Foberová Lenka Mgr.

Profil učitele

Biologie a estetická výchova

Foberová Lenka Mgr.

Kontakt: foberova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden 6. 5. – 9. 5.

BIOLOGiE

G6

 • Hmyz (charakteristika, zástupci, význam hmyzu, ohrožení)
 • Měkkýši (charakteristika, zástupci, inteligence hlavonožců)
 • Ostnokožci (charakteristika, zástupci, ohrožení, zajímavosti)
 • Strunatci (charakteristika, systematika, porovnat se skupinou bezobratlých živočichů)
 • Ochrana živočichů, ohrožené druhy, ekologické organizace (aktuální informace – student se na toto téma připraví sám)
 • Mihule a sliznatky (materiál v učebně)
 • Paryby (materiál v učebně)
   

G7

 • Trávicí soustava
 • Vylučovací soustava
 • Kožní soustava
 • Smysly
 • Spánek a jeho poruchy

 

ESTETICKÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESV

 • Andy Warhol (pop art)
 • Frida Kahlo (její život a tvorba)
 • Salvador Dalí (surrealismus)
 • Představení své kreativní tvorby

Samostatně se připravit.

VV

 • Pravěk (umění)
 • Starověký Egypt (umění)
 • Představení své kreativní tvorby (malování, fotografie, divadlo atd.)

Známka z klasifikačního týdně se započítává 2krát. Student bude připraven na všechna témata. Témata vypsaná kurzívou jsou dobrovolná.
Zkoušení bude probíhat ve třídě: SEKUNDA

V příloze naleznete časový harmonogram. Raději si termín své zkoušky ověřte.

Google učebna

Google učebny pro všechny třídy (kde vyučuji) stále fungují.

 • jsou doplňovány o zajímavé informace a aktuální dění k jednotlivým tématům
 • studenti zde získávají doplňující materiál k učivu a plánovaným testům
 • jsou zde zadávány předem oznámené úkoly

Nabídka kroužku

Kreativní hrátky...vyrob si klíčenku, ozdob si příbor, ozdob se náušnicemi. To všechno můžeš vyzkouzlit z polymerových hmot, jak pro sebe, tak pro své blízké. Letáček v příloze. smiley

Kdy? Aktivita bude probíhat zpravidla 2x do měsíce. Pro účastníky kroužku bude zřízena google učebna, ve které se vždy a včas dozvíte termín a místo konání kroužku.

Po obědě… od cca 14:10 do cca 15:40 (STŘEDY)

Více info: Mgr. Lenka Foberová

foberova@bgv.cz

Podmínky klasifikace pro rok 2021/22

Podmínkou klasifikace je splnění minimálně 80 % zadaných prací (referáty, písemné práce, testy, případně ročníkové práce atd.).

S podmínkami systému známkování jsou všichni studenti seznámeni v průběhu vyučovacích hodin.

Podrobné informace ke stažení v příloze.

Informace k učebnicím (BI) pro tento školní rok jsou zveřejněny v google učebnách.

Učebnice a doporučená literatura

Povinné učebnice
G5 - Biologie rostlin (Fortuna)
G6 - Biologie živočichů (Fortuna)
G7 - Biologie člověka (Fortuna)


Doporučená učebnice
G8 - Genetika: Eduard Kočárek (nepovinná)

Doporučený studijní materiál pro všechny ročníky
Biologie pro gymnázia (Jan Jelínek; Vladimír Zicháček)

https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/f35/f3528ff3c28ae80ee49dc497d658f323.jpg