Dlouhá Štěpánka RNDr.

Profil učitele

Biologie. "Od mozku k srdci je na čtvrt sáhu a byť to jako štreka zdá se, vím že to ujdu, ač je to záhul. Tak utíkám za srdce hlasem." Xindl X

Dlouhá Štěpánka RNDr.

Kontakt: dlouha@bgv.cz

Podmínky klasifikace a klasifikační týdny

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN 6. - 9. 6. 2022

Milí studenti,
z následujících témat budu zkoušet v klasifikačním týdnu. Kapacita mého zkoušení je 32 žáků celkem. Zkouším v učebně biologie v těchto dnech a časech:
Po 8.00 - 12.45
Út 10:00 - 11.45, 12.50 - 13.35
Čt 10:00 - 12.30
Pokud si vyberete právě biologii, připravte se, prosím, na následující:

TŘÍDA G1A A G1B
- poznávání měkkýšů a pavoukovců - viz Poznávačka měkkýšů a pavoukovců v sekci "Práce v kurzu" v Učebně
- měkkýši (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
- členovci (společné znaky skupiny, přehled hlavních skupin), trilobiti (Barrande)
- pavoukovci (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
Průběh zkoušky: 5 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

TŘÍDA G2
- poznávání obojživelníků, plazů a hrabavých ptáků v sekci "Práce v kurzu" v Učebně
- plazi (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
- ptáci (společné znaky skupiny, anatomie, přehled hlavních skupin, zajímavosti)
     - vejce
     - peří
Průběh zkoušky: 5 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

 TŘÍDA G3
- poznávání částí dýchací, trávicí a vylučovací soustavy - viz pracovní listy na dané téma
- trávicí soustava
- vylučovací soustava
- nervová soustava - pouze neuron (nervová buňka) a reflexní oblouk
Průběh zkoušky: 5 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

TŘÍDA G5 
- poznávání nahosemenných rostlin a krytosemenných dřevin - viz Poznávačka nahosemenných a dřevin v sekci "Práce v kurzu" v učebně
- stavba těla a orgány rostlin
     - kořen (makroskopická i mikroskopická stavba, funkce, typy)
     - stonek (makroskopická i mikroskopická stavba, funkce, typy)
     - list (makroskopická i mikroskopická stavba, funkce, typy)
- vodní režim rostlin (osmóza, kapilární elevace, transpirace)
Průběh zkoušky: 5 položek z poznávačky + teoretické znalosti (maximálně 12 minut celkem)

PODMÍNKY A PRAVIDLA KLASIFIKACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  • absolvování všech písemných testů (v případě nepřítomnosti si, prosím, domluvte náhradní termín; studenty s chybějícími známkami z testů prioritně zapíšu na ústní zkoušení během klasifikačního týdne)
  • bodové hodnocení: písemné testy, protokoly z laboratorních cvičení, eseje a referáty: 25-35 bodů, aktivita při hodině a malé prezentace: 5 bodů, ústní zkoušení během klasifikačního týdne: 50 bodů
  • orientační průběžnou známku je možné zjistit poměrem celkového dosaženého počtu bodů z maximálního možného počtu bodů takto: 1-0,85 výborný, 0,84-0,7 chvalitebný, 0,69-0,5 dobrý, 0,49-0,3 dostatečný, 0,3-0 nedostatečný (např. 80 získaných bodů ze 100 možných = 0,8, tzn. chvalitebný prospěch)
  • k průběžnému hodnocení své práce mají studenti mj. individuální přístup přes Google Učebnu své třídy

Konzultace: Po, Út nebo na e-mailu dlouha@bgv.cz

Projektové dny 2021/2022

SRDCEM PRO PARK - Nebuďme v Českém Švýcarsku jen hosty

Organizace: Mgr. Marek Jasa, RNDr. Štěpánka Dlouhá
Počet účastníků: max. 24 studentů KAPACITA NAPLNĚNA (už jen náhradníci)

Národní park České Švýcarsko je jedním z největších přírodních pokladů České republiky: Krajina plná divokých roklí, hustých lesů a rozeklaných pískovcových skal, kterou jako hluboká jizva protíná kaňon Labe. Unikátní území, jež na území Evropy nemá obdoby. A přestože podléhá nejvyššímu stupni ochrany přírody, zůstává křehké a zranitelné. Poslední roky nám víc než kdy jindy ukazují, že i lesní království, které se zdá být stálé a neotřesitelné, může svou tvář změnit z roku na rok.

Cíle projektových dnů: 

Hmatatelným cílem je přímá pomoc přírodě. Přínosem, který sice na první pohled vidět není, ale je neméně cenný, je posílení sepětí s krajinou, ve které žijeme. Jen to, co důvěrně známe a na čem nám záleží, můžeme efektivně chránit. Nebuďme v Českém Švýcarsku jen hosty. Podílejme se na jeho ochraně vlastními silami!
Podrobný program PD je přiložen níže.

Přihlášky přes školní účet ZDE.
Studenti G1A a G1B se mohou přihlásit e-mailem nebo osobně u organizátorů.

Informace ke studiu

Milí studenti,

podrobné informace ke studiu biologie máte stále k dispozici v Google Učebnách jednotlivých tříd. Tím se myslí především:

  • studijní a informativní materiály
  • přehledy známek a hodnocení práce
  • zadání domácích úkolů a zadání projektů
  • testy a kvízy

V případě potřeby jsem vám k dispozici na e-mailu: dlouha@bgv.cz a nebo tel.: 777 269 664. Ve školním roce 2021/2022 mě ve škole potkáte v Po, Út a Pá.

Těším se na viděnou při hodinách biologie!

Děsivé obludárium

Katalog k výstavě fantastických zvířat ze školní přírodovědné sbírky, která proběhla při dni otevřených dveří dne 28. 11. 2019.