu.

Probrány příklady propojenosti jednotivých přírodních sfér (koloběh vody v přírodě) a založena problematika přírodní a kulturní krajiny kolem nás.

G5A - Zeměpis - 3.11. - 10.11

Při online hodině uveden odklon od zavedeného postupu výuky dle standardního tematického plánu, zejména v souvislosti s vynecháním kartografie a hlavně kartografických zobrazení a metod převodu kulové plochy do roviny.

Dobrán glóbus, jako (téměř) dokonalý model Země i s tvary Země.

Úvod do podrobnějšího rozboru diferencovaného zemského tělesa bude probrán s odkazem na stream v gooučebně.

G5B - Zeměpis - 2.11. - 9.11

Při online hodině uveden odklon od zavedeného postupu výuky dle standardního tematického plánu, zejména v souvislosti s vynecháním kartografie a hlavně kartografických zobrazení a metod převodu kulové plochy do roviny.

Dobrán glóbus, jako (téměř) dokonalý model Země i s tvary Země.

Úvod do podrobnějšího rozboru diferencovaného zemského tělesa. Sledujte stream na gooučebně, možná vás k něčemu vyzvu;-)

G4 - Zeměpis - 2.11. - 9.11

Na středu 4.11. 9:00 vyhlášena dvacetiminutovka na téma J, JV a střední Asie formou třídění fakt, generalizací, tvrzení a pojmů. Budu na meetu dříve.

Oprava je v 11.00 hod. v pondělí 9.11.2020. 

Dnes probrán úvod do JZ Asie - komentovaně a obohaceně dle učebnice.

G8B - Zeměpis - 9.11. - 16.11

Dle dohody upřesněno zadání tvorby komponované mapy orientace ČR. Podklady ve formátu A3 mám již vytištěny doma, stavte se i přihláškou k maturitě po 18té hodině. Adresa je na streamu. Bez čtvrtohor probrána geologie ČR se zaměřením na nerostné suroviny.

Dobrány čtvrtohory a poskytnuty materiály s pokyny k počasí a podnebí ČR.

G1 - Zeměpis - 20.10. - 2.11.

Při dnešní hodině (20102020) zadáno následující (doslovná citace z google učebny):

"Ahoj, příložím sem pracovní list na přírodní sféry a glóbus. Vypracujte si to do sešitu, buď přímo, nebo si to vytiskněte a vyplněné to vlepte. Po prázdninách to zkontrolujeme. K chystanému testíku po podzimních prázdninách toliko: napíšeme si ze všeho, čeho jsme nepsali:-) tedy:

pohyby Měsíce a vliv na Zemi (zatmění atp.) pohyby Země a důsledky (noc/den, roční období) obr. str. 19 a str. 9 první člověk ve vesmíru (stát), první člověk na Měsíci (stát) globus - co to je, poledníky, rovnoběžky a ty z nich co nejdůležitější (popsat na polokouli)

Bude to skoro jistě formou výběru správných odpovědí z nabídky +- třech."

A dnes probrán glóbus (součást testíku i prac. listu) a úvod do přírodních sfér Země (nebude v testíku, ale je na to pracovní list).

Držte se . K. Bujárek

G4 - Zeměpis - 19.10. - 25.10. resp. 2.11

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další (první) online hodina 19. 10. 2020 11:00 hod.

Vložena prezentace k doprobrání jižní Asie do google učebny.

Probrána obecná zeměpisná charakteristika střední Asie s příslibem vložení prezentace na jednotlivé státy s důrazem na Kazachstán a nejdůležitější charakterizující informace pro zbylé 4 státy. Upozornění na blížící se třídící test na J, JV, a střední Asii po podzimních prázdninách.

G2 - Zeměpis - 23.10. - 6.11.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 6. 11. 2020 8:00 hod.

Ahoj, tak ještě jednou: Po prázdninách, 6. 11. si napíšeme ze Světového oceánu (uč. str. 4, 5, 6,7) - to jsme probrali spolu normálně (součástí i orientace na mapě)

a i z Atlantiku - vyložen dle str. 8 a 9; to bude základ

Doplňkově materiál vložený 15.10

A nějaké základní informace z videa

Bude to test a,b,c jedna správná odpověď

Máte na to dost času

starší:

Zadáno následující:

Dle odkazů na google učebně shlédnout (pokud je to jen trochu možné - stejný film o Atlantiku v malém a velkém rozlišení) film a připravit se na odpovídání na zeměpisné otázky dle informací z něj.

A dále dle textů v učebnici na straně 8-9 a dle vložené učebnice Nová škola v google clasroomu vypsat a do mapy zanést místopisné pojmy z obou textů, žáci s tím byli seznámeni při online hodině...

Toto není třeba vypracovat do příští online hodiny, ale je třeba to dodělat nejpozději do 2. 11. 2020.

Držím palce. KB

G3 - Zeměpis - 21.10. - 2.11.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 4. 11. 2020 10:00 hod.

21.10. probrán úvod do jižní Asie, opakujte JV Asii.

starší:

Do google učebny vkládám následující materiály:

Učební text Nové školy a k němu i příslušné kapitoly pracovního sešitu.

V obou případech jde o pročtení si již částečně probrané JV Asie  a neprobrané Jižní Asie a následné procvičení s využitím příslušného pracovního sešitu, který čerpá informace z učebnice.

Neměl by to být pro tak šikovné děti jako vy problém:-) Vyplňte je.

Takže šup do google učebny pro učební texty a upřesnění. Příští středu při online hodině si probereme, jak to šlo a řekneme si co dál. KB

Vloženo hodnocení za teorii úvodu do Asie a Japonska a Číny viz. stream a hodnocení...

G7 - Zeměpis - 17.10. - 23.10. resp. 6. 11.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 6. 11. 2020 11:00 hod.

Doberte dle pokynů závěr jižní Asie s přípravou na avizovaný test.

starší:

Dalším úkolem je si osvojiti východní Asii s důrazem na Japonsko a Čínu a prostudovat k připomínkování k online hodině Asii jihovýchodní dle podrobného zadání v google učebně.

 

G8B - Zeměpis - 19.10. - 25.10. resp. 2.11.

Při distanční hodině zadána samostatná práce dle materiálů vložených v google učebně na téma"Rusko".

Dále proveden úvod do studia ČR v rámci světa a Evropy s náměty k přemýšlení  pečlivě doplňte

Žáci upozorněni na termín testu někdy uprostřed týdne po 19.10. Podrobněji v goouč.

G5B - Zeměpis - 19.10. - 25.10. resp. 2.11

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 19. 10. 2020 12:50 hod.

Při hodině probrány zeměpisné souřadnice jakožto geometrické odchylky od rovníku a nultého poledníku. Výzva k prostudování největší resp. nejmenší výšky slunce nad obzorem v libovolném místě na světe. Význam obratníků a polárních kruhů. Rovnodennost a slunovrat s geometrickými a slunečními interpretacemi.

Naplánován test na středu 10:00 - 10:20 fromou a,b,c,d.

 

 

Starší: Na google učebně zveřejněno shrnutí pokynů pro tvorbu fantastického ostrova v souladu se základními kartografickými zásadami.

G5A - Zeměpis - 20.10. - 2.11.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 19. 10. 2020 12:50 hod.

Dnes při hodině probrány zeměpisné souřadnice jakožto geometrické odchylky od rovníku a nultého poledníku. Výzva k prostudování největší resp. nejmenší výšky slunce nad obzorem v libovolném místě na světe. Význam obratníků a polárních kruhů. Rovnodennost a slunovrat s geometrickými a slunečními interpretacemi (jen náznaky, bude dovysvětleno).

Naplánován test na pátek 13:00 - 13:20 formou a,b,c,d.

Starší: Na google učebně zveřejněno shrnutí pokynů pro tvorbu fantastického ostrova v souladu se základními kartografickými zásadami.

Nastíněna problematika k testu na pohyby soustavy Země  - Měsíc.

G5A - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021

Napsán test.

Zadán úkol: Největší, nejlidnatější a nejhustěji zalidněné státy světa

G5B - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021

Napsán test.

Zadán úkol: Největší, nejlidnatější a nejhustěji zalidněné státy světa

G3 - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021

 

Máte úkol z vyznačení třech základních regionů USA dle pokynů z hodiny a v těchto regionech vyznačíte významná města a státy. Povinné.

Budeme dle prezentace pokračovat středem USA.

G7 - Z - 8. 2. - 12. 2. 2021

POZOR:

V úterý 9.2.2021 si od 14h napíšeme z předregionálkového úvodu do Afriky.

A v pátek pojedem dále regiony Afriky.

Učte se, jen vyhledáváním to nestihnete.

Držím palce.

G5B - Z - 8. 2. - 12. 2. 2021

Pokračujeme v exogenních činitelích a dle postupu zadám něco k dopracování, vyhledání atp.

 

 

A z minula:

Budeme pokračovat v exogenních činitelích. Tekoucí, stojatá a ledovcová činnost.

Dojeďte si dle prezentace činnost ledovců až na stranu 22, už jsme o tom do jisté míry mluvili.

A vypište si některá karová jezera v Tatrách, na Šumavě a v Krkonoších. A k tomu jezera hrazená morénou v Alpách společně s nejznámějšími ledovci v Evropě (Skandinávie, Alpy, Island). Jaký horský ledovec je nejdelší na světě?

G5A - Z - 8. 2. - 12. 2. 2021

Pokračujeme v exogenních činitelích a dle postupu zadám něco k dopracování, vyhledání atp.

Projděte si zbytek prezentace. Leccos jsem již dříve zmiňoval. Příště poněkud rozvedu krasovou činnost a antropogenní tvary dle další přiložené prezentace.
Lze použít i vyčerpávající online učebnici:
https://geography.upol.cz/soubory/studium/e-ucebnice/Smolova-2010/lexikon/antropogenni.html

 

 

A z minula:

Budeme pokračovat v exogenních činitelích. Tekoucí, stojatá a ledovcová činnost.

Dojeďte si dle prezentace činnost ledovců až na stranu 22, už jsme o tom do jisté míry mluvili.

A vypište si některá karová jezera v Tatrách, na Šumavě a v Krkonoších. A k tomu jezera hrazená morénou v Alpách společně s nejznámějšími ledovci v Evropě (Skandinávie, Alpy, Island). Jaký horský ledovec je nejdelší na světě?

G4 - Z - 8. 2. - 12. 2. 2021

Dokončíme obyvatelstvo a probereme cestovní ruch v Evropě s konkrétními lokalitami a úkolem na jejich zakreslení do mapy.

 

 

A z minula:

Bude probráno obyvatelstvo Evropy dle stran 18 a 19.

Žáci si vypracují heslovité výpisky o dopravě Evropy dle strany 20 tak, aby byli schopni rozeznat dle tvrzení o jaký druh dopravy se jedná (5 druhů) - neodevzdávat.. Dobrovolně vypracují osmisměrku v otázce č. 2.

G3 - Z - 8. 2. - 12. 2. 2021

Dokončíme Kanadu a možná i začneme USA.

POZOR: v pátek od 8:55 si napíšeme z úvodu do Ameriky a Severní Ameriky. Budete na to mít 40 minut, je to dvacet otázek, některé jednoslovně odpověditelné. Přesto budete v časovém presu, pokud se na to standartně nenaučíte, jako jste se učívali v době předcovidové... Učte se pamětně, nejen být schopen něco vyhledat! Držím palce.

 

A pro jistotu to z minula:

Bude probrána Kanada dle stran v učebnici 10 a 11.

Vypracujte do sešitů odpovědi na otázky a úkoly ze strany 11: 3, 6 - zaneste do slepých map (názvy týmů NHL najděte a zamyslete se nad nimi - důvody), 7 - alespoň 3 do třetího místa, 8

Úkol nepovinně z výhodou budoucího testu skutečně vypracujte! 

G1 - Z - 8. 2. - 12. 2. 2021

Ahoj, budeme finišovat hydrosféru s tím, že dle toho, kolik stihnu vyložit, připravím to, co si doděláte doma. Učte se průběžně, pracujte s těmi listy, co máte na streamu od p. Mgr. Domorádové, ať toho potom nemáte k blížícímu se testu na hydrosféru tolik.

Nakonec jsme to stihnuli, takž si se sešitem projděte strany 54 - 61, což je celá hydrosféra v učebnici, máte ty pracovní listy a návodné úkoly s jiným studijním textem si prohlédněte na streamu, přesně za týden si napíšeme. Čili v úterý 16. 2. 2021 v 8: 55 se připojíte a od devíti budeme psát. Máte celý týden na přípravu.

 

A pro jistotu to z minula:

Bude probrána voda na pevnině ze stran 58 a 59. 

úkol: Ze strany 59 nejprve zapište do sešitu tři typy pramenů tak, abyste je byli schopni přiřazováním rozlišit, odpovězte na otázku č. 2 a č. 3 na straně 59 a poté si vyplňte doplňovačku (6) ze str. 59.

G2 - Z - 8. 2. - 12. 2. 2021

Dobereme Austrálii a Oceánii. Vložil jsem vám do streamu další studijní materiál i s návodnými otázkami a úkoly. V pátek od 8:00 hod si napíšeme z celé Austrálie a Oceánie jednoduchý test formou doplňování do pracovních listů. Budete na to mít 40 minut, takže je potřeba toho hodně vědět z hlavy, jinak se to nedá stihnout. Čili se na to musíte naučit!

G4 - Zeměpis - 15.12. - 4.1.

Jmenuje se to "Divoká Evropa I" Na youtube je v mizerném rozlišení, ale nemusíte stahovat: https://www.youtube.com/watch?v=piMQqQiKRWM Nicméně doporučuji: https://uloz.to/file/qtb17eyR/divoka-evropa-1-zrod-vznik-mp4 nebo: https://uloz.to/file/aDvxPTDlGq0M/1x01-divoka-evropa-avi Pokyny ve streamu a při hodině.

Probráno podnebí a biota Evropy až po vnitřní členění mirného pásu (kontinentální, přechodné, oceánské).

Z učebnice si vypište za úkol do příště (kdoví v jaké to bude formě) ze stran 8 a 9 to, co již nebylo řečeno; zejména s důrazem na druhý odstavec ze strany 9.

Rovněž si poznamenejte poznatky o tlakových výších a nížích s vlivem na Evropu a připočtěte ko tomu již zmiňované: zimní výši nad Sibiří a letní níži nad Íránem.

Ze strany 9 si stručně vypište z odstavečku s "další vlivy" to nej. Kontrolu provedu doufám osobně v lednu.

Pěkné svátky.

G3 - Zeměpis - 11.11. - 18.11.

Dnes dobrány i zbylé státy střední Asie po probrání Kazachstánu v minulé hodině.

Test jsem naplánoval na příští středu 10:05, předtím budu v učebně, pro ověření, že máte všichni zadání. Jak jsem avizoval, budete zaškrtávat v kvízu ze tří možností tu, která odpovídá tvrzení v zadání každé jednotlivé otázky.
Jde o přiřazování k regionům J, JV a střední Asie. Přidržte se učebnice obohacené o mé poznámky z hodin a u střední Asie hodně i prezentace. Pro upevnění znalostí si pročtěte i můj příspěvek z 13.10 v gooučebně.
 

G5A - Zeměpis - 10.11. - 17.11

Podkladové video k těžké látce o deskové tektonice... to, co v G5B nechápali je kolem 14 minuty https://uloz.to/file/t9C6SOIkIgKN/mocne-sily-zeme-sopky-avi ale je to celé pěkné:-) nezapomeňte najít, proč má polární záře více barev a proč je vůbec má... zadány souřadnice jako dobrovolný úkol.

G4 - Zeměpis - 9.11. - 16.11 (resp. 18.11), změna!!!

16.11 test být nemůže, je ředitelské volno...
Takže termín stanovuji na vyuč. hodinu, kterou bychom měli při normální výuce, tj. 18.11.2020 v 9:00. Předejte si to, nechci slyšet, že jste to nevěděli!
A je možné (bez záruky), že by to mohlo být i přímo ve škole, v lavicích. Takže to platí i pro tuto variantu!

Dokončen úvod do (nejšířeji vymezeného) regionu JZ Asie (uč.str 60-61)

Spousta z toho již probráno při výše zmíněném přehledu JZ Asie, ale doplňte si vědomosti vytříděním do jednotlivých států popisovaných na str, 62-63.

Příště po testu to prolítnu jen tak, abyste si to případně podtrhali z výpisek. Nebudu to pitvat deatilně, máme málo času.

 

G5B - Zeměpis - 9.11. - 16.11

Podkladové video k těžké látce o deskové tektonice... to, co v G5B nechápali je kolem 14 minuty https://uloz.to/file/t9C6SOIkIgKN/mocne-sily-zeme-sopky-avi ale je to celé pěkné:-) nezapomeňte najít, proč má polární záře více barev a proč je vůbec má... přidám ty souřadnice - přidány.

učivo - stav k 18.9.2020

Do uvedeného data jsme zopakovali regionálku Asie v rozsahu úkolu z distanční výuky v červnu 2020 a dle prezentace vložené v google učebně probrali Japonsko - oporu máte v prezentaci v google učebně. Podobně Čínu. A k tomu stránky z učebnice.

učivo - stav k 18.9.2020

Do uvedeného data jsme zopakovali regionálku Asie v rozsahu úkolu z distanční výuky v červnu 2020 a dle prezentace vložené v google učebně probrali Japonsko - oporu máte v podobě prezentace a listů z učebnice.

učivo - stav k 18.9.2020

Do uvedeného data jsme probrali světové biomy v rozsahu prezentace v google učebně a základu v učebnici na konci. Poté i výškovou členitost. A začali rozložení pevnin a oceánů na Zemi (rovněž graf v google učebně).

ucebnicezacatek i s kódem do učebny:-)

Než dostanete vlastní učebnici. Ten kdo chybí či chyběl, první dvě dvojstrany pročíst, zkusit úkoly za textem.

A ještě kód do učebny: e5zy3gb

G4 - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021

Rozhodnul jsem se napsat test až ve středu, při online hodině. Nemám náladu na další Waterloo, tak doufám, že to bude v pohodě. Učte se prosím. V tu středu ale po testu dostanete do neděle ještě další úkol z úvodu do ČR.

Test proběhne tak, že si připravíte wordovský dokument s fontem, který začíná vaším jménem, já vám budu do Chatu zadávat otázky a vy je budete rovnou vyplňovat do wordu, který následně v termínu odešlete. Tu bude legrace:-) Mějte se a učte se.

G2 - Z - 22. 2. - 6. 2. 2021

Měli jste za úkol takové prvotní seznámení s učebnicí, s Afrikou, práci s textem, snad to padlo na úrodnou půdu...

Do mapy si doplňte vzdálenosti Afriky od ostatních světadílů a najděte hranici s nimi. Tyto (krátké hranice (průlivy, průplavy/šíje) rovněž doplňte do mapy. Najděte krajní body (mysy) na S, Z, V a J Afriky, pojmenujte je. Pod mapu si dle tabulek v učebnici, nebo dle www zapište počet obyvatel Afriky a její rozlohu. Navážeme. Neodevzdávejte. Ve čtvrtek ahoj dle učebnice.

G1 - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021

Opravuji testík z hydrosféry.

Začneme biosféru, ta je taková povídavá a překrývá se s přírodopisem.

Na streamu máte prezentaci, kterou biosféra vyvrcholí... tak to nestudujte, jen prolétněte.

Úkol možná vyplyne z hodiny, nejspíše nějaká doplňovačka...

Tak ne - máte na streamu odkaz na dokument D. Attenborougha - Planeta Země - Od  pólu k pólu. I s pokyny.

G8 - Z - 1. 2. - 5. 2. 2021

Průmysl ČR, viz prezentace stream

G7 - Z - 25. 1. - 29. 1. 2021

Vzhledem k rozhodnutí ředitele o prodloužení prázdnin, prodlužuji zadání o týden.


Rozdělili jsme si s komentářem Afriku na regiony a téměř probrali tu severní.

Máte na streamu povinný úkol.

Ještě sem vložím dokument, který vám přiblíží život v Severní Africe a Sahelu, ten bude dobrovolný, abych vás nepřetížil.
To je on:

https://www.youtube.com/watch?v=mPxxVI-Y5HI

 

Jinak vynikající je Krvavý diamant, Černý jestřáb sestřelen, Casablanca, Slzy Slunce...
Tak když už ztrácet čas u Pc, tak s dobrodružnými vzdělávacími filmy:-)

Tak na 14 dní se mějte, ale nějaký úkol ještě čekejte.

G2 - Zeměpis - 24.1. - 1.2.

Vzhledem k rozhodnutí ředitele o prodloužení prázdnin, prodlužuji zadání o týden.

 

Probrány zeměpisné aspekty živé přírody v Austrálii - přidržte se učebnice a vloženého materiálu.

Zadán úkol: do slepé mapy vypsat státy a teritoria Australského svazu s hlavními městy a odevzdat, je to povinné.

G3 - Zeměpis - 18.1. - 1.2.

Vzhledem k rozhodnutí ředitele o prodloužení prázdnin, prodlužuji zadání o týden.

Dodělejte a včas odevzdejte úkol - slepá mapa místopisných pojmů dle uč. stran 6 a 7. Z posledních třech prací vygeneruji pátou známku a uzavřu je.

Dnes částečně dle vložené prezentace na streamu a částečně dle učebnice str. 8 a 9, vyloženo osídlování S. Ameriky až po vznik USA a Kanady.

 mrkněte na: https://uloz.to/file/NUSGWpSb7Dwq/amerika-pred-kolumbem-1dil-avi

je to jen první díl, ale celá série (osmidílná, Kanada) je velmi nevšední a názorná...

G5A - Zeměpis - 18.1. - 1.2.

26.1.2021:Probrány exogenní procesy do slidu 8

Vzhledem k rozhodnutí ředitele o prodloužení prázdnin, prodlužuji zadání o týden.

 

Proběhl test od 9:55 online cca 15 min. Spousta z vás to nepsala z hlavy, a proto to nestihnula... Začali jsme úvodem do exogenních činitelů, na streamu vložen materiál k prostudování - tenhle materiál je prostě dokonalý... budu se na to odvolávat.

G1 - Zeměpis - 18.1. - 1.2.

26.1.2021: probrány pohyby mořské vody s oporou v knize str. 56 a 57. Hlavně nic nedělejte!

Vzhledem k rozhodnutí ředitele o prodloužení prázdnin, prodlužuji zadání o týden.

 

Dnes dobrána dle učebnice strana 54 a 55. Tedy vlastnosti mořské vody, druhy ostrovů. Pročtěte si žlutý rámeček o historii zámořských objevů, nějaká jména byste měli znát a mohou se tedy později objevit v testíku. Nejlépe si to asi vypsat do sešitu. Nic neposílat. Na streamu úkol.

 A podívejte se na toto, dobrovolně:-)

https://www.youtube.com/watch?v=1W0cg_Q6t4Y

G5B - Zeměpis - 18.1. - 1.2.

25. 1.: Probrány svahové pochody a fluviální procesy až po meandry. Nic nedělejte!

Vzhledem k rozhodnutí ředitele o prodloužení prázdnin, prodlužuji zadání o týden.

 

Proběhl test od 12:50 online cca 15 min. Spousta z vás to nepsala z hlavy, a proto to nestihnula...

Začali jsme úvodem do exogenních činitelů, na streamu vložen materiál k prostudování.

G4 - Zeměpis - 18.1. - 1.2.

Vzhledem k rozhodnutí ředitele o prodloužení prázdnin, prodlužuji zadání o týden.

25.1. Dokončen průmysl Evropy, probráno zemědělství Evropy s tím, že si doplníte zemědělské typy Evropy o příklady plodin a případně států, které do nich patří.

A z minula: Proběhl testík online - úvod do Evropy.

Probrán dle učebnice s bohatým komentářem úvod do těžby a spotřebního průmylsu Evropy.

Vypracovat dle pokynů vložený soubor na streamu (Přírodní zdroje Evropy).

 

G8B - Zeměpis - 18.1. - 1.2.

Dnes probráno dle prezentace na streamu hospodářství ČR obecně, s transformací a vývojem, podmínkami... připravte se na test dle prezentace strana 17 - 25 nahoře.

Vzhledem k rozhodnutí ředitele o prodloužení prázdnin, prodlužuji zadání o týden. 

 

Na sídla ČR ve vaší režii jsme navázali úvodem do hospodářství ČR - historické souvislosti

G1 - Zeměpis - 9.12. - 13.12.

Dokončeno povídání o atmosféře: vrstvy, pasáty, monzuny

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\termín testíku: pátek 11.12.2020 12:00 h v google učebně.

G1 - Zeměpis - 8.6. - 15.6.

Ahoj.

Každý, kdo odevzdal Austrálii, má plus.

Kdo má 4xplus, má v bakalářích 1, kdo 3xplus - za 2, kdo 2x plus - za 3, kdo 1x plus - za 4.

Kontroloval jsem to, ale mohl jsem se splést, rovněž máte do konce týdne na případné doplnění.

V tom samém sloupečku, jako je tato známka za světadíly od Attenborougha, máte v poznámce známku, kterou si myslím, že byste měli dostat.

Upozorňuji znovu, že dle ministerské vyhlášky se nejvíce přihlíží k prospěchu do konce března a poté rovným dílem k práci v dist.výuce a známce z předchozího pololetí.

Takže prostě všichni jedničku nemají... nezlobte se.

Ale ozvěte se, můžu to případně přehodnotit, i když nerad.

S přátelským pozdravem a poděkováním za spolupráci dětem i rodičům - KBujárek

G2 - Zeměpis - 8.6. - 15.6.

U nerozhodnutých jsem oznámkoval regiony Asie (posl.sloupeček).

V tom samém sloupečku máte v tématu známky na vysvědčení.

Upozorňuji znovu, že dle ministerské vyhlášky se nejvíce přihlíží k prospěchu do konce března a poté rovným dílem k práci v dist.výuce a známce z předchozího pololetí.

Takže prostě všichni jedničku nemají... nezlobte se. A někdo, bohužel, i trojku:-/

Ale ozvěte se, můžu to případně přehodnotit, i když nerad.

S přátelským pozdravem a poděkováním za spolupráci dětem i rodičům - KBujárek

G2 - Zeměpis - 11.5. - 18.5.

Ahoj, máte známky v bakalářích.

Pokračujeme na gooclassu; prostudujte strany 14 - 16 a čekejte na ověření.

G1 - Zeměpis - 11.5. - 18.5. !!!vloženo zadání!!! a návrh hodnocení v závěru

Ahoj.

Jelikož jsem měl jen jeden pozitivní ohlas přímo a jeden negativní nepřímo, což se, doufám, vyřešilo omluvou, zveřejněním zdrojů a prodloužením o týden, tak pojedeme dle mého návrhu.

V první části týdne čekejte zveřejnění velmi jednoduchého testíku na první díl našeho seriálu "Sedm světů jedna planeta" od Davida Attenborougha.

Tedy z celkového úvodu a Antarktidy (což bylo v prvním dílu obojí).

Poté to vyplňte a se všemi příslušnostmi pošlete do mého mailu. A mrkněte na druhý díl.

Díky a doufám, že se vám seriál líbí. KB

Myslím, že bude potřeba to nějak hodnotit. Navrhuji za každý převážně správný testík ohodnotit plusem a za 4 plusy jednička. A za všech sedm správně dvě... to, aby ti, kteří neměli dobrý start, měli na vysvědčení, doufejme, nejhůře dvojku.

 

G2 - Zeměpis - 6.5. - 11.5.

Ahoj, pokyny máte na gooclassu. Do pondělka si projděte strany 9 - 13, příští týden to dokončíme a ověříme.

Čekejte na známky z testíku kombinované s odevzdanými mapami.

G1 - Zeměpis - 27.4. - 4.5. důležitý návrh

Ahoj, pedosféru jste posílali do včerejška… čekal jsem. Kdo to stále neodevzdal, fofr! Brzo poskytnu zpětnou vazbu.

Zbývá nám již jen BIOSFÉRA – živý obal Země; souhrn veškerého života na Zemi (pod zemí, na povrchu, ve vodě, ve vzduchu…).

Existence života (organizovaná hmota s vlastním vědomím nebo schopností se rozmnožovat? – definice není vůbec jednoduchá) je základní unikátností naší Země oproti zbytku blízkého (planety a měsíce Sl. soustavy) vesmíru i vesmíru vzdáleného (reprezentovaný zejména exoplanetami). Mám značné pochybnosti, že život mimo Zemi v dohledné době najdeme a kdoví jestli vůbec (uvidíme, co sondy k Europě, měsíci to Jupitera a k Enceladu, měsíci to Saturnu)

Organismy na Zemi se přizpůsobily konkrétním podmínkám, které naše planeta v celé pestrosti nabízí. Podmínky jsou na Zemi odlišné zejména z důvodů klimatických, půdních, existence mořských proudů, přítomnosti (výšky) a lokalizaci pohoří, přítomnosti pasátů či monzunů atp. Na základě těchto přizpůsobení se lze rozdělit biosféru do několika tzv. „Biomů“, které, nicméně, velmi přibližně kopírují zeměpisnou šířku, a tedy podnebné pásy. Jsou to (od rovníku): tropické deštné pralesy (stálezelené a opadavé), savany, pouště a polopouště, středomořské vegetace, stepi, listnaté (a smíšené) lesy mírného pásu, tajga, tundra, polární oblasti (arktická a antarktická). K tomu ještě biomy mořské; např. korálové útesy, mořské hlubiny, mělčiny mírného pásu, polární moře… pro každý tento biom je typická a specifická kombinace podmínek a organismů, které v nich žijí. Uvnitř biomu jsou si organismy podobné s podobnými strategiemi přežití, přes hranici biomu se poměrně rychle charakter organismů i podmínek liší.

Jak vidno, hodně do biosféry má co mluvit přírodopis (BIOlogie)…

David Attenborough – britský ekolog a biolog; popularizátor, natočil (vydal) v roce úchvatný seriál „Planeta Země“, ve kterém velmi přehledně představuje jednotlivé biomy Země. Je to však seriál zejména přírodovědný. Při výkladu z něj úryvky často používám. Málo je zde také zmiňován tlak na biomy v souvislosti s globální změnou klimatu (a je jedno, jaký podíl na ní má člověk, prostě se děje – myslím si, že v tom jako lidstvo máme minimálně hodně namočené ruce).

Máme však štěstí. Právě v těchto týdnech je na Prima ZOOM premiérován nejnovější dokument D. A. „Sedm světů, jedna planeta“. V tomto seriálu po sedmi světadílech světa D. A. klade důraz zejména na měnící se podmínky v biomech a popisuje, jaký vliv to má na organismy v nich. To se nám náramně hodí.

Vím, že máte spoustu práce v profilových předmětech (M, Čj, cizí jazyky atp.). Věnujte se jim s plnou vážností.

V zeměpise to můžeme udělat jinak. Navrhuji, abyste se postupně podívali na všech sedm dílů (jsou i bonusy) tohoto nejnovějšího seriálu. Já to udělám také a ke každému dílu vypracuji krátký testík (a, b, c…), který mi vyplníte. Co se týče známek na vysvědčení, tak dle vyhlášky MŠMT se klade důraz na prvních šest týdnů klasické výuky, známku z prvního pololetí a až poté na výsledky vaší distanční výuky. Já už představu mám. Ten, kdo má obavy, bude testíky vykonávat s mimořádnou pečlivostí

G2 Zeměpis 20.4. - 6.5. prodlouženo, odevzdejte zadané!

Vyhodnocení již napsaného testu proběhne společně s kontrolou odevzdaných map dle zadání z google učebna - sledujte ji:-)

G1 Zeměpis 20.4. - 27.4.

Ahoj.

Jak jsem slíbil, dostanete práci, kterou když vypracujete, tak budete mít zápis z hydrosféry. Využijte vědomosti z videí, vaši učebnici i tři dvojstrany z učebnice, které jsem vám do přílohy jako pomoc vložil (kromě zadání úkolu).

Tedy.: Vpříloze naleznete tři dvojstrany alternativní učebnice k vaší učebnici. A pět stran úkloů, něděste se, není to taková hrůza.

Udělějte si nadpis pedosféra a postupně celými větami, pokud jsde o otevřené otázky, či pečlivým vyplněním ostatních, zapisujte do sešitu. Hledejte informace, všechny jsou skutečně k nalezení v obou učebnicích, které máte k dispozici (vaší papírové i té v příloze). Využijte vědomosti z videí.

Pište to hezky, ať to po sobě přečtete a hlavně já po vás:-)

Až to budete mít, tak to pošlete do mailu jako obvykle, jen někteří z vás mají rezervy v uvedení mailu v předmětu: tedy např.: sekunda, Zeměpis, Bronislav Voslizlo.    ok?

Děkuji. KB

G2 Zeměpis 13.4. - 20.4. (prodlouženo)

Mapy, které jste měli již všichni odevzdat, jsem zkouknul. Většinou nemáte nejvyšší hory, které byly v závorkách z příslušnými pohořími. Doplňte. Na ty testíky mrknu brzo. Jejich výsledek osobně zkontroluji a zohledním odevzdání a úroveň mapy, abych vytvořil známku.

Stále na tyto mapy čekám... to je to prodloužení. Vkládejte je do google classroomu.


Vzápětí dostanete další zadání - další mapu. Tak si v materiálech projděte horizontální členitost Asie - do ní zjednodušeně (pro potřeby druhé mapy) zahrnujeme pobřežní čáru (poloostrovy, ostrovy, průlivy, zálivy atp.) a vodstvo na souši (řeky, jezera, přehrady, mokřady, bažiny atp.). To je do 20.4. teoreticky dle knihy. Pak přijde ta druhá mapa - zadání na gooclasu.

Zdravím KB

G1 Zeměpis 13.4. - 20.4. (prodlouženo)

Ahoj, úkoly opravím.

Teď si uděláme promítání, jako kdybychom využívali čerstvě nově nainstalovaný dataprojektor:-( ach jo.

Pročtěte si pedosféru z učebnice, teď vám nic zveřejňovat nebudu, v učebnici je to v pořádku.

Přiložím sem odkazy na videa o hydrosféře, nejdůležitější je to první, nejodbornější to druhé a mému srdci nejbližší to třetí, neboť je průvodcem můj oblíbenec . pan doktor Cílek:-)

Podívejte se na ně, ať až vám po Velikonocích zadám nějaký úkolek (spočívající v podstatě ve vytvoření zápisu), nemusíte lovit informace v učebnici či na internetu a nezatěžujete rodiče:-)

Podotýkám, že tuhle látku vykládám rád, protože pedosféra je v podstatě křižovatkou všech dílčích oborů zeměpisu a takovou špičkou ledovce vztahu člověka k přírodě. Bez půdy pečlivě opečovávané bude lidstvo v existenčních problémech... ale to z videí (a naléhavosti sdělení dr. Cílka) pochopíte sami.

Doufám, že to pro vás bude alespoň trochu stravitelné. Buďte trpěliví a pozorní.

videa:

1/ https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

2/ https://www.youtube.com/watch?v=-ItqVHvxqcU

3/ https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10394063763-neztracejme-pudu-pod-nohama

 

ale třeba i: 4/ https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc                         nebo   5/ https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs

KB

 

 

hydrosféra hodnocení

Ahoj, zatím bez dvou, jste všichni zvládli úkoly a výpisky moc hezky. Děkuji. Poznamenal jsem si to. Pracujte dál, pedosféru máte zadánu a na ní si uděláme testík. Zatím to nebudu zavádět do google classroom, protože jsem nedostal ani zdaleka jednomyslnou kladnou odezvu. Krásné Velikonoce; s nadějí. KB

Sekunda pokyny k 07042020

Prosím, vždy pečlivě do předmětu uveďte - postupně takto:

Třída, Příjmení, Jméno, název - téma zadání

Jinak je to pak hledání v kupce sena

Velmi děkuji

Předřazený pokyn: vzhledem k tomu, že se pauza protáhne, dle posledních zpráv do konce měsíce jistě, tak průběžně sledujte moji (všech učitelů) nástěnku; bude nutné, abyste vypracovávali něco jako desetiminutovky a posílali mi je na služební mail vyplněné tak, abych je mohl oznámkovat. To vše k přesně stanovenému termínu. Nezapomeňte do předmětu mailu vždy napsat svoje jméno a třídu. Jinak to nejsem schopen třídit. Děkuji a držte se.

Dle pokynů z posl. hodiny si do slepých map vypracujte místopis všech pojmů ze stran 42-51 učebnice. Mapy mi odevzdáte ihned po návratu do školy a budete za ně ohodnoceni jako z desetiminutovky.

Pozorně si prohlédněte si prezentaci,kterou přikládám v příloze. Vypracoval ji vzorně kolega Lukáš Kučera z Mariánských Lázní.

18/3

Zdravím po týdnu. Situace se mění neustále:-(

Mapu a následující vyplněné prac. listy mi pošlete do 25. 3. 2020 12h:

Přečtěte a pochopte všechny kapitoly o Austrálii a Oceánii (využijte prezentaci) minimálně v takovém rozsahu, abyste byli schopni následujícího:

Vložím vám jako přílohu pracovní listy, které by bylo nejlepší si vytisknout a ručně doplnit a poté naskenovat, nebo velmi kvalitně nafotit mobilním telefonem a poslat, a nebo je vyplnit v digitální podobě a poslat, ale upozorňuji, že si důrazně nepřeji, aby mi přišlo třicet identických kopií, budu to brát jako podvod. Každá digitální kopie bude originál (volba fontu, velikosti písma, umístění textu atp.), totéž platí pro mapy.

Shrnutí v příloze si vlepte do sešitu.

Oznámkuji je jako desetiminutovku, čili dvě známky - mapa, prac. listy.

Přeji hodně pevnou vůli nepodlehnout pokušení, že jde o prázdniny.

 

25/3

Vyčkejte prosím na další zadání, asi se utopím v mailech:-(

Nadepište si do sešitů nadpis Asie a podívejte se na video kolegy Kletečky:

https://www.youtube.com/watch?v=a0ia2_8PHRg

Jako minimální zápis do úvodu Asie - přírodních podmínek, to asi stačí. Zanášejte místopisné pojmy do slepé mapy. Učebnice nemáte, vymyslím způsob, jak vám je dodat. Asi fomou scanu jako přílohy.

Občas kontrolujte nové pokyny. Příští týden jistě. Díky. KB

 

Novinky k 2. dubnu

 Dám vám do příloh učební texty k Asii, prečtěte si to a čekejte na zadání, půjde o slepou mapu s význačnými místopisnými pojmy Asie.

Zadání:

Pečlivě vypracujte do slepé mapy:
Vytiskněte a vyplňte, případně doplňte digitálně slepou mapu z přílohy.
Pojmenujte ji "Asie - vertikální členitost".
Vybral jsem pečlivě cca 40 pojmů, které budou nutné pro další výklad (jinak nemají smysl, že?:-)), jsou v přiloženém doc souboru.
Velká část z nich má chlíveček nebo kótu v mapě, ostatní vhodně umístěte.
Posílejte na mail a připojte komentář, jestli jste schopni a ochotni pracovat v google classroom (případně, jestli již pracujete); netlačím na to...
Tímto tato kopie mapy skončí, další pojmy budou do jiné.
Pohrajte si s tím, zanášené pojmy vnímejte a říkejte si je nahlas, ať se vám drábkem zachytí v podvědomí:-). Odevzdáte je do 14. 4. 9:00 hod, a s nimi nějakou drobnou práci, kterou mi vyfotíte vypracovanou ze sešitu... čekejte.
Držím palce;
nevím - li, či nechápu, tak se ptám, že?

Jonáš Bradík mi potvrdil, že máte již dvě google třídy, tak jsem ji založil, heslo pro vstup je v dokumentu v příloze. Heslo je intuitivní:-)

7. dubna:

Další zadání jsou na google classroom Zeměpis sekunda, tak se přihlašte, již skoro dvacet spolužáků tam je, děkuji.KB

 

 

 

 

Prima - pokyny k 08042020

Prosím, vždy pečlivě do předmětu uveďte - postupně takto:

Třída, Příjmení, Jméno, název - téma zadání

Jinak je to pak hledání v kupce sena

Velmi děkuji

Předřazený pokyn: vzhledem k tomu, že se pauza protáhne, dle posledních zpráv do konce měsíce jistě, tak průběžně sledujte moji (všech učitelů) nástěnku; bude nutné, abyste vypracovávali něco jako desetiminutovky a posílali mi je na služební mail vyplněné tak, abych je mohl oznámkovat. To vše k přesně stanovenému termínu. Nezapomeňte do předmětu mailu vždy napsat svoje jméno a třídu. Jinak to nejsem schopen třídit. Děkuji a držte se.

Probrali jsme z litosféry strany 30 a 31. Zopakujte.

Pokračujte stranami 32 a 33. Dno oceánů. Nakreslete si blogdiagram ze strany 33 nahoře s popisem. Opište shrnutí. Zkuste si odpovědět na otázky za kapitolami.

V příloze posílám "Litosférické desky aneb putující kontinenty". To se rovněž naučte a opište či vystřihněte a vlepte do sešitu. K odevzdání si připravte puzzle litosferických desek, které si vytisknete, vystřihnete všechny litosférické desky z předlohy a nalepíte je na papír správně tak, aby vznikla jednolitá mapa světa složená z posládaných litosférických desek - odevzdáte mi je ihned po skončení volna a dostanete za to známku jako z desetiminutovky.

18/3

Zdravím po týdnu. Situace se mění neustále:-(

Proto (změna): sestavené puzzle litosferických desek velmi pěkně vyfoťte a pošlete mi do mailu. Doufám, že je jasné, že žádné dvě nebudou totožné:-) Uciňte tak do 25. 3. 2020, ale vždyť už to máte, ne? - dostanete za to známku.

Je mi skutečně mimořádně líto, že vám nemohu vysvětlit (konkrétně) litosféru osobně tak, jak jsme zvyklí, s diskusí a úpravou náplně i tempa hodiny dle vašeho zájmu...

Musíme na to jinak. Přečtěte a pochopte celou kapitolu o litosféře minimálně v takovém rozsahu, abyste byli schopni následujícího:

Vložím vám jako přílohu pracovní listy, které by bylo nejlepší si vytisknout a ručně doplnit a poté naskenovat, nebo velmi kvalitně nafotit mobilním telefonem a poslat, a nebo je vyplnit v digitální podobě a poslat, ale upozorňuji, že si důrazně nepřeji, aby mi přišlo třicet identických kopií, budu to brát jako podvod. Každá digitální kopie bude originál (volba fontu, velikosti písma, umístění textu atp.)

Tyto vyplněné pracovní listy mi pošlete přesně do týdne do 12té hodiny 25. 3. 2020!

Oznámkuji je jako desetiminutovku.

Přeji hodně pevnou vůli nepodlehnout pokušení, že jde o prázdniny.

 

25/3

Vyčkejte prosím na další zadání, asi se utopím v mailech:-(

Dobrý den, vložím Vám sem odkazy na úvodní videa na hydrosféru, tak se na ně podívejte, mějte u toho otevřenou učebnici a porovnávejte informace, vhodné by bylo si udělat poznámky - důležité věci, myslím, z videí přímo vyplývají. Do sešitů si zapište nadpis hydrosféra a čekejte na další pokyny. Děkuji, KB

https://youtu.be/Zm_lqw4ui2M 

https://youtu.be/UC-Yi1vgGlo 

Kdybyste narazili na nějaká podobné hezká videa, tak mi na ně pošlete odkaz, já to omrknu a třeba to sem vložím.

Práce k vypracování do 7. 4. 2020

Ahoj. Mám tu pro vás práci, kterou si doplníte zápis v hydrosféře a pošlete mi to, jako minule do mailu. Tentokrát, ale prosím z mailu, který vám byl přidělen školou
(xaver.vokurka@bgv.cz    to je příklad!!!):-)

Držte se i tak pokynu úplně zezhora tohoto (blogu?) článku.

Budete to mít v příloze jako hydrosféra + číslo.

První čtyři jsou stránky z jiné učebnice než máte, ale používejte samozřejmě (i) ty své.

Poslední dvě jsou úkoly; první psací a spojovací; druhá doplnění jednotlivých fází koloběhu vody v přírodě. Tyto dvě poslední stránky vypracujte do sešitu a vyfocené, či naskenované pošlete. Kdo toho není schopen, tak to vyplní digitálně a pošle tak.

K vypracování přiložte tvrzení, jestli jste schopni pracovat v učebně google classroom. Díky

Držím palce a mějte se, od neděle, skutečně jarně. KBujárek

 

Nové zadání k 8.4.2020, shlédněte do úterý po Velikonocích

Ahoj, úkoly opravím.

Teď si uděláme promítání, jako kdybychom využívali čerstvě nově nainstalovaný dataprojektor:-( ach jo.

Pročtěte si pedosféru z učebnice, teď vám nic zveřejňovat nebudu, v učebnici je to v pořádku.

Přiložím sem odkazy na videa o hydrosféře, nejdůležitější je to první, nejodbornější to druhé a mému srdci nejbližší to třetí, neboť je průvodcem můj oblíbenec . pan doktor Cílek:-)

Podívejte se na ně, ať až vám po Velikonocích zadám nějaký úkolek (spočívající v podstatě ve vytvoření zápisu), nemusíte lovit informace v učebnici či na internetu a nezatěžujete rodiče:-)

Podotýkám, že tuhle látku vykládám rád, protože pedosféra je v podstatě křižovatkou všech dílčích oborů zeměpisu a takovou špičkou ledovce vztahu člověka v přírodě. Bez půdy pečlivě opečovávané bude lidstvo v existenčních problémech... ale to z videí (a naléhavosti sdělení dr. Cílka) pochopíte sami.

Doufám, že to pro vás bude alespoň trochu stravitelné. Buďte trpěliví a pozorní.

videa:

1/ https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

2/ https://www.youtube.com/watch?v=-ItqVHvxqcU

3/ https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10394063763-neztracejme-pudu-pod-nohama

 

ale třeba i: 4/ https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc                         nebo   5/ https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs

KB

 

 

 

 

uvod do Evropy septima

s,z,j,Evropy

kvartystřevropa

polskokvarty

septimaBmotivaceEvropa

evropakvarta

afrika

Ve spěchu...

sekunda - BIOMYazvirenaAfriky

sekundadobrovolAfrika

australieaoceaniesexta

hospodářství Evropy

slepa mapa Evropy k tisku na A3

K zamyšlení od ostravského kolegy pro rodičovstvo, žactvo i externí...

krajinysameriky

projektový den Lužické sedmistovky - pokyny pro den druhý

evropaknihakvarty

Zde se můžete inspirovat k mému výkladu:-)

sextaoceanaapoloblasti

primakartografie

tercie australie ucebnice

sexta moře sveta

biomy sexta

sekunda biomy

septimab sloupecky heslo lonske:-)

Blizky vychod vs. Zakavkazsko vs. Stredni Asie

sextabasiepodkladypromapu

ict konektory atp

Proj den Luzicke sedmistovky