Hocko Stanislav Mgr.

Profil učitele

Tělesná výchova a zeměpis

Hocko Stanislav Mgr.

Kontakt: hocko@bgv.cz

Zeměpis_okruhy učiva ke zkoušce (6.-9.6.2022) / G7.

Okruhy učiva ke zkoušce ze zeměpisu (6.-9.6.2022)

1. AFRIKA

Afrika_lokalizace země: https://online.seterra.com/cs/vgp/3163
Afrika_ lokalizace města: https://online.seterra.com/cs/vgp/3231
Fyzická geografie_lokalizace
1. Středozemní moře, 2. Libyjská poušť, 3. Somálský poloostrov, 4. Viktoriino jezero, 5. pohoří Velký Atlas, 6. Kilimandžáro, 7. Rudé moře, 8. Suezský průplav, 9. Gibraltarský průliv, 10. Guinejský záliv,  11. jezero Malawi, 12. jezero Tanganika, 13. Dračí hory, 14. řeka Nil, 15. řeka Kongo, 16. řeka Niger, 17. Kanárské o., 18. Adenský záliv, 19. pohoří Hoggar, 20. pohoří Tibesti, 21. Sahara, 22. Sahel, 23. Čadské jezero, 24. řeka Senegal, 25. řeka Zambezi, 26. mys Dobré naděje, 27. Atlantský oceán, 28. Indický oceán, 29. poušť Namib, 30. Madagaskar, 31. Mosambický průliv, 32. Východoafrická vysočina, 33. Etiopská vysočina, 34. Maskarény, 35. Komory, 36. Seychely, 37. Konžská pánev, 38. řeky Černá Volta a Bílá Volta, 
39. poušť Kalahari

Afrika_regionální zeměpis - studijní podklady viz. příloha a google učebna

2. ASIE

Asie_lokalizace státy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3646
Asie_místopis: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3454  + příloha
 

Zdroje: podklady google učebna, atlas světa (https://atlas.mapy.cz)

TV_okruhy učiva ke zkoušce (6.-9.6.2022)

Okruhy učiva ke zkoušce z TV (6.-9.6.2022)

 

1. SOV (Sazka olympijský víceboj) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo, dribling s basketbalovým míčem

2. Míčové hry - fotbal, basketbal, volejbal, házená - pravidla sportovních her, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, odbíjení, přihrávka, chytání míče, střelba, slalom)

3. Florbal - pravidla, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, přihrávka, střelba, slalom)

4. Badminton - pravidla, základní dovednosti, hra

5. Stolní tenis - pravidla, základní dovednosti, hra

6. Gymnastika - základní prvky do dopadové žíněnky (kotoul vpřed, kotoul vpřed letmo, parakotoul), hrazda (výmik)

Sportovní kroužky 2021-22

Maturitní ples 2023