Hrabal Milan Mgr.

Profil učitele

Angličtina, AP – horolezectví a cvičení pro děti. „Čas je relativní. Času je pořád hodně a najednou není žádný.“

Hrabal Milan Mgr.

Kontakt: hrabal@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden - AJ + KAJ (HRA) - G7 / G7.

AJ
Zkouší se učivo probrané v tomto pololetí v rozsahu učebnice (SB).
Každá lekce je rozdělena na 2 poloviny. Každá polovina je samostatná otázka (slovní zásoba, gramatika a téma lekce.)
1. otázka: str. 18 - 23
2. otázka: str. 22 - 27
3. otázka: str. 32 - 37
4. otázka: str. 36 - 41
5. otázka: str. 44 - 49

Příprava na zkoušku je 15 minut.
Zkouším v klubu
 
KAJ
Vyber si libovolných 10 maturitních okruhů (viz GU), napiš je na papír v pořadí 1 - 10. 
U zkoušky si vylosuješ jeden okruh a po 15 minutové přípravě o něm budeš 5 minut hovořit samostatně a zbytek času (cca 10 minut) se o něm budeme společně bavit.

Požadavky na klasifikační týden - AJ + KAJ (HRA) - G6AB / G6.B

Zkouší se učivo probrané v tomto pololetí v rozsahu učebnice (SB).
Každá lekce je rozdělena na 2 poloviny. Každá polovina je samostatná otázka (slovní zásoba, gramatika a téma lekce.)
1. otázka: str. 74 - 79 
2. otázka: str. 84 - 89
3. otázka: str. 88 - 93
4. otázka: str. 96 - 101
Příprava na zkoušku je 15 minut.
Zkouším v klubu
 
KAJ
Vyber si libovolných 10 maturitních okruhů (viz Google uč.), napiš je na papír v pořadí 1 - 10. 
U zkoušky si vylosuješ jeden okruh a po 15 minutové přípravě o něm budeš 5 minut hovořit samostatně a zbytek času (cca 10 minut) se o něm budeme společně bavit.

Požadavky na klasifikační týden - AJ + KAJ (HRA) - G6AB / G6.A

AJ
Zkouší se učivo probrané v tomto pololetí v rozsahu učebnice (SB).
Každá lekce je rozdělena na 2 poloviny. Každá polovina je samostatná otázka (slovní zásoba, gramatika a téma lekce.)
1. otázka: str. 74 - 79 
2. otázka: str. 84 - 89
3. otázka: str. 88 - 93
4. otázka: str. 96 - 101
Příprava na zkoušku je 15 minut.
Zkouším v klubu
 
KAJ
Vyber si libovolných 10 maturitních okruhů (viz Google uč.), napiš je na papír v pořadí 1 - 10. 
U zkoušky si vylosuješ jeden okruh a po 15 minutové přípravě o něm budeš 5 minut hovořit samostatně a zbytek času (cca 10 minut) se o něm budeme společně bavit.

Požadavky na klasifikační týden - AJ (HRA) - G4 / G4.

Zkouší se učivo probrané v tomto pololetí v rozsahu učebnice (SB).
Každá lekce je rozdělena na 2 poloviny. Každá polovina je samostatná otázka (slovní zásoba, gramatika a téma lekce.)
1. otázka: str. 102 - 107
2. otázka: str. 110 - 114
3. otázka: str. 114 - 119
4. otázka: prepare a presentation about your life so far  - you will talk on your own (no visual or written aid) for 5 to 10 minutes (in the rest of the time you will be asked questions about your past life) 
5. otázka: prepare a presentation about your plans and visions for your future - you will talk on your own (no visual or written aid) for 5 to 10 minutes (in the rest of the time you will be asked questions about your future)
Příprava na zkoušku je 15 minut.
Zkouším v klubu

Požadavky na klasifikační týden - AJ (HRA) - G3 / G3.

Zkouší se učivo probrané v tomto pololetí v rozsahu učebnice (Student´s book).
Každá lekce je rozdělena na 2 poloviny. Každá polovina je samostatná otázka (slovní zásoba, gramatika a téma lekce.)
1. otázka: str. 22 - 27
2. otázka: str. 30 - 34
3. otázka: str. 34 - 39
4. otázka: str.46 - 55
Příprava na zkoušku je 15 minut.
Zkouším v klubu

Požadavky na klasifikační týden - AJ (HRA) - G2 / G2.

Zkouší se učivo probrané v tomto pololetí v rozsahu učebnice (Student´s Book).
Každá lekce je rozdělena na 2 poloviny. Každá polovina je samostatná otázka (slovní zásoba, gramatika a téma lekce.)
1. otázka: str. 86 - 90
2. otázka: str.90 - 95
3. otázka: str.98 - 102
4. otázka: str. 102 - 107
5. otázka: str. 110 - 113
Příprava na zkoušku je 15 minut.
Zkouším v klubu

Požadavky na klasifikační týden TV - G2 / G2.

Tělesná výchova

Okruhy:

1. SOV (Sazka olympijský víceboj) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo, dribling s basketbalovým míčem

2. Míčové hry - fotbal, basketbal, volejbal, házená - pravidla sportovních her, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, odbíjení, přihrávka, chytání míče, střelba, slalom)

3. Florbal - pravidla, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, přihrávka, střelba, slalom)

4. Badminton - pravidla, základní dovednosti, hra

5. Stolní tenis - pravidla, základní dovednosti, hra

6. Gymnastika - základní prvky do dopadové žíněnky (kotoul vpřed, kotoul vpřed letmo, parakotoul)

Projektový den - Americké hry

American games

Čeká vás praktická ochutnávka sportů, které jsou běžné pro žáky amerických škol, ale pro vás budou spíše netradiční. Skvělé je, že budete mít vše z první ruky, protože nám se vším pomůže Micheal Kenney - američan, který letošní školní rok asistuje s výukou angličtiny. Proto bude také projekt probíhat v angličtině.

Cílem projektových dnů bude procvičit anglický jazyk při tréninku a hře různých amerických sportů a sportovních her. V první fázi proběhne úvod do celé problematiky a výběr her, které budeme zkoušet. Poté zhlédneme nějaká instruktážní  a motivační videa, povíme si něco z teorie těchto sportů. Následovat bude nácvik a nakonec si zahrajeme. Budete moci poznat a procvičit praktickou angličtinu přímo od zdroje, dozvíte se také jak funguje americké školství z pohledu sportů a tělesné výchovy. 

 

Podmínky klasifikace AJ při prezenční výuce

Jak a co se hodnotí v mých hodinách ...
viz příloha