Hrabal Milan Mgr.

Profil učitele

Angličtina, AP – horolezectví a cvičení pro děti. „Čas je relativní. Času je pořád hodně a najednou není žádný.“

Hrabal Milan Mgr.

Kontakt: hrabal@bgv.cz

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G7.

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 10/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:

 1. Str. 6 až 11
 2. Str. 10 až 17
 3. Str. 18 až 23
 4. Str. 22 až 29
 5. volný výběr 

Projektová výuka : Fotografie

Fotografie

 

Zápis:

8/9/2023 od 9:45 před sborovnou !!jen pro ty co budou mít na projekt manuálně nastavitelný digitální fotoaparát - ne telefon!!

 

Motivace:

Fotografie je víc než selfie, nebo jen něco cvaknout mobilem. Je to hra se světlem, je to umění, je to životní styl, …

 

Cíle:

Cílem projektových dnů bude teoreticky i prakticky seznámit účastníky se základy expozice, kompozice, nastavení fotoaparátů v exteriéru i interiéru, postprodukce, prezentace a archivace.

 

Výstup

Vytvoření vlastního fotografického portfolia. 

 

Podmínka projektu:

Je bezpodmínečně nutné mít k dispozici digitální fotoaparát na kterém se dá manuálně nastavit clona, čas a ISO. 

 

Průběh:

 1. Projektový den 27. 9. 2023 - seznámení s nastavením fotoaparátu, vysvětlení základních pravidel expozice (hloubka ostrosti, zrnitost, clona, čas, atd.). Praktické vyzkoušení různých expozic a jejich porovnání. Fotografie v digitálním prostoru, programy pro úpravu fotek a archivace.

 2. Projektový den 23. 10. 2023 - výstava prací z domácího úkolu “expozice”, vysvětlení základních pravidel kompozice (zlatý řez, pravidlo třetin, rámování apod. ). Přednáška a diskuse s fotografem Jiřím Stránským o foto tricích a životě fotografa. 

 3. Projektový den 18. 3. 2024 - výstava prací z domácího úkolu “kompozice”. Fotoexpedice do okolí školy. Práce na osobním fotografickém portfoliu.

 4. Projektový den 26. 4. 2024 - výstava fotoprací ze všech projektových dnů, prezentace osobních fotografických portfolií, představení základů fotografování. 

 

Vedoucí projektu: Mgr. Milan Hrabal

TV (Hrabal) - Zkouškový týden / G4.

TV - okruhy ke zkoušení v klasifikačním týdnu 8. - 12. 1. 2024 (zveřejněno 10/12/2023)

Obsahem zkoušky bude pouze 1 vylosovaný okruh.

1. OV (odznak všestrannosti) - trojskok, kliky, lehy/sedy, švihadlo, dribling s basketbalovým míčem.

2. Míčové hry - fotbal, basketbal, přehazovaná, ragby – základní pravidla sportovních her, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (dribling, odbíjení, přihrávka, chytání míče, střelba, slalom).

3. Florbal - pravidla, základní dovednosti a individuální činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba, slalom).

4. Softbal, lední hokej – základní pravidla

5. Rozcvička a protahovací cviky - vysvětlit důležitost (proč, co, jak, kdy, kdy a co ne), popsat a předvést základní protahovací cviky, 

6. Atletika - základní pravidla jednotlivých disciplín

7. Gymnastika – základní gymnastika (kotouly, pády), hrazda (výmyk)

8. Šplh na laně a na tyči na čas

9. Osobnosti sportu – letní, zimní sporty (viz. mapa v šatně nebo https://www.ceskovobrazech.cz/cesky-letni-sport/https://www.ceskovobrazech.cz/cesky-zimni-sport/)

10. Test vytrvalosti - beep test (zkrácený na 15 minut) (https://metodika.orientacnisporty.cz/treninky/beep-test)

Konverzace z AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G6.

KAJ (zveřejněno 8/12/2023)
Vyber si 5 otázek ze seznamu (viz níže) napiš si jejich pořadí 1 až 5 na papír (do mobilu), u zkoušky si jednu vylosuješ a budeš o daném tématu 10 minut samostatně mluvit ve zbývajícím čase budeme o daném tématu konverzovat.


1. SCHOOLS, EDUCATION AND STUDY LIFE
2. TRAVELLING AND TRANSPORT, SPENDING HOLIDAYS
3.  THE WORLD OF WORK, EMPLOYMENT AND CAREER DEVELOPMENT
4. PROBLEMS OF YOUNG GENERATION, RELATIONSHIPS,
SELF-IDENTIFICATION
5. TRADITIONAL AND MODERN MEDIA, SOCIAL NETWORKS

6. TECHNOLOGY, SCIENCE AND INVENTIONS
7. SHOPPING, FASHION AND LIFESTYLE
8. NATURE, WEATHER AND CLIMATE
9. ENVIRONMENT, RECYCLING AND GLOBAL PROBLEMS

10. FAMILY, FRIENDS AND PERSONAL CHARACTERISTICS

 

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G8.B

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 10/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku
 

 1. Str. 70 - 75
 2. Str. 74 - 81
 3. Str. 84 - 89
 4. Str. 88 - 95

 

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G8.A

Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 10/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

 1. Str. 70 - 75
 2. Str. 74 - 81
 3. Str. 84 - 89
 4. Str. 88 - 95

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G5.

G5 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 8/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:

 1. Str. 6 až 11
 2. Str. 10 až 17
 3. Str. 18 až 23
 4. Str. 22 až 29
 5. volný výběr 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G4.

G4 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 8/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

otázka číslo:
 1. SB Str. 76 až 81
 2. SB Str. 86 až 91
 3. SB Str. 90 až 97
 4. SB Str. 98 až 103
 5. SB Str. 102 až 109

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G6.

G6 (Hra)
Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 8/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

 1. Otázka: Str. 70 - 75
 2. Otázka: Str. 74 - 81
 3. Otázka: Str. 84 - 89
 4. otázka: Str. 88 - 95
 5. Otázka: Str. 96 - 101

 

AJ (Hrabal) - Zkouškový týden / G2.

G2 (HRABAL)
Okruhy na zkouškový týden  (zveřejněno 8/12/2023)

každá otázka odpovídá stranám ze student´s booku a obsahuje příslušnou slovní zásobu, tématický okruh a gramatiku

 1. Otázka: Str. 46 - 51
 2. Otázka: Str. 50 - 57
 3. Otázka: Str. 58 - 63
 4. otázka: Str. 62 - 69

Podmínky klasifikace AJ, KAJ, TV při prezenční výuce

Systém a podmínky klasifikace - Mgr. Milan Hrabal

Anglický jazyk

Forma hodnocení:    

 • Známky - písemné testy, ústní zkoušení, slohové útvary, domácí úkoly (dle uvážení)

 • Plusy/mínusy - aktivita v hodině, domácí úkoly, přístup ke studiu (dle uvážení)

Váha známek

 • 3 x plus = 1 váhy jedna / 3 x minus = 5 váhy jedna

 • písemný test  -    trvání do 15 min – váha jedna

trvání do 25 minut – váha pět

trvání více než 25 minut – váha deset

 • slohový útvar – do 50 slov - váha jedna (může být změněno po ústní dohodě)

            více než 50 slov - váha pět

 • ústní zkoušení – dle dohody

    

Žáci za pololetí musí získat 100% známek váhy vyšší než pět (závěrečný test z lekce, větší slohové práce)

Vše co je ohodnocenou známkou váhy jedna, nemusí být předem ohlašováno.

Výjimky budou oznámeny pouze ústně.

 

Konverzace v AJ

 • 70% účast na hodinách

 • práce v hodině: maximálně využitý čas hodiny na aktivní komunikaci pouze anglicky bude hodnocen známkou 1 váhy jedna

 • speciální úkoly - váha známky dle předchozí dohody

Tělesná výchova

 • 70% účast na hodinách

 • 70% výsledné známky tvoří aktivita a aktivní přístup ke všem pohybovým činnostem

 • 30% výsledné známky hodnocení výkonu dle tabulky pro příslušnou věkovou kategorii