Krejčí Václav Mgr.

Profil učitele

Chemie, volnočasová aktivita Chemie hrou

Krejčí Václav Mgr.

Kontakt: krejci@bgv.cz

Okruhy z chemie pro klasifikační týden - červen 2022 / G6.B

Okruhy z chemie pro klasifikační týden 6.6. – 10.6. 2022

 

Sexta A/B

 

 

 

 

  1. Kovy – vlastnosti, sloučeniny, reakce, výroba, slitiny, využití
  2. Redoxní reakce - vyčíslování
  3. Srážecí reakce, iontový zápis, vyčíslení
  4. Neutralizace, princip reakce, vyčíslení
  5. Koordinační sloučeniny – teorie, ligandy, názvosloví

 

 

Názvosloví anorganických sloučenin (oxidy, peroxidy, superoxidy, sulfidy, hydroxidy, bezkyslíkaté i kyslíkaté kyseliny a jejich soli, hydrogensoli, hydráty solí, thiokyseliny a jejich soli, peroxokyseliny a jejich soli, hydridy)

 

 

 

 

Nezapomeňte ke zkoušce donést sešit, studijní průkaz a zápisový lístek.

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Václav Krejčí

 

Okruhy z chemie pro klasifikační týden - červen 2022 / G6.A

Okruhy z chemie pro klasifikační týden 6.6. – 10.6. 2022

 

Sexta A/B

 

 

 

 

  1. Kovy – vlastnosti, sloučeniny, reakce, výroba, slitiny, využití
  2. Redoxní reakce - vyčíslování
  3. Srážecí reakce, iontový zápis, vyčíslení
  4. Neutralizace, princip reakce, vyčíslení
  5. Koordinační sloučeniny – teorie, ligandy, názvosloví

 

 

Názvosloví anorganických sloučenin (oxidy, peroxidy, superoxidy, sulfidy, hydroxidy, bezkyslíkaté i kyslíkaté kyseliny a jejich soli, hydrogensoli, hydráty solí, thiokyseliny a jejich soli, peroxokyseliny a jejich soli, hydridy)

 

 

 

 

Nezapomeňte ke zkoušce donést sešit, studijní průkaz a zápisový lístek.

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Václav Krejčí