Mágrová Klára Mgr.

Profil učitele

Dějepis

Mágrová Klára Mgr.

Kontakt: magrova@bgv.cz

Podmínky a pravidla klasifikace na školní rok 2021/2022

Podmínky a pravidla klasifikace ve školním roce 2021/2022 (DĚJEPIS)

  • Žák/student je povinen vyhotovit samostatné práce
  • Žák/student je povinen splnit a prezentovat zadané skupinové práce
  • Na nižším stupni gymnázia je povinné vedení sešitu, je hodnocena jeho úprava 
  • Pokud žák/student chybí, je povinen se domluvit s vyučujícím na náhradním termínu zkoušení
  • Pokud žák/student chybí při rozdávání známek, je povinen si sám zjistit známku u učitele
  • Pokud žák/student neodevzdá během pololetí max. 20 % prací, nebude klasifikován. Pro následnou klasifikaci je nutné odevzdání chybějících prací
  • Každá známka má jinou váhu, nelze si počítat průměr známek
  • Do celkové známky se počítá také aktivita v hodině, přístup k předmětu (dobrovolné úkoly, příprava pomůcek na hodinu) – to vše může změnit celkovou známku
  • V době zavedení distanční výuky je žák/student povinen plnit zadané úkoly

Konzultace: Po, Út a Čt nebo e-mail: magrova@bgv.cz 

Projektové dny 2021/2022 - Varnsdorfský quest

Název projektu: Varnsdorfský quest

Co nás čeká? Naučíme se vytvořit tzv. hledačku (quest) - netradiční „cestu za pokladem“, při níž se člověk pobaví a něco nového dozví. Při přípravě questu se zaměříme na regionální historii. Pracovat budeme ve skupinách. Graficky zpracovaná hledačka bude v Městském informačním centru Varnsdorf k dispozici pro návštěvníky města.

 

1. den, 5. 10. 2021 (Rumburk, Varnsdorf): V Rumburku si jednu hledačku vyzkoušíme na vlastní kůži. V literatuře se seznámíme s architektonickými pamětihodnostmi a opomíjenými památkami Varnsdorfu. 

2. den, 4. 11. 2021 (Varnsdorf): Ve městě obejdeme vytipované pamětihodnosti. Vybereme nejvhodnější trasu. Sepíšeme doprovodné texty (PC, učebna IVT) 

3. den, 4. 3. 2022 (Varnsdorf): Vyzkoušíme trasu navržené hledačky, odstraníme nalezené nedostatky. Pořízení fotodokumentace z tvorby questu. Grafické zpracování questu  

4. den, 21. 4. 2021 (Gymnázium Varnsdorf): Prezentace projektu pro žáky/studenty Gymnázia

Varnsdorf 

 

Počet účastníků: max. 12 osob - obsazeno (věkově není omezeno, vítáni jsou tvořiví účastníci, kteří se umí dívat kolem sebe)

Přihlášení: do 20. 9. 2021 osobně nebo na e-mail: magrova@bgv.cz