Foberová Lenka Mgr.

Profil učitele

Biologie a estetická výchova

Foberová Lenka Mgr.

Kontakt: foberova@bgv.cz

Projektové dny 2023/2024

Kouzlo bižuterie

Společný projekt s RNDr. Štěpánkou Dlouhou 
Zápis: v pátek od 9:40 (malý kabinet u G7B - L. Foberová) 
Kapacita: 15 žáků

Projektové dny pro všechny tvořivé studenty se zájem o bižuterii a kreativní tvoření. Vyzkoušíme si základní techniky ze světa šperkařství, povíme si o jednotlivých typech korálků, komponentů a dalších pomůcek. Z technik se zaměříme především na navlékání korálků, ketlování, cínování a polymerové hmoty. V plánu je exkurze a workshop ve výrobně korálků v Jablonci nad Nisou. POZOR! Předpokládá se peněžní příspěvek na nákup materiálu a na náklady exkurze (cesta, vstupné, kreativní dílna) ve výši 500 Kč. 

1. Projektový den (středa 27. 9. 2023)

Seznámíte se s materiálem a technikami využívanými ve šperkařství - nejprve teoreticky za pomoci prezentace a videoukázek, následně prakticky. Vlastnoručně si vyrobíte první šperky (navlékané náramky a zvířátko z rokailových korálků).

2. Projektový den (pondělí 23. 10. 2023)

Vypravíte se do města Jablonec nad Nisou, které se výrobou bižuterie proslavilo po celém světě. Navštívíte zde výrobnu korálků s tradicí už od roku 1711. Budete mít možnost spatřit celý proces výroby korálků přímo v provozu a zúčastníte se kreativní dílny, při které si vytvoříte vlastní skleněný skvost. Bude-li čas, nakouknete také do Muzea skla a bižuterie, které je jediné svého druhu na světě.

3. Projektový den (úterý 19. 3. 2024)

Můžete se těšit na výrobu ketlovaných šperků a šperků z polymerové hmoty.Rozdělíme se do skupin k domácí přípravě na prezentační projektový den, pro který plánujeme vyrobit postery o jednotlivých šperkařských technikách. Odvážnější z vás se mohou proměnit na modely a modelky a vyrobené šperky pro postery nafotit. 

4. Projektový den (pátek 26. 4. 2024) 

Na prezentačním projektovém dni spolužákům představíte své vlastní výtvory, které budou doplněny o postery ke zvoleným technikám Dále zde bude k vidění výstava materiálu, pomůcek a knih o šperkařství. Pokud zbyde materiál, je možné uspořádat tvořivou dílničku s minitrhem bižuterie.

Náplň hodin ESV

Třídy G5 a G6 každoročně rozdělujeme do skupin dle preferencí studentů do dvou skupin výtvarné sekce a jedné hudební. Jednotlivé skupiny by měly být početně vyvážené.

Náplň ESV - vyučující Foberové

  • teorie průřezově od pravěku po moderní umění
  • sebevyjádření formou referátu (prezentace - powerpoint/prezi) na vlastní téma, které se bude týkat ESV
  • seberealizace formou ročníkové práce tentokrát na libovolné téma (díla budou minimálně jeden rok vystavena školou na chodbách/ve školním klubu)
  • úklid půdy
  • portfolio s fotografiemi (2. patro) čeká na obměnu aktuálními fotografiemi (práce po skupinu)

Google učebna a kontakt

Google učebny pro všechny třídy (kde vyučuji) stále fungují.

  • jsou doplňovány o zajímavé informace a aktuální dění k jednotlivým tématům
  • studenti zde získávají doplňující materiál k učivu a plánovaným testům
  • jsou zde zadávány předem oznámené úkoly

Osobně jsem k dispozici ve dnech: ÚT, ČT a PÁ.
Dotazy na email: foberova@bgv.cz

Podmínky klasifikace pro rok 2023/24

Podmínkou klasifikace je splnění minimálně 80 % zadaných prací (referáty, písemné práce, testy atd., u ročníkové práce 100% splnění). Studenti si důsledně vedou sešit se zápisem. Absence nepřevyšuje 30 % zameškaných a omluvených hodin (v souladu se školním řádem).
S podmínkami systému známkování jsou všichni studenti seznámeni v průběhu vyučovacích hodin a dokument osobně podepisují.

Informace k učebnicím (BI) pro tento školní rok jsou zveřejněny na nástěnce učitele níže.

Učebnice a doporučená literatura

Povinné učebnice

G4 - Přírodopis pro 9. tř. geologie a ekologie (poskytne škola)
G5 -
Biologie pro gymnázia 1. ročník (poskytne škola)
G6 - Biologie pro gymnázia 2. ročník (poskytne škola)

Doporučená učebnice
G8 - Genetika: Eduard Kočárek (pouze doporučená)


Doporučený studijní materiál pro všechny ročníky
Biologie pro gymnázia (Jan Jelínek; Vladimír Zicháček)

https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/f35/f3528ff3c28ae80ee49dc497d658f323.jpg